Народна Освіта » Українська література » Київська школа поезії

НАРОДНА ОСВІТА

Київська школа поезії

Київська поетична школа сформувалась у другій половині 60-х років XX століття в середовищі студентів Київського університету (сама назва ви­никла 1969 року). Її представляють В. Голобородько, В. Кордун, В. Рубан, М. Воробиов, M- Савченко, В Отрощенко, Н. Кир'ян, М. Григорів. 1. Семе- ненко, C- Вмшенський, В. Ілля.

«Поезія Київської школи і та, що нині розвивається в означеному нею напрямі, ніколи не була і не буде в прямому значенні цього слона популяр­ною, і немає чого комусь дорікати за це або дошукуватися причин цього за­кономірного стану в якихось сторонніх чинниках. Бо ці чинники — в самій цін поезії, в її “вийнятості" із суєтного (актуального!) будення, в зосередже­ності на тому, що не може повсякчас обходити "широкого читача”, заклопо­таного здобуванням насущного хліба. Її вплив на загальносуспільну естетич­ну свідомість тихий і непомітний, :іате сталий, не шоковий, "хірургічний”, а "гомеопатичний”. І в цьому запорука тривалості, духовної питомосгі цієї поезії, повсякчас відкритої чшачеві, готової для внутрішньої роботи. Істинна свобода, що її обрали для себе ні пекти, і популярність — несумісні».

Мітки: Київська школа поетів

 


 

Запитання для самоперевірки:

Початковий рівень
  1. Коли виникла Київська школа поезії?
  2. Назвіть представників Київської школи поезії.

Середній рівень

  1. Що таке верлібр?
  2. Яку роль відіграють парадокси в поезії В. Голобородька «Наша мова»'?
  3. Висловіть своє розуміння твору М. Воробйова «Ліс»-

Достатній рівень

  1. Як ви зрозуміли символіку «Балади про кривавих солов'їв» В. Голобородька?
  2. Як у вірші В. Голобородька «Самовбивці» осмислюється на­ціональна тематика?
  3. Про шо роздумує ліричний герой поезії В. Кордуна «Вес­ною повертаються з вирію...»?

Верлібр — неримований вірш, ритміка якого заснована на інто­наційно-синтаксичних повторах. Його витоки сягають фольклору, передусім народних замовлянь. Верлібр як лі­тературне явище виник у Німеччині — до нього вперше звернувся видатний поет Г. Генне. Поява верлібру не була явищем випадкового характеру. Такий вірш відобразив фор­мування певного поетичного світогляду, здатного осягнути життя в усій його складності й мінливості. В українській літературі другої половини XX століття верлібром активно послуговувались поети Київської школи.


Автор: admin от 27-04-2013, 14:42, посмотрело: 5159