Народна Освіта » Світова література » Данте як ключова постать італійського Середньовіччя й переходу до Відродження читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Данте як ключова постать італійського Середньовіччя й переходу до Відродження читати онлайн

Данте як ключова постать італійського Середньовіччя й переходу до Відродження

 

Ім'я: Данте Аліґ’єрі — видатний італійський поет.

Роки життя: 1265-1321 рр.

Місце народження: Флоренція, Італія.

Родина: шляхетна родина, батько — білий гвельф, мати — Донна Белла Абатська.

Навчання: Болонський університет. Рід занять, захоплення: поет, політик, мовний теоретик.

Основні твори: поема «Божественна комедія», сонети.

Майже сім століть минуло відтоді, коли прах Данте було укладено у мармуровий саркофаг, встановлений у Равенні в церкві Сан-П’єр-Маджоре, але образ великого поета і його творіння, його «Комедія», вже найближчим поколінням названа «божественною», залишаються високими духовними орієнтирами людства. Кожна нова культурна епоха, приносячи із собою інший світогляд, інше знання, інші цінності, неодмінно зверталася до творчості Данте як до абсолютного зразка й джерела духовної наснаги.

Народився Дайте у Флоренції у шляхетній родині. Точна дата невідома: за різними джерелами він народився в 1265 року між 14 травня і 13 липня.

Про його освіту теж мало відомостей, та, вочевидь, він здобув добре виховання, бо вражав сучасників надзвичайною освіченістю. Є припущення, що він навчався вдома.

Матір поета звали Донна Белла Абатська. Вона померла, коли Данте було 5 чи 6 років. Коли поетові виповнилося 9, він зустрів Беатріче Портінарі, дочку Фолко Портінарі, у яку закохався «з першого погляду», але жодного разу навіть не заговорив до неї. Після досягнення повноліття він часто бачив Беатріче, обмінюючись із нею вітаннями на вулиці, але ніколи добре її не знав — він являв собою взірець так званого ввічливого кохання. Саме це кохання було найсвітлішою подією в житті Дайте і, можливо, поштовхом до літературної творчості. У багатьох поезіях

він зобразив Беатріче як напівбожество, що постійно спостерігає за ним. На велике нещастя, Беатріче померла 1290 року. Саме ця історія юнацького кохання стала основною темою віршів поетичної збірки під назвою «Нове життя».

 

 

У житті Данте є два лейтмотиви, дві наріжні реальності — політика і література. До певного моменту жодного зближення між ними не виникає, навіть не передбачається: Данте як поет і Данте як громадський діяч — це ніби дві різні людини, не знайомі одна з одною.

Ранні твори Данте (ЗО віршів, із яких 25 сонетів, 4 канцони і одна стан-ца), об’єднані прозовим текстом, склали збірку під назвою «Нове життя» («Vita nuova»). Творам цієї збірки властиві всі елементи «солодкого нового стилю» — філософічність, риторичність, містичну символіку та витонченість форми. Але водночас ця збірка стає і першим здобутком нової Ренесансної літератури — справжнім гімном життю і любові. Дайте не тільки знається на поезії, а й, як людина твердого характеру й сильних пристрастей, людина з розвиненою громадянською свідомістю, стає помітною політичною постаттю. До влади у Флоренції приходять гвельфи, і 1300 року

Данте обирають одним із семи членів колегії пріорів, яка керувала міською комуною. За допомогою папської влади «чорні» гвельфи розгромили «білих» і вчинили над ними розправу. Будинок Данте зруйнували, а самого його засудили до спалення.

Рятуючи життя, Данте 1302 року залишає Флоренцію, до якої так і не зможе більше повернутись. Залишаючись прибічником єдиної Італії, Данте покладає надії на германського імператора Генріха VII, який невдовзі помирає.

У вигнанні поет повною мірою пізнає, яким «гірким буває чужий хліб і як важко підніматись чужими сходами».

1315 року флорентійська сеньйорія знову засуджує його до смертної кари, і Данте назавжди втрачає надію на повернення додому, але не припиняє суспільно-політичної діяльності за Італію без міжусобних війн і без папської влади.

Відтоді він 19 років вів мандрівне життя, і на цей період припав пік його літературної творчості.

Помер поет у Равениі проти ночі з 13 на 14 вересня 1321 року. Його могила до сьогодні є місцем паломництва мільйонів відвідувачів.

Загальна характеристика творчості

Данте Аліґ’єрі розпочав свою літературну діяльність досить рано і написав багато творів, але світової слави зажив завдяки написаній на тосканському діалекті «Commedia» (згодом названій «Божественною комедією»), яку він розпочав писати 1290 року, переробив 1313-го, а закінчив 1321-го. У трьох частинах Дайте описує свою мандрівку до Бога. Супутником Данте виступає

римський поет Верґілій, пізніше Дайте супроводжує Беатріче, що уособлює милість Божу. Твір є справжньою енциклопедією Середньовіччя. Багато дослідників вважають «Божественну комедію» одним із найвизначніших творів не лише італійської, а й світової літератури.

 

Поема має три частини: «Пекло», «Чистилище» і «Рай». Кожна частина (кантика), у свою чергу, містить 33 пісні, до яких додається вступ, і поема, отже, налічує 100 пісень. Форма вірша поеми також обумовлена числом 3. Данте тут канонізує форму терцини, узявши її за основу архітектоніки «Божественної комедії».

Така структура, з одного боку, повторює християнську модель політичного світу, який поділяється на три сфери — пекло — чистилище — рай* а з другого — підкоряється містичній символіці числа 3.

Композиційна ж структура якнайкраще відповідає задуму поеми: через поширене в релігійній літературі Середньовіччя видіння — мандрівку в загробному світі — зобразити шлях людини до морального вдосконалення.

За словами найкращого російського перекладача поеми Данте М. Л. Лозинського, «Божественна комедія» — це книга про Всесвіт і такою ж мірою книга про самого поета, яка назавжди залишиться у віках як вічно живий узірець геніального творіння.

1.    Які драматичні події відбулись у житті Данте Аліґ'єрі?

2.    Чому Данте надавав особливого значення числу 3? (Відповідь шукайте в християнській символіці та історії життя поета.)

3.    Розкрийте значення поняття «потойбічні світи».

4.    Навіщо поет закликав людей до морального самовдосконалення?

5.    Назвіть найвідоміші твори Данте.

6.    Чому поета вигнали із Флоренції?

7.    Чим різняться середньовічний жанр комедії і сучасний?

8.    Чому поема Данте дістала назву «Божественна комедія»?

9.    Яким, на вашу думку, був задум автора «Божественної комедії»?

10.    Якою є композиція поеми? Чим це можна пояснити?

11. Чи згодні ви з думкою про те, що «Божественна комедія» є енциклопедією середньовічного світогляду? Аргументуйте свою відповідь.

Сонет — ліричний вірш, що утворений із чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба. Італійський сонет містить два чотиривірші (катрени) із перехресним римуванням та два тривірші (терцети) з усталеною схемою римування: abab, abab, ccd, eed або (рідше) перехресною abab, abab, cde, cde, тощо.

Канцона (італ. canzone — пісня) — одна з форм середньовічної лірики, що походить від каисони трубадурів Провансу: пісня про рицарську любов, пов’язана з культом Чарівної Дами.

Сонет 11

В своїх очах вона несе Кохання,—

На кого гляне, ощасливить вмить;

Як десь іде, за нею всяк спішить,

Тріпоче серце від її вітання.

Він блідне, никне, множачи зітхання,

Спокутуючи гріх свій самохіть.

Гординя й гнів од неї геть біжить.

О донни, як їй скласти прославляння?

Хто чув її,— смиренність дум свята

Проймає в того серце добротливо.

Хто стрів її, той втішений сповна.

Коли ж іще й всміхається вона,

Марніє розум і мовчать уста.

Таке-бо це нове й прекрасне диво.

(Переклад М. Бажана)

1.    Яку літературну форму називають сонетом?

2.    Розкажіть про історію створення збірки «Нове життя».

3.    Якою є тема сонета 11?

4.    Назвіть особливості форми, віршування, художні особливості цього твору.

5.    Якою постає кохана Данте в сонеті?

6.    Які художні засоби використовує поет?

 

І. Франка по праву можна вважати першим поважним перекладачем і дослідником Данте в українській літературі, а його праця «Данте Аліґ’єрі» є плодом ґрунтовного вивчення життя і творчості видатного італійського поета. У своїй роботі Франко досліджує передусім творчість Данте, і питання про його особистість розглядає тільки у зв’язку з його творами. Проте надзвичайно цікавою є та частина роботи, де Франко подає історію кохання Данте до Беа-тріче. Спираючись на матеріали «Нового життя», «Божественної комедії» та інших творів Дайте, Франко змалював Данте як людину із пристрасним характером, із багатим внутрішнім світом і життєвим досвідом, людину, яка пережила всі муки й радощі кохання і все це відтворила у своїх творах.

Підсумуємо знання з теми

1.    Назвіть часові межі та головні ознаки доби Середньовіччя.

2.    Що вплинуло на формування літератури Середньовіччя?

3.    Які літератури започаткувала китайська література?

4.    Хто з китайських філософів стверджував, що людина зобов'язана працювати на землі на користь суспільства?

5.    Кого з китайських поетів називали «Безсмертний, скинутий

з небес»?

6.    У чому полягає своєрідність поезії Лі Бо?

7.    Якими є особливості поезії Ду Фу?

8.    Назвіть основні ознаки поезії Омара Хайяма.

9.    Де й коли виникла рицарська лірика?

10.    У якому місті народився й жив Данте? Чому поет називав

себе безвинним вигнанцем?

11.    Кому присвячена книга Данте «Нове життя»?

12.    Назвіть особливості композиції «Божественної комедії». Якою строфою її написано?

Літературна вікторина

1. Його ім’я означає «Біла Слива», а друзі про нього говорили, що у нього в спині є «кістка гордості».

2.    Хто з поетів Середньовіччя в одній зі своїх поезій закликає викувати з військових обладунків мирні серпи і рала, що перегукується з біблійною метафорою «перекувати мечі на орала»?

3.    Він передбачав погоду, сонячні та місячні затемнення. Його перу належить чимало наукових робіт з математики, астрономії, філософії та медицини.

4.    Справжнє ім’я якого поета утворено з більш ніж 10 слів, у яких згадано імена предків і назву міста, де він народився?

5.    Як називається чотиривірш філософсько-ліричного змісту, у якому римуються 1-й, 2-й і 4-й рядки?

6.    Хто з середньовічних поетів Сходу мав енциклопедичні знання з різних галузей науки й культури?

7.    Він був одружений, мав двох синів, але всі свої поезії присвятив іншій жінці, яка стала його музою.

8.    Кому присвячено більшість віршів Данте, поему «Божественна комедія»? Хто є Дамою його серця?

9.    Його вигнали з рідної Флоренції, і він помер на чужині, ображений на своїх земляків. І лише в червні 2008 року влада Флоренції скасувала своє рішення про його вигнання з рідного міста. Хто він?

Розв’яжіть кросворд.

По горизонталі

1.    Арабський ... , що завоював Персію у VII ст.

2.    Поезія, що оспівувала просту за походженням людину.

3.    Знищення іранської літератури — «віки ... ».

4.    Іранська династія, за часів якої почала відроджуватися культура.

По вертикалі

1. Поет, мудрець і вчений — ... .

Порівняйте образи ліричних героїв творів Лі Бо, Ду Фу, Омара Хайяма.

ЛіВо

Ду Фу

Омар Хайям

Спільне

 

Відмінне

     

Проблемне питання. Чи вважаєте ви, що у творчості Омара Хайяма відбулося повне злиття образу автора і ліричного героя-філософа?

Мандруючи середньовічними Сходом і Заходом, ми переконалися, що з давніх часів й до сьогодні збереглися коштовні скарби — рубаї і сонети, основи філософії конфуціанства та даосизму, віра у вічні цінності — добро і справедливість, кохання і дружбу, розум і мудрість, мужність і патріотизм, прагнення жити в гармонії з природою та із самим собою.

 

Це матеріал з Підручника Світова Література 8 Клас Паращич

 

Автор: evg01 от 25-08-2016, 22:22, Переглядів: 5870