Народна Освіта » Хімія » § 18. Йонний зв’язок

НАРОДНА ОСВІТА

§ 18. Йонний зв’язок

Опрацювавши параграф, ви дізнаєтеся:

які частинки називають ионами; як утворюється йонний зв’язок.

Атоми лужних елементів, наприклад Натрію чи Калію, мають на зовнішньому енергетичному рівні всього один електрон. У хімічних реакціях ці атоми легко його віддають і перетворюються в йони з електронною конфігурацією інертного елемента.

Атомам галогенів — типових неметалічних елементів — до завершення зовнішнього рівня не вистачає всього одного електрона, тому їм енергетично вигідно прийняти електрон.

Під час взаємодії двох атомів, один із яких віддає електрон, а другий його приєднує, електрон переходить від першого атома до другого. Атом, який віддав електрон, перетворюється на позитивно заряджений йон (катіон), а атом, який приєднав електрон — на негативно заряджений йон (аніон). Між цими різнойменно зарядженими йонами виникає електростатичне притягання, сила якого залежить від зарядів йонів і їхніх радіусів (мал. 15).

Хімічний зв’язок, який виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів, називають йонним.

Ионний зв’язок можна розглядати як граничний випадок ковалентного полярного зв’язку, коли спільна електронна пара повні-стю перейшла до одного з атомів. Ионний зв’язок утворюється між атомами типових металічних і неметалічних елементів, які дуже відрізняються за електронегативністю.

І позитивні, і негативні йони можуть складатися не тільки з одного, але і з декількох атомів. Наприклад, кристали калій нітрату KNOs утворені позитивними йонами калію К‘ і негативними йонами NOs. Зв’язок між йонами K1 і N0” йонний, а між атомами NiOb йоні NOs — ковалентний полярний (мал. 16).

Речовини з йонним зв’язком зазвичай є кристалами, які складаються з величезної кількості йонів, розміщених так, що кожний позитивний йон оточений декількома негативними, а кожний негативний йон — декількома позитивними. Число найближчих сусідів йона називають його координаційним числом. Наприклад, у кристалах натрій хлориду NaCl кожний йон Натрію оточений шістьма йонами Хлору (мал. 17).

У йонних сполуках немає окремих молекул. Формула йонної сполуки означає не склад молекули, а співвідношення позитивних і негативних йонів.

sj

Ионний зв’язок значно відрізняється від ковалентного. В йон-них кристалах кожний йон притягується до всіх протилежно заряджених йонів, розміщених у будь-якому напрямку і на будь-якій відстані від нього. Це означає, що йонний зв’язок не має направленості. Крім того, кожний йон утворює дуже велику кількість, практично необмежене число йонних зв’язків, тому поняття валентності елемента в йонних сполуках втрачає сенс.

—і ВИСНОВКИ    і

   Йони — це заряджені частинки, які утворюються з електроней-тральних атомів унаслідок втрати або приєднання електронів.

   Позитивно заряджені йони називають катіонами, негативно заряджені — аніонами.

   Хімічний зв’язок, який виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів, називають йонним.

   Йонний зв’язок утворюється між атомами типових металічних і не-металічних елементів.

   До йонних сполук не застосовують поняття «молекула» і «валентність».

Початковий рівень

1.    Який зв’язок називають йонним?

2.    Наведіть приклади сполук з йонним зв’язком.

Середній рівень

3.    Чому поняття «валентність» не застосовують до йонних сполук?

4.    Виберіть формули сполук, у яких хімічний зв’язок: а) ковалентний неполярний; б) ковалентний полярний; в) йонний.

H2, НВг, Na9O, CaO, CO2, CO, O2, NO2, K3N, NH3, N2, NF3, F2, OF2, MgF2.

Достатній рівень

5.    Сформулюйте дві відмінності йонного зв’язку від ковалентного.

Високий рівень

6.    Користуючись рядом електронегативності, назвіть по дві речовини, в яких Оксиген утворює зв’язок: а) йонний; б) ковалентний.

7. * Який зв’язок у магній сульфаті MgSO1 йонний, а який — ко

валентний?

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:10, Переглядів: 1585