Народна Освіта » Хімія » § 21. Кількість речовини

НАРОДНА ОСВІТА

§ 21. Кількість речовини

Опрацювавши параграф, ви:

   зрозумієте, що таке кількість речовини;

   дізнаєтеся, скільки частинок містить 1 моль речовини;

навчитеся розв'язувати задачі з використанням поняття «кількість речовини».

Уявіть собі продовольчий магазин, у який завезли цукор. Цукор складається із дуже маленьких кристалів органічної сполуки сахарози. Для того, щоб дізнатися кількість цукру, не треба перераховувати один за одним всі кристали, потрібно лише порахувати привезені мішки. Схожий спосіб використовують і в хімії для визначення кількості тієї чи іншої речовини.

Кількість речовини означає, скільки найменших частинок (структурних одиниць) даної речовини міститься у тому' чи іншому зразку. Для речовин молекулярної будови такими частинками є молекули, в решті випадків структурна одиниця відповідає хімічній формулі, наприклад для кварцу — SiO9, кухонної солі — NaCl, заліза — Fe. Кількість речовини позначають латинською буквою п.

Атоми і молекули, з яких складається речовина, дуже малі, TOivty не дивно, що їх число в навколишньому світі величезне. Навіть у дуже маленькому кристалі цукру число молекул перевищує мільярд мільярдів. Хіміки, не маючи можливості перерахувати окремі молекули, для вимірювання кількості речовини використовз'-ють спеціальну одиницю — моль. (Слово «моль» не відміняється, коли перед ним числове значення записане цифрами: 2 моль водню реагують з 1 моль кисню. Якщо числове значення кількості речовини записане словами, то слово «моль» відміняється: два моля водню реагують з одним молем кисню). 2

Число 6,02 · IO23 називають числом Авогадро на честь італійського вченого Амадео Авогадро. Це число вибрали для визначення моля, тому що саме стільки атомів міститься у 12 г ізотопу Карбон}' 12C, який використовують як стандарт для визначення атомної одиниці маси.

 

Число Авогадро чисельно дорівнює сталій Авогадро яку позначають Nk. Ця стала, на відмін}' від числа Авогадро, має розмірність моль-1. Таким чином N = 6,02· IO23 моль2.

Поняття «моль» можна застосовувати не тільки для молекул, але й для атомів, йонів, електронів тощо.

Знаючи сталу Авогадро, можна будь-яку кількість речовини виразити в молях. Якщо речовина містить N молекул (чи структурних одиниць), то кількість речовини дорівнює:

 

Знаючи кількість речовини в молях можна знайти число частинок:

ЗАДАЧА 1. У класній кімнаті міститься 4,93 · IO2fi молекул кисню. Знайдіть кількість речовини кисню.


ЗАДАЧА 2. Скільки атомів Сульфуру містять 2 моль сірки?

Поняття «моль» відіграє важливу роль у розрахунках за формулами речовин і рівняннях хімічних реакцій.

Наприклад, формула води H9O може означати і одну молекулу води, і один моль цієї речовини. Із формули води випливає, що молекула H9O містить два атоми Гідрогену і один атом Оксигену. А якщо ми візьмемо не одну молекулу, а один моль води, тобто 6,02 · IO23 молекул? Тоді й атомів буде у 6,02 · IO23 разів більше: один моль води містить два молі атомів Гідрогену і один моль атомів Оксигену.

ЗАДАЧА 3. Визначте кількість атомів Нітрогену й Оксигену (в молях) у 0,5 моль нітроген(У) оксиду.

б) в 1 моль N2O. міститься 5 моль атомів О, в 0,5 моль N9O . міститься у моль атомів О, звідки:

 

II спосіб.

Можна обійтись і без пропорцій. Д остатньо зазначити, що атомів Нітрогену в N2O. у два рази більше, ніж молекул, тому: τι(Ν) = 2τι(Ν205) = 2 · 0,5 моль = 1 моль, а атомів Оксигену — у п’ять разів більше, тому:

га(О) = 5tz(N905) = 5-0,5 моль = 2,5 моль. Відповідь: Ti(N) = 1 моль; ті(О) = 2,5 моль.

O ...якщо одним молем монеток вартістю 1 копійка покрити всю поверхню Землі, включаючи моря і океани, то отримаємо шар товщиною 1 км.

— ВИСНОВКИ І

   Кількість речовини — це кількість частинок (атомів, молекул, йо-нів тощо).

   Кількість речовини виражають у молях.

в Моль — це така кількість речовини, що містить 6,02 · 1023 структурних частинок (атомів, молекул, йонів тощо), в Число частинок N1 стала Авогадро Na і кількість речовини v зв’язані гЪопмупами:

 

Початковий рівень

1.    Що таке кількість речовини?

2.    Дайте визначення поняття «моль».

3.    Яку величину називають сталою Авогадро?

4.    Одиницею вимірювання кількості речовини є

А) моль    В) г

Б) г/моль    Г) л/моль

Середній рівень

5.    У склянці міститься 1 моль води. Обчисліть число молекул води у склянці. Плівка золота містить 3,01 · IO19 атомів Ауруму. Обчисліть кількість речовини золота (в молях).

Достатній рівень

6.    Скільки молів атомів Оксигену міститься у вуглекислому газі (карбон (IV) оксиді), кількість речовини якого: а) 1 моль; б) 4 моль; в) 0,3 моль.

7.    Обчисліть кількість речовини сульфур(УІ) оксиду SO3, якщо відомо, що кількість речовини атомів Оксигену становить:

а)    1 моль; б) 3 моль; в) 0,18 моль.

Високий рівень

8.    Скільки молів електронів міститься в одному молі: а) заліза;

б)    натрій хлориду?

9.    Де більша кількість речовини Оксигену: у 3 моль карбон(ІІ) оксиду чи 2 моль карбон(IV) оксиду?

10.    Яка кількість речовини алюміній хлориду AlCl3 містить 9,03 · IO23 йонів Хлору? Скільки йонів Алюмінію у такій порції сполуки?

11.    У якій кількості речовини амоніаку NH3 міститься стільки ж атомів Гідрогену, скільки їх у: а) 3 моль води; б) 6 моль гідроген сульфіду H11S; в) 12 моль метану CH1?

12. * Подумайте, як можна наглядно продемонструвати, наскільки велике число Авогадро.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:12, Переглядів: 3509