Народна Освіта » Хімія » Будова атома

НАРОДНА ОСВІТА

Будова атома

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати будову атома і склад його ядра;

• визначати кількість протонів, нейтронів, електронів в атомі.

Складові частини атома. Уявлення давніх філософів про атом як найдрібнішу однорідну й неподільну частинку речовини не змінювалися протягом століть. Однак у другій половині XIX ст. вчені виявили, що в атомі містяться ще дрібніші частинки.

Із курсу хімії 7 класу вам відомо наступне:

• атом — це найменша електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього (мал. 10);

• величина заряду ядра і кількість електронів в атомі збігаються з порядковим (атомним) номером елемента;

• ядро в десятки тисяч разів менше за атом;

• майже вся маса атома зосереджена в ядрі.

Подальші дослідження будови атома на

початку XX ст. показали, що в ядрі містяться

частинки двох типів — протони1 і нейтрониїх загальна назва — нуклони*.

Протон має такий самий за значенням заряд, як і електрон, але позитивний: +1. Кількість протонів визначає заряд ядра атома і є такою самою, що й кількість електронів. Нейтрон — незаряджена частинка. Протон позначають р*, а нейтрон — п.°.

Для характеристики частинок, які входять до складу атомів, як і для самих атомів, використовують не абсолютні, а відносні маси. Маси протона і нейтрона приблизно однакові і майже у 2000 разів більші за масу електрона. Значення відносних мас протона і нейтрона дорівнюють одиниці.

Отже, в атомі співіснують частинки трьох типів — із позитивним, негативним зарядами, а також ті, що не мають заряду (схема 1).

Електрони притягуються до ядра атома так званими електростатичними силами, однак не падають на нього, оскільки рухаються з високою швидкістю. Протони й нейтрони утримуються разом у ядрі завдяки дії особливих, «ядерних», сил. Природу цих сил повністю ще не з’ясовано.

Протонне і нуклонне числа. Кількість протонів в атомі називають протонним числом. Його вказують нижнім індексом зліва від символу елемента: 4Ве.

1 Термін походить від грецького слова protos — перший, найпростіший.

2 Термін походить від латинського слова neutrum — ні те, ні інше.

3 Термін походить від латинського слова nucleus — ядро.

Зважаючи на будову атома, можна дати таке означення хімічного елемента:

хімічний елемент — вид атомів із певним протонним числом.

 

► Які значення протонних чисел мають елементи Флуор і Натрій?

 

Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі називають нуклонним числом. Його позначають літерою А, а значення записують верхнім індексом зліва від символу елемента: йВе.

Кількість нейтронів дорівнює різниці між нуклонним і протонним числами. Цих частинок в атомі Берилію налічується 9 — 4 = 5 (мал. 11).

Існує двадцять хімічних елементів, у кожного з яких усі атоми мають однакові нуклонні числа (вони майже збігаються з відносними атомними масами, наведеними в періодичній системі):

 

 

► Визначте кількість протонів, нейтронів і електронів в атомах Флуору і Натрію.

Будь-який із решти елементів має атоми з різними нуклонними числами. Пояснення цьому ви знайдете в наступному параграфі.

Підсумуємо викладене вище і запишемо відповідні математичні вирази.

• Оскільки атом електронейтральний, він містить однакову кількість протонів і електронів, що дорівнює порядковому номеру елемента:

 

 

• Кількість нейтронів у будь-якому' атомі становить різницю між нуклонним числом і кількістю протонів (електронів) або порядковим номером елемента:

• Кількість нейтронів в атомах двадцяти елементів, указаних вище, можна обчислити, використавши значення відносних атомних мас:

 

 

Атом складається з ядра і електронів. Ядро має позитивний заряд; у ньому містяться протони та нейтрони і зосереджена майже вся маса атома. Кількість протонів та електронів в атомі однакова і збігається з порядковим номером елемента. Кількість нейтронів в атомі дорівнює різниці між нуклонним і протонним числами.

21. Які частинки входять до складу атома? Чим вони різняться? Який склад атомного ядра?

22. Яких частинок у будь-якому атомі однакова кількість?

23. Чи існують елементи, в атомах яких немає: а) протонів; б) нейтронів?

24. Заповніть порожні клітинки в таблиці:

Елемент

Кількість в атомі

назва

символ

порядковий

номер

(протонне

число)

нуклон-не число

протонів

електронів

нейтронів

Цезій

           
         

13

 
   

27

       

25. Запишіть символи елементів Кобальту, Ауруму і Вісмуту разом із відповідними протонними і нуклонними числами.

26. Укажіть елемент, атом якого має найбільшу кількість електронів: Si, В, N1 СІ.

27. Знайдіть у переліку елемент, атом якого має найменшу кількість протонів: С, Mg, К, Аг.

28. Укажіть елемент, атом якого має найбільшу кількість нейтронів: Sc, As, Mn.

5 Ізотопи.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Попель

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 01:40, Переглядів: 1615