Народна Освіта » Світова література » У пошуках миру і душевного спокою

НАРОДНА ОСВІТА

У пошуках миру і душевного спокою

Літературний багаж. Схарактеризуйте особливості барокового світосприйняття.

Один з найзначніших представників літератури англійського бароко поет Джон Донн народився 1572 р. в Лондоні. Члени його сім’ї були католиками, тому не раз піддавалися переслідуванням з боку влади, яка визнала офіційною релігією протестантизм. Джон навчався в Оксфордському й Кембриджському університетах, але не отримав диплома, оскільки відмовився присягати на вірність англіканській церкві, як то належало здобувачеві наукового ступеня.

У 1596 р. юнак узяв участь у піратській експедиції «джентльменів-добровольців» проти іспанського порту Кадіс, а потім вирушив у славнозвісний «Острівний похід» на Азорські острови, що мав на меті перехопити іспанські кораблі зі скарбами, які поверталися з Америки. Відтак він зробив успішну політичну кар’єру й навіть двічі був обраним до парламенту. Як поет Донн уславився, не надрукувавши жодного з написаних віршів. Публіка схвально сприйняла і його прозову книжку «Парадокси

та проблеми», і спроби відродити такі класичні форми, як епіграма, любовна елегія, сатира й віршоване послання.

Причини переходу Донна до англіканської віри невідомі. Імовірно, це було наслідком духовної кризи, спричиненої втратою дочки й сина. Добре обізнаний із церковним правом, богослов’ям та історією церкви, поет узяв участь у написанні полемічних1 творів проти католицтва. Його полемічний дар привернув увагу Якова І. Король був переконаний, що з Донна вийде чудовий проповідник, і пообіцяв свою підтримку, якщо той стане священиком. Тоді Донн обрав світську кар’єру й літературну творчість. Саме в цей період з’являються його любовна лірика, художньо довершені релігійні вірші, витончені послання-компліменти, філософські сонети.

Яітгратуронавга довідка

Філософська лірика - поезії, побудовані на роздумах про сенс життя, вічні людські цінності. Філософські ідеї у таких творах автор може висловлювати прямо або приховувати від читача, змушуючи його міркувати самостійно. Характерними ознаками філософської лірики є поглиблений психологізм, самопізнання, алегоричність і метафоричність.

коментар філолога

Вершиною філософської лірики Донна літературознавці вважа-I ють цикли сонетів «La Corona» (1607-1609) і «Священні сонети» (1609-1 1617). Італійська назва першого циклу («корона, вінок») вказує на зв’язок з поширеним за доби Відродження «вінком сонетів», де останній рядок кожного вірша повторюється як перший рядок наступного, а перший рядок першого з них і останній останнього збігаються. Блискуче скориставшись можливостями цього жанру. Донн «сплів» свої сонети d художньо досконало ціле. Кожен іо семи TDopiD «La Corona» пріїсоя чений одній з євангельських оповідей, а сама назва відсилає читача до біблійного символу — «тернового вінка».

Темою циклу «Священні сонети», до якого увійшло дев’ятнадцять поезій, є усвідомлення людиною неминучості смерті, подолання страху смерті й набуття безсмертя. Як і в «La Corona», поет звернувся до італійської форми сонета й, наповнивши її філософським змістом, надзвичайною силою почуттів і драматизмом, радикально видозмінив жанр.

На думку дослідників, «Священні сонети» пов’язані із системою християнської медитації2, яку розробив глава ордену єзуїтів Ігнатій Лойола у своїх «Духовних вправах». Деякі сонети Донна за своєю структурою справді схожі на такі медитації, але поет переосмислює релігійну традицію, відображаючи складне й суперечливе світосприйняття барокового ліричного героя.

’Полемічний - від полеміка: сулеречка в лресі, на диснуті, під час обговорення наукових, політичних, літературних та інших питань.

Медитація - зосереджений роздум; процес самозаглиблення з метою самовдосконалення, нід час якого людина залишається наодинці зі своєю свідомістю і відчуває в душі Бога.

Знаменитий 19-й сонет циклу змальовує душевний конфлікт, внутрішню боротьбу, передає відчуття страху й болю. Медитація мала б позбавити ліричного героя щемливої гіркоти життєвих втрат, спустошеності, невдоволення існуванням, але й звернення до релігії не дає йому надійної точки опори. Суперечлива природа характеру ліричного героя розкривається через загальний для всього циклу настрій страху і трепету.

За присвяту Якову І «Уявний мученик» Донна було нагороджено почесним ступенем магістра мистецтв Оксфордського університету, а наприкінці 1621 р. король призначив поета настоятелем собору Святого Павла.

Ставши священиком. Донн уславився своїми красномовними й напрочуд переконливими проповідями. Деякі з їхніх найяскравіших образів стали всесвітньо відомими. Передусім це стосується рядків про спільність людських доль і тлінність життя: «Немає людини, що була б як острів, сама по собі; кожна людина - грудка землі, часточка суходолу: і якщо море змиє хоча б скалку материка, поменшає Європа, і так само буде, якщо змиє мис, оселю твого друга, а чи твою власну; від смерті кожної людини малію і я, бо я єдиний з усім людством; тому ніколи не питай, по кому подзвін, - він по тобі». Ці метафоричні рядки Донна набули особливої популярності у XX ст., коли відомий американський письменник Е. Хемінгуей узяв їх за епіграф до свого роману «По кому подзвін» (1940). Образ дзвона виник у Донна під час пошесті поворотної лихоманки влітку 1623 р., коли поет, ледь уникнувши смерті, слухав жалобний подзвін.

Збереглося сто шістдесят проповідей Донна, зокрема й найзнамени-тіша — «Поєдинок зі смертю», виголошена поетом 1631 р., за кілька тижнів до того, як він пішов із життя.

ЯереЗіртг себе

1.    У якій сім’ї народився Дж. Донн? Чому в юності поет не здобув наукового ступеня?

2.    Які риси характеру письменника розкриваються у відомих вам фактах його біографії? Відповідь поясніть.

3.    Яке значення у творчій долі Донна мала діяльність нроновідника?

4.    Схарактеризуйте літературну спадщину Донна. Назвіть його найвідо-міші твори. Чим поет збагатив світову лірику?

5.    Дайте визначення поняття «філософська лірика».

Перед читанням. Читаючи переклад поезії, знайдіть рядки, які зображують світ як поєднання суперечливих начал.

Із циклу «Священні сонети»

СОНЕТ 19

Щоб мучить мене, крайнощі у всім

Зійшлися; я — клубок із протиріч;

В душі моїй зустрілись день і ніч;

Веселий щойно - враз стаю сумним.

Впадаю в гріх й розкаююсь у нім.

Любов кляну й хвалу їй шлю навстріч;

Вогонь я й лід, жену й тікаю пріч;

Німий в мольбі, великий у малім.

Я зневажав ще вчора небеса -Молюсь сьогодні й Богові лещу,

А завтра вже від страху затремчу -Й набожність потім знов моя згаса.

Коли тремтів від страху я — ті дні Спасіння, може, принесуть мені.

Переклад В. Марача

Літературний практикум

1.    Визначте тему 19-го сонета із циклу «Священні сонети». Як вона нов’язана з долею автора?

2.    Доведіть, що прочитаний вами сонет має філософський зміст.

3.    Які риси барокового світосприйняття відобразилися у вірші Донна?

4.    У чому виявляються сунеречливість і трагізм душевного стану ліричного героя 19-го сонета?

5.    Які художні засоби в нерекладі сонета допомагають глибоко розкрити внутрішній світ ліричного героя?

6.    Знайдіть у прочитаному сонеті образи-символи, ноясніть їхній прямий і прихований зміст. Як вони сприяють розкриттю переживань ліричного героя?

7.    Філологічний майстер-клас. Доведіть, що прочитаний твір належить до жанру сонета. Чим бароковий сонет відрізняється від сонета доби Відродження? У чому полягає новаторство Донна в сонетному жанрі?

 

Це матеріал з підручника Зарубіжна Література 8 клас Волощук

 

Автор: admin от 29-08-2016, 22:37, Переглядів: 10043