Народна Освіта » Українська література » Ліна Костенко. Біографія, життєвий і творчий шлях

НАРОДНА ОСВІТА

Ліна Костенко. Біографія, життєвий і творчий шлях

Ліна КостенкоЛіна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 року в містечку Ржищеві на Київщині в сім'ї вчителів. Із 1936 рику родина майбутньої поете­си переїхала до Києва. По закінченні середньої школи Ліна Костенко вступи­ла до Київського педагогічного інституту, згодом навчалася в Літературному інституті в Москві. 1957 року дебютувала зі збіркою «Проміння землі». Збірки «Вітрила» (1958) і «Мандрівки серця» (1961) закріпили по­етичний успіх, висунули її наперед у творчій плеяді «шістдесятників». То­ді ж Ліна Костенко зазнала критики за «аполітичність», було заборонено її книжки «Зоряний інтеграл» та «Княжа гора». Поетеса приєдналася до про­тестів проти арештів української інтелігенції, морально підтримувала пере­слідуваних радянською владою митців. Після нього ім'я Ліни Костенко дов­го не згадувалося в українській пресі, було заборонено друкувати її твори. Нова книжка поетеси «Над берегами вічної ріки» побачила сніг 1977 року після шістнадцятилітньої перерви. Визтачною подією стала публікація ро­ману у віршах «Маруся Чурай<> (1979), за нього 1987 року авторка була удо­стоєна Державної премії їм. Т. Г. Шевченка. Hpy Ліни Костенко належать також книжки «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), поезії для дітей «Бузиновий пар» (1987). 1999 рі іку побачила світ поема Ліни Костенко «Берестечко». 2010 року вийшов роман Лічи Костенко «Записки українського езмашедшого», позначений яскравою публіцистичністю. У по­етичній книжні «Ріка Гсракліта»' (2011) об’єднані раніше написані та нові твори Ліни Костенко.

Поезіям Ліни Костенко властиві людяність, щирість, суб'єктивізм, мо­ральний максималізм, вони прості і доступні для читацького сприйняття.

Мітки: біографія, конспект по біографії, біографія коротко, детально.

 


 

Завдання для самоперевірки:

Початковий рівень

 1. Назвіть першу поетичну збірку Л. Костенко,
 2. Що означає слово альфреско?
 3. Що таке пастораль?
 4. Коли було опубліковано «Марусю Чурай»?
 5. Що означає поняття роман у віршах?

Середній рівень

 1. Як поетеса розглядає роль слова в поезії «Страшні слова, коли вони мовчать...»?
 2. Визначте тему поезії «Пастораль XX сторіччя».
 3. Які емоції переживає лірична героїня твору «Хай буде лег­ко. Дотиком пера...»?
 4. Як у вірші «Я вранці голос горлиці люблю...» розкрито тему єдності людини з природою?
 5. Схарактеризуйте емоційний зміст твору «Світлий сонет». Чому він має таку назву?
 6. Розкрийте алегоричний зміст поезії «Доля».
 7. Звідки Л. Костенко могла взяти відомості про Марусю Чурай?
 8. Схарактеризуйте історичну основу «Марусі Чурай».

Достатній рівень

 1. Як ви розумієте рядки з твору Ліни Костенко «Поезія — це за­вжди неповторність, / якийсь безсмертний дотик до душі»?
 2. Які почуття переживає лірична героїня поезії «Недумано, негадано...»?
 3. Яку роль у вірші «Українське альфреско» відіграє фоль­клорна образність?
 4. Яке життеве кредо висловила авторка в поезії «Життя іде і все без коректур ...»?
 5. До чого закликає поетеса у вірші «Вже почалось, мабуть, майбутнє...»?
 6. Як у творі Л. Костенко зображено стосунки митця й оточен­ня?
 7. Розкрийте життєві ідеали Марусі Чурай.
 8. Як у романі розкрито тему кохання? Чи можливий такий моральний максималізм у наш час? Напишіть про це твір-роздум.

Нові терміни та поняття

Пастораль — літературний жанр, що поетизує мирне і просте сільське життя. У вірші Л. Костенко «Пастораль XX сторіч­чя» це поняття переосмислюється, використовується з гір­кою іронією.

Роман у віршах — великий за обсягом віршований твір, у якому епічний спосіб зображення дійсності поєднується з ліриз­мом. Формально роман у віршах близький до ліро-епічної поеми. В українській літературі зразком роману у віршах є «Маруся Чурай» Л. Костенко.

 

Мітки: питання для контрольної роботи, самостійної роботи, запитання та завдання по творчості.

Автор: admin от 27-04-2013, 13:59, Переглядів: 7337