Народна Освіта » Хімія » § 2. Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента у складній речовині

НАРОДНА ОСВІТА

§ 2. Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента у складній речовині

Опрацювавши параграф, ви повторите, як обчислювати

відносну молекулярну масу речовини за її формулою;

масову частку елемента у складній речовині.

1. Відносна молекулярна маса речовини

І Відносна молекулярна маса (Mr) — це відношення маси молекули до 1/12 маси нукліда Карбону 12C.

Пригадайте, що відносна молекулярна маса — величина безрозмірна.

Ви знаєте, що хімічна формула речовини описує якісний і кількісний склад речовини. Тому відносну молекулярну масу Mr речовини можна обчислити за її хімічною формулою. Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, які з'творюють речовин, із врахуванням числа атомів кожного елемента.

Обчисліть відносну молекулярну масу сульфатної кислоти H2SO4.

2. Масова частка елемента у складній речовині

Масова частка елемента ЦЕ) у складній речовині — це

відношення маси елемента в речовині до відповідної маси речовини.

w(E) — масова частка елемента у речовині;

/гс(Е) — маса елемента у речовині; тп(речовини) — маса речовини.

Масова частка елемента — величина безрозмірна.

У 40 г магній оксиду міститься 24 г Магнію. Яка масова частка Оксиге-ну у магній оксиді?

Масову частку елемента у складній речовині також обчислюють за хімічною формулою речовини:

ті(Е) — кількість атомів хімічного елемента Е;

Ar(E) — відносна атомна маса елемента;

Mr(речовини) — відносна молекулярна маса хімічної речовини. Обчисліть масові частки хімічних елементів у силікатній кислоті H2SiO3. Яка маса Карбону міститься у 100 г метану (CH4)?

Початковий рівень

1.    Що таке відносна молекулярна маса речовини?

2.    Як обчислюють відносну молекулярну масу за хімічною формулою речовини?

3.    Що називають масовою часткою хімічного елемента у складній речовині?

4.    Запишіть формули для обчислення масової частки елемента у складній речовині.

Середній рівень

5.    Обчисліть відносну молекулярну масу хлору Cl2.

6.    Молекула сахарози складається із 12 томів Карбону, 22 атомів Гідрогену та 11 атомів Оксигену. Напишіть формулу сахарози та обчисліть її відносну молекулярну масу.

7.    Укажіть речовини, відносні молекулярні маси яких відносяться як 1 : 3.

A) CH4, O3    В) O2, CuO

Б) NO, NO2    Г) CO, SO3

8.    У скільки разів молекула сульфур(ІУ) оксиду важча за молекулу кисню?

9.    Сполука Карбону з Оксигеном масою 44 г містить 12 г Карбону. Яка масова частка Карбону у речовині?

10.    Обчисліть масові частки хімічних елементів у сульфур(УІ) оксиді SO3.

Достатній рівень

11.    У якій речовині — купрум(І) оксиді Cu2O чи купрум(ІІ) оксиді CuO — масова частка KynpjrMy більша? Відповідь підтвердьте розрахунками.

12.    Не виконуючи обчислень, розмістіть речовини у порядку зростання їхніх відносних молекулярних мас: KClOj, КСЮ, КС1, KClO3. Відповідь поясніть.

13.    Деяка порція кальцій карбонату CaCO3 складається з 20 г Кальцію, 6 г Карбону і 24 г Оксигену. Обчисліть масові частки хімічних елементів у кальцій карбонаті.

Високий рівень

14.    Відносна молекулярна маса сполуки Хлору з Оксигеном становить 183. Відомо, що в молекулі речовини міститься два атоми Хлору. Яка формула невідомої сполуки?

15.    Яка маса Купруму міститься у 240 г купрум(ІІ) оксиду?

16.    У молекулі ацетилену на один Карбону припадає один атом Гідрогену. Встановіть формулу ацетилену, якщо відомо, що його відносна молекулярна маса становить 26.

17. * У зразку руди масова частка Мангану у вигляді мінералу пі-

ролюзиту MnO9 становить 12%. Яка масова частка піролюзи-ту у цій руді?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 07:56, Переглядів: 3496