Народна Освіта » Світова література » Вступ - Література і культура. Художня література, як мистецтво слова. Літературний процес Паращич читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Вступ - Література і культура. Художня література, як мистецтво слова. Літературний процес Паращич читати онлайн

Вступ

Мета літератури — допомогти люди-ні зрозуміти саму себе, підтримати її віру в себе й розвинути в пій прагнення до істини, боротися з вульгарністю в людях, уміти знаходити гарне в них, пробуджувати в їхніх душах сором, гнів, мужність, робити все для того, щоб люди стали шляхетно сильними й могли пасналшти своє життя святим духом краси...

Максим Горький


Література і культура. Художня література як мистецтво слова. Літературний процес

Перша бібліотека виникла майже 8000 років тому.

Найтовща у світі книга — англійський словник, що містить 8600 сторінок.

Однією з найменших книг є томик віршів Т. Г. Шевченка «Кобзар», виконаний майстром мікромініатюри Миколою Сядристим. Книга містить 12 сторінок, кожна площею

0. 6 квадратного міліметра.

Перлиною слов’янської поліграфії вважають книгу «Байки»

1.    А. Крилова, видану в Санкт-Петербурзі 1856 року. Книга

менша за поштову марку, тому читати и можна лише за допомогою лупи.

Багато століть тому один античний мудрець зауважив: «Життя коротке, а мистецтво вічне». І з ним не можна не погодитися: людина завжди була міцно пов’язана з мистецтвом, а кращі його зразки переживають не одне покоління шанувальників та поціновува-чів. Що ж таке мистецтво і в чому полягає його велика таємниця?

Мистецтвом називають відтворення життя в художніх образах. Воно завжди було і є одним із найважливіших чинників духовного життя людства, адже стимулює творчу діяльність, збагачує людину емоційними переживаннями та роздумами.

Художня література має переваги над іншими видами мистецтва, адже може за допомогою слова глибоко розкрити внутрішній світ людини, її найпотаємиіші думки й переживання. Значення слова було акцентоване ще в Біблії (Євангелії від Іоанна), де проголошено його божественну сутність. У доісторичні часи література існувала в усній формі. Після виникнення писемності розпочався новий етап розвитку літератури, хоча фольклор не втрачає свого значення як основа літератури й донині.

Всесвітній літературний процес — це історичний рух світової літератури, яка розвивається у складних зв’язках і взаємодіях. Це водночас історія створення та накопичення морально-етичних і художніх цінностей від найдавніших часів до сьогодення.

Світова (всесвітня) література — термін, запроваджений Йоганном Вольфґанґом Ґете у XIX ст. До певного часу літературний процес у кожній країні мав деякою мірою замкнений, суто національний характер. Але завдяки активному розвиткові економічних та культурних зв’язків із багатьох національних і місцевих літератур утворилася одна всесвітня література. Літературний процес у різних країнах і національних культурах часто долає схожі етапи, і розвиток жанрів, методів та стилів засвідчує це.

Національна література — література окремої нації, народу, якій притаманна національна своєрідність, зумовлена низкою чинників (насамперед ментальністю народу) та відтворена в системі змістових і формально-стильових особливостей, характерних для творів представників певних націй.

Етапи розвитку світової літератури

Усна народна творчість.

Антична література (XVI ст. до н. е. — V ст. н. е.).

Література доби Середньовіччя (V-XV ст.).

Література доби Відродження (XV—XVII ст.).

Література XVII ст.: бароко і класицизм.

Література доби Просвітництва (кінець XVII — XVIII ст.): просвітницький реалізм, просвітницький класицизм, сентименталізм, рококо.

Література XIX ст.: романтизм і реалізм.

Література кінця XIX (зокрема, ранній модернізм) — першої половини XX ст.: авангард, модернізм (паралельно розвиваються інші напрями — реалізм, романтизм).

Література останньої третини XX — початку XXI ст.: різні літературні явища.

1.    Що таке мистецтво? Назвіть відомі вам види мистецтва.

2.    Що спільного в усіх видах мистецтв?

3.    Як ви розумієте поняття «художня література»?

4.    Чому художню літературу називають мистецтвом слова?

1.    Чому література належить до універсальних видів мистецтва?

2.    Поясніть вислів: «Література — це художня дійсність».

3.    У чому ви вбачаєте призначення літератури?

4.    Яка функція літератури є провідною в сучасному суспільстві?

5.    У чому полягає схожість між віршуванням і музикою?

6.    Назвіть літературні твори, за мотивами яких були написані сценарії для кінофільмів.

7.    Яке місце посідає художня література у вашому житті?

Роди літератури, їх характерні ознаки

Епос (грецьк. — розповідь)

Лірика (грецьк. — ліра)

Драма (грецьк. — дія)

Епос — літературний рід, у творах якого йдеться про події, що ніби відбувалися в минулому насправді і про які згадує оповідач

Лірика — один із трьох родів художньої літератури, у якому навколишню дійсність зображено шляхом передавання почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора

Драма — літературний рід, що зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дію персонажів; драмою також називають п’єсу соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається у постійному напруженні

Ліро-епос — проміжний літературний рід, у якому поєднані властивості епічних і ліричних творів, наявний розгорнутий сюжет із системою образів (як в епосі), але присутній і автор, котрий висловлює свої думки, почуття, оцінює зображуване (як у ліриці)

Чи помітили ви, як багато в навколишньому світі пов’язано з книгою та читанням? Пропонуємо вам мандрівку містами світу, де ви ознайомитеся з архітектурними пам’ятниками книзі. Книга, безумовно, заслужила на таку честь:

вона зберігає вікову мудрість, навчає, виховує, дає можливість долучитися до вічного й прекрасного. У всьому світі є безліч чудових пам’ятників книгам.

Роль літератури в духовному розвитку людства складно переоцінити, але в різні епохи вона була неоднаковою. Нині всі види мистецтва «живуть поруч», активно взаємодіючи. Назвіть літературні твори, що пов’язані з іншими видами мистецтва, і вкажіть, з якими саме.

1. Розгляньте репродукцію картини «Аполлон і музи» німецького художника Г. М. фон Хесса. Відомо 9 муз, кожну з яких вважали покровителькою певного виду мистецтва. Для того щоб легше було розпізнати, якою галуззю мистецтва чи науки опікується муза, у скульптурах і на малюнках її зображували з постійними атрибутами.

2. Як богині були пов’язані з Аполлоном, що мав епітет «Проводир муз» (у переносному значенні музи — натхнення, творчість)? Заповніть таблицю, скориставшись додатковими джерелами інформації, та поміркуйте, муз якого з видів мистецтва найбільше й чому.

Ім’я музи

Напрям

 

Ім’я музи

Напрям

 

Ім'я музи

Напрям

Калліопа

 

ГІолігімнія

 

Талія

 

Евтерпа

   

Уранія

   

Терпсіхора

 

Ерато

   

Мельпомена

   

Кліо

 

1. Спираючись на запропоновану схему, розкажіть, що таке мистецтво. Які види мистецтва вам відомі?

2.    Що таке мистецтво художнього слова? Наведіть приклади літературних творів різних родів та жанрів.

3.    Наведіть приклади взаємодії різних видів мистецтва. Спробуйте пояснити «механізм» такої взаємодії.

 

Уявіть, що ви виступаєте на літературній конференції з доповіддю на тему «Місце і роль художньої літератури в житті людини і людства». Знайдіть афоризми про літературу, книгу, слово, запишіть їх. Створіть презентацію у комп’ютерній програмі PowerPoint або за допомогою інших засобів наочності, де буде використано ці афоризми.

 

Це матеріал з Підручника Світова Література 8 Клас Паращич

 

Автор: evg01 от 25-08-2016, 21:51, посмотрело: 2578