Народна Освіта » Українська література » Микола Вінграновський. Життєвий і творчий шлях

НАРОДНА ОСВІТА

Микола Вінграновський. Життєвий і творчий шлях

Микола ВінграновськийМикола Степанович Вінграновський народився 7 листопада 1936 року в селі Богополі (тепер у складі міста Первомайськ) на Миколаївщині. Закінчивши 1955 року сільську середню школу, навчався в Київському інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого на акторському відділенні. Нa особисте запрошення видатного кінорежисера і письменника О. Довжен­ка Вінграновський вступив до Всесоюзного державного інституту кінемато­графії у Москві, який закінчив 1960 року. Працював кінорежисером на Київ­ській кіностудії їм. О. Довженка.

Перші поетичні публікації Вінграновського з'явилися 1957 року. У квіт­ні 1961 року «Літературна газета» опублікувала велику добірку його творів. Наступного року побачила світ перша книжка Вінграновського «Атомні пре­люди». Етапами творчого зростання стали для нього збірки «Сто поезій» (1967) та «Поезії» (1971). У 80-х роках вийшли книжки «На срібнім березі» (1982), «Київ» (1982), «Губами теплими і оком золотим» (1981).

Поезії Вінграновського на тлі тогочасного літературного продукту від­значалися глибиною думки і довершеністю образів. Не випадково відомий літературознавець В. Моренець назвав його «першим з-поміж рівних у пле­яді "шістдесятників"».

Важливою подією в українському літературному житті стала поява книжки інтимної лірики Вінграновського «Цю жінку я люблю» (1990), яка відкривалася віршем «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» Пізніше вийшли збірки поета «З обійманих тобою днів» (1993) та «Любове, не прощавай!» (1997). Він також відомий читачеві як автор творів для дітей.

Нa відміну від багатьох шістдесятників, які з кінця 80-х років минулого століття захопилися політикою та пошуком керівних посад, Вінграновський зберіг вірність творчому покликанню. Єдиною керівною посадою (і то не- оплачуваною), було головування від 1989 по 1993 рік в українському відді­ленні ПЕН-клубу.

Помер Микола Вінграновський 26 травня 2004 року.

«Неповторна індивідуальність Вінграновського невловна і біжуча, як живе срібло. Його поезія — це стихія, що в ній цілковито відсутня якась на­вмисна спрямованість, передбаченість. Постійне переливання настроїв, станів, натхненна гра уяви. Ніколи не вгадати, про що він говоритиме за мить, що зрине дивовижно з глибинних нутрів його душі і який настрій хвилею його огорне й хвилею спаде, шоб поступитися місцем іншому... Все, чого коли-небудь сягав його душевний зір і що чутно чи нечутно торкалося ко­лись його душі, — все воно живе в ньому постійно, глибоко жевріє здатною щомиті спалахнути живою жариною; живе, готове щохвилі полинути водо­спадом, упасти росинкою чи вдарити громом — з найнепомітнішого і найне­сподіванішого приводу.

Але в цій непідлеглій стихії його поезії є тремке ядро, осереддя, навколо якого розгортається увесь вміст душевного життя і до якого все так чи інакше знову й знову повертається, все нестримно тяжіє. Це народ, нація. Україна. Укра­їна в усій складності її історичної долі — це для нього не тема, не мотив, не образ, до яких звертаються рідше або частіше, віддаючи далину злобі дня, традиції чи власному сентименту. Це щось більше, це те, чим живе його душа».

Мітки: біографія, конспект по біографії, біографія коротко, детально.


 

Завдання для самоперевірки:

Початковий рівень

  1. Яку збірку відкриває вірш «Сеньйорито акаціє, добрий вечір»?
  2. Кому присвячено вірш «Прилетіли коні — ударили в скро­ні...»?

Середній рівень

  1. Що таке інтимна лірика? Чому твір -«Сеньйорито акаціє, до­брий вечір...» можна вважати зразком інтимної лірики?
  2. Схарактеризуйте алегоричний зміст твору «Прилетіли ко­ні — ударили в скроні...».
  3. Що символізує образ чорної райдуги в однойменній поезії М. Вінграновського?
  4. Визначте тему вірша «У синьому небі я висіяв ліс..».

Достатній рівень

  1. Схарактеризуйте образ ліричного героя поезії «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...».
  2. Знайдіть у вірші «У синьому небі я висіяв ліс...» алітерації. Яку художню роль вони виконують?
  3. Розкрийте переживання ліричного героя вірша «Чорна рай­дуга».
Мітки: питання для контрольної роботи, самостійної роботи, запитання та завдання по творчості.

Автор: admin от 27-04-2013, 13:36, Переглядів: 50022