Народна Освіта » Хімія » § 36. Поширення солей у природі та їх практичне використання

НАРОДНА ОСВІТА

§ 36. Поширення солей у природі та їх практичне використання

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• знати й пояснювати поширення солей у природі;

• називати найпоширеніші солі, що входять до складу ґрунтів і води;

• характеризувати практичне значення солей для життя й господарської діяльності людей, використання їх живими організмами.

Пригадайте з курсів природознавства й географії, які речовини входять до складу ґрунтів.

Солі речовини, широко розповсюджені в природі. їх багато міститься в Грунтах, ґрунтових і мінеральних водах, водах морів та океанів. Окрім цього, вони входять до складу гірських порід, мінералів, руд.

Розглянемо найпоширеніші групи солей, що мають важливе значення в житті людини.

Поширення солей у природі та їх практичне використання.

Хлориди солі хлоридної кислоти. Трапляються у вигляді мінералу сильвініту, що являє собою зрощені кристали натрій і калій хлоридів: NaCI · КС1. Натрій хлорид утворює не тільки соляні залежі, відомі під назвою мінерал галіт,а й печери. У великих кількостях ця сіль наявна в морській воді.

Найширше використання серед хлоридів має натрій хлорид. Це незмінний харчовий продукт. У побуті й харчовій промисловості — консервуючий засіб. У медицині під час тяжких захворювань використовують фізіологічний розчин. На високотемпературних виробництвах питну воду підсолюють, щоб) не зневоднювалися організми працівників. Натрій хлорид є сировиною хімічної промисловості: зокрема методом електролізу добувають натрій гідроксид, водень, хлор. У лабораторії та промисловості хлоридну кислоту, соду. Калій хлорид застосовують як мінеральне калійне добриво. З калій хлориду шляхом електролізу добувають калій гідроксид, металічний калій, хлор.

Карбонати солі, що досить часто поширені в природі у вигляді крейди, мармуру, вапняку. Справжнім чудом природи є утворення сталактитів і сталагмітів у печерах (рис. SG),що супроводжується взаємоперетворенням карбонатів у гідроген-карбопати й навпаки.

 

Карбонати використовують у будівельній справі для виробництва iieraineiiom CaO й гашспного Ca(OH),, ванна. Мармуротримав широке використання в архітектурі й будівництві як облицювальний, а в мистецтві як скульптурний матеріал.

У сільському господарстві карбонати використовують для вапнування ґрунтів. Натрій карбонат у

промислових масштабах застосовують для добування мила, скла, синтетичних мийних засобів, емалей, а в побуті — для пом'якшення води.

Основною складовою вапняку, мармуру, крейди є кальцій карбонат CaCO3. Зрощені кристали кальцій і магній карбонатів CaCO3 · MgCO3 складові доломіту; ферум карбонат сидериту]цинк карбонат — гельмею.

Силікати солі силікатної кислоти у природі представлені слюдою, ілипою, сланцями.Горючі сланці є висококалорійним і дешевим наливом. Натрій, калій і кальцій силікати використовують для виплавляння скла, виробництва цементу, кераміки.

Сульфати в природі поширені у вигляді гіпсу(кристалогідрат речовина, у складі якої міститься вода, кальцій сульфат CaSOii · 2Н20) та глауберової солі Na2SO4 · ІОН.,О, мідного купоросу CuSO4 · 5Н20. Сульфати використовують у медицині (гіпсові пов’язки), скульптурній справі (вироби з гіпсу, барильєфи, горильєфи, статуетки, статуї, наочні експонати), виробництві скла (віконного та кольорового), па будівництві.

Нітрати в природних умовах рідкісні сполуки. Натрій нітрат відомий як натрієва,або чилійська селітра, калій нітрат індійська селітра, кальцій нітрат норвезька селітра.Нітрати використовують як мінеральні добрива, у виробництві сірників, вибухових речовин і чорного пороху, а натрій нітрат як консервант. Аргентум(ї) нітрат наносять тонким шаром на фото- й рентгенівські плівки, завдяки чому відбувається фотографування, а в медицині діагностика захворювань внутрішніх органів. Посрібнепня металевих виробів також відбувається з участю ар ге і ггу м( І) нітрату.

Ортофосфати представлені в природі у вигляді покладів фосфоритіві апатитів.До їх складу входить кальцій ортофос-фат Ca3(PO4)2. У промисловості використовують переважно для виробництва фосфорних добрив та ортофосфатної кислоти.

У земній корі чимало солей сульфідної кислоти сульфідів, зокрема цинк сульфід ZnS цинкова обманка; молібден сульфід MoS2 молібденіт; ферум сульфід FeS пірит; плюмбум сульфід PbS свинцевий блискта ін. Усе це руди, з яких виплавляють відповідні метали.

Води багатьох джерел мають специфічний смак завдяки тому, що в них наявні розчинені солі. Вам відомо, що за грива-

лого кип яттия води утворюється накип. Цс солі карбонатної кислоти: карбонати кальцію та магнію, які під час кип’ятіння випадають в осад. Оскільки вони розчинні в кислотах, то видалити в посуду накип у побутових умовах можна за допомогою оцту чи лимонного соку.

У морській воді у великих кількостях розчинені натрій хлорид, магній хлорид, натрій сульфат, натрій бромід та інші солі (рис. 87). Завдяки великому вмісту солей морська вода маєліку-вальні власти вості.

Солі потрібні не тільки людині. Вони входять до складу клітинного соку всіх рослин, тканин людини й тваринних організмів.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВ ЧЕЧВ

• Солі — дуже поширені речовини в природі. Найпоширеніші з них хлориди, карбонати, силікати, сульфати, сульфіди, нітрати, ортофосфати.

• Багато солей у розчиненому вигляді містяться в складі прісної, морської та мінеральних вод, що надає їм специфічних смакових властивостей.

• Усі згадані вище солі мають велике практичне значення для людини й усіх живих організмів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.    Назвіть групи солей, що найбільше поширені в природі.

2.    Поясніть поширення в природі та використання: а) хлоридів; б) карбонатів; в) силікатів; г) сульфатів; ґ) сульфідів; д) нітратів; е) ортофосфатів.

3.    Охарактеризуйте практичне значення солей для життя людини, рослин, тварин, використовуючи знання з біології.

5. Здійсніть перетворення за поданою схемою:

6.    У двох пробірках під шифрами є розчини натрій карбонату та калій хлориду. Поясніть, як експериментально розпізнати кожну з цих сполук.

7.    На розчин цинк хлориду, що містив сіль кількістю речовини 0,2 моль, подіяли надлишком розчину натрій силікату. Обчисліть масу й кількість речовини утвореного осаду. Назвіть речовину, що випала в осад.

ЦІКАВО ШАТИ

Пустеля Салар де Уюні в Болівії славиться не тільки тим, що це найбільша соляна пустеля на планеті, але й тим, що саме тут розташований мальовничий готель «Palacio de Sal» («Соляний палац»). Унікальність його полягає в тому, що він увесь побудований із соляних блоків, на що пішло десять тисяч тонн солі. Більш детальну інформацію ви можете отримати з інтернет-ресурсу за адресою: http://senfil. net/index.php?newsid=167

У давнину кухонна сіль вважалася дорожчою за золото. Тому вона була символом добробуту родини. В Україну її привозили чумаки з Криму.

Румунські вчені з університету їм. Бабеша Бойя в м. Клуж Напока створили штучну кров, до складу якої входить вода, сіль й білок гемеритрин, узятий із морських червів.

Американські вчені провели експерименти з кухонною сіллю. Помістивши кристали солі в зону високого тиску (200 000 атмосфер) і додавши додаткові хлор або натрій, вони добули «неможливі» сполуки складу Na3CI і NaCI3.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Савчин

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 00:12, Переглядів: 4191