Народна Освіта » Українська література » Григір Тютюнник. Біографія, життєвий і творчий шлях

НАРОДНА ОСВІТА

Григір Тютюнник. Біографія, життєвий і творчий шлях

Григір ТютюнникГригір (справжнє ім’я Григорій) Михайлович Тютюнник народив­ся 5 грудня 1931 року в селі Щилівці на Полтавщині в селянській сім'ї. 1937 року батька майбутнього письменника заарештували й відправили на заслання, де він і загинув (пізніше був реабілітований). Малого Григора забрали до себе родичі на Донбас. Під чаї війни, рятуючись від голоду, хлопець повернувся до матері на Полтавщину. У повоєнні роки Тютюнник закінчив Зінківськс ремісниче училище, працював у Харкові робітником на заводі. Захворівши, повернувся до рідної ІИилівки, За «втечу»» із заводу (мусив відпрацювати три роки) був засуджений і чотири місяці відбув у ко­лонії. Звільнившись, виїхав на Донбас, працював на різних роботах. Звідти був призваний до війська, служив на флоті на Далекому Сході. Тоді ж по­чав писати літературні твори. Після демобілізації закінчив вечірню школу і 1957 року вступив на філологічний факультет Харківського університету.

1961 року в журналі «Крестьянкл» побачило світ перше оповідання Тю­тюнника, воно було написане російською мовою. Автор невдовзі переклав свій твір на українську й відтоді писав лише рідною мовою.

Після завершення навчання в університеті Тютюнник виїхав на Донбас, учителював у вечірній школі. 1963 року письменник перебрався до Києва, прапював у редакції газети «Літературна Україна», в сценарній майстерні Київської кіностудії їм. О. Довженка, у видавництвах «Радянській! письмен­ник», «Молодь», «Дніпро», «Веселка».

1966 року вийшла перша книжка прози Тютюнника «Зав'язь»’. Пізні­ше побачили світ збірники новел «Батьківські пороги» (1972), «Крайнебо» (1975), «Коріння» (1978), книжки для дітей «Ласочка» (1970), «Степова каз­ка» (1973), повісті «Климко» (1976) та «Вогник далеко в степу» (1978).

За книжки «Климко» і «Вогник далеко в степу» Тютюнник 1980 року був удостоєний літературної премії ім. Лесі Українки в галузі дитячої літератури.

Помер Григір Тютюнник 6 березня 1980 року, покінчивши життя само­губством. За свою творчість письменник 198!) року був посмертно відзначе­ний Держанною премією ім. Т. Г. Шевченка.

Мітки: біографія, конспект по біографії, біографія коротко, детально.


Питання для самоперевірки

За твором "Три зозулі з поклоном"

Початковий рівень

 1. Коли відбуваються події твору «Три зозулі з поклоном»?
 2. Яку присвяту додав автор до свого твору?

Середній рівень

 1. Дайте визначення новели. Які риси довели можна виділити у творі Тютюнника?
 2. Чи наявний у новелі Тютюнника автобіографічний елемент?

Достатній рівень

 1. Поясніть значення назви «Три зозулі з поклоном»?
 2. У чому полягає своєрідність розкриття теми кохання у тво­рі Тютюнника «Три зозулі з поклоном»?

За твором "Оддавали Катрю"

Початковий рівень

 1. Де відбуваються події твору «Оддавали Катрю»?

Середній рівень

 1. Яку роль в оповіданні «Оддавали Кагрю» виконує народна пісня?
 2. Якою с роль пейзажів у творі Тютюнника?

Достатній рівень

 1. Дайте характеристику образів Катрі та її нареченого.
 2. Які проблеми українського села порушуються в
 3.  оповіданні.

Нові терміни та поняття

Художня деталь — подробиця пейзажу, інтер'єру, портрета або психологічної характеристики персонажа, виділена пись­менником із метою підкреслення її особливого виражально­го значення. Художня деталь несе значне смислове й ідейно- емоційне навантаження, набагато більше, ніж інші подробиці у творі. В українській літературі XX століття особливою майстерністю використання художньої деталі відзначається творчість Григора Тютюнника.

 

Мітки: питання для контрольної роботи, самостійної роботи, запитання та завдання по творчості

Автор: admin от 28-04-2013, 10:35, Переглядів: 18719