Народна Освіта » Українська література » Володимир Підпалий - Зимовий етюд читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Володимир Підпалий - Зимовий етюд читати онлайн

Володимир Підпалий

(1936-1973)

Володимир Олексійович Підпалий народився 9 травня 1936 року в селі Лазірки на Полтавщині. Навчаючись у школі, Володимир особливо захоплювався історією і літературою, багато читав. Після школи він деякий час працював на різних роботах, потім служив на флоті. Вищу освіту Підпалий здобув на філологічному факультеті Київського університету. Тоді ж, у студентські часи, він опублікував свої перші поетичні твори.

 

По закінченні університету поет працював редактором у видавництві «Радянський письменник». Його перша книжка «Зелена гілка» вийшла в 1963 році. Пізніше побачили світ збірки «Повесіння», «Тридцяте літо»,

«В дорогу — за ластівками», «Вишневий світ». У своїй творчості Підпалий уникав гучних поетичних декларацій, віддавав перевагу художньому осмисленню вічних тем, серед яких основними були людина і природа, сенс життя, патріотизм, кохання. Недарма його вважають майстром «тихої лірики».

Помер поет 24 листопада 1973 року.

У 2008 році Володимиру Підпалому було посмертно присуджено Міжнародну літературно-меморіальну премію імені Григорія Сковороди.

..........Україна і світ..................................................................

«Підпалий-поет нагадує мені пахуче українське зілля, що, черпаючи енергію від сонця, дарує її пригорщами людям без решти, повністю. Прочитаєш вірші Володимира Підпалого — наче криничної води напився. Треба тільки уміти знайти дорогу до криниці, відвести убік кущі, траву, а часом і павутиння лінивства в пошуках джерела, щоб переконатися, яка це чиста, своєрідна і новітня поезія».

Флоріан Неуважний, професор Варшавського університету

......Опрацьовуємо прочитане....................................................

1.    Коли і де народився Володимир Підпалий?

2.    Де поет здобув освіту?

3.    Де в різний час працював поет?

4.    Назвіть поетичні книжки Володимира Підпалого.

5.    Чому його вважають представником «тихої лірики»?

(>. На interactive.ranok.com.ua знайдіть запис телепередачі «Володимир Підпалий. Осяяний любов’ю». Які риси особистості поета закарбувалися в пам’яті Б. Олійника, В. Житника, П. Зосенка?

7. У зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми) запишіть у зошит відомості про поета.

УРОК ДОБРОТВОРЕННЯ

Іноді доводиться чути: а що я можу? Мовляв, від мене майже нічого не залежить... А хтось же має допомогти слабкому й підтримати немічного. Для цього достатньо мати лише небайдуже серце й турботливі руки. Важливо звертати увагу на те, що нас оточує, і не проходити повз тих, хто потребує допомоги. Навіть маленькі добрі справи здатні змінити світ, зробити його набагато кращим і добрішим. Такі думки виникають у кожного, хто читає вірш Володимира Підпалого «Бачиш: між трав зелених...».

Уявіть безкрає синє небо й море зелених трав... А посеред зеленого безмежжя — маленьке гніздо, над яким схилилися хлопчик і дівчинка. Вони пильнують пташенят, оберігають від небезпеки.

Центральний образ твору має й алегоричне значення. Пташенята в гнізді позначають вразливість. Ці малюки щойно народилися, вони слабкі й не готові до того, щоб захистити себе.

Поет підказує, наскільки важливо для кожного з нас не чекати і спостерігати, а діяти. Не обмежуватися співчуттям, не виправдовувати бездіяльність слабкістю та невмінням, а лише вірити в силу добра.

Побачити, допомогти, не сумніватися, не бути байдужим, зрештою, просто любити. За цими звичними словами стоїть ціла життєва філософія практичного добротвореиня поета Володимира Підпалого. І вона зовсім не складна: у ній навіть одна, навіть маленька добра справа є набагато більшою цінністю, ніж безліч правильних слів, що не підкріплені дією.

Це філософія діяльної любові до світу, який нас оточує. Любити «сонце», «дощі зернисті», «дороги в пилу», «траву». Із такою

любов’ю нерозривно пов’язана й відповідальність за світ, який нас оточує, бо те, що по-справжньому любиш, завжди намагаєшся зберегти й захистити.

...Бачиш:

між трав зелених, як грудочки, пташенята...

Станьмо ось тут навшпиньки спокій їх берегти.

Може,

не зможу батьком — стану їм старшим братом; будь їм,

маленьким сірим, просто сестрою ти...

Кажеш,

що не зумієм,

не маєм любові й хисту...

Що ти?!

А руки?! Серце?!

Куди заховати їх?!

Яструб-розбійник свисне раптом над беззахисними, ляже на нашу совість за нашу байдужість гріх...

Треба в житті любити гаряче і багато: сонце,

дощі зернисті, дороги в пилу, траву!

...Бачиш: в гнізді малому, як грудочки, пташенята, немічні ще, невміло ворушаться і живуть!..

1963

.......Аналізуємо художній твір....................................................

1.    Яке враження справила на вас поезія Володимира Підпалого «Бачиш: між трав зелених...»? Визначте ключовий образ цієї поезії.

2.    Яким є авторське ставлення до природи?

3.    До чого закликає автор своїх читачів?

4.    Яке алегоричне значення має образ пташенят?

5.    У чому' полягає філософський зміст твору?

.......Читаємо виразно.............................................................

в. Зверніть увагу на особливості строфічної організації вірша. Поміркуйте, які особливості можна передати за допомогою засобів виразного читання. Підготуйте виразне читання твору.

.......Виявляємо творчі здібності..................................................

7. Уявіть себе режисером-постановником літературно-музичної композиції за творами Володимира Підпалого. Опишіть музику, яка, на вашу думку, налаштувала б глядачів на сприйняття цього твору поета.

МАЛЮНОК З НАТУРИ

В образотворчому мистецтві етюдом називається підготовчий малюнок до майбутнього твору. На відміну від живописного, літературний етюд є явищем цілком самодостатнім. Найчастіше це невелика лірична поезія, у якій подаються безпосередні враження від навколишньої дійсності. «Зимовий етюд» Володимира Підпал ого — якраз такий твір.

На початку цього вірша послідовно, немов з окремих частинок-штрихів, оформлюється загальна картина зимового вечора: туман, іній, холодна льодинка... Але ліричний герой сприймає цей звичайний вечір як щось виняткове й небуденне. Його душу наповнює радісне піднесення, навіяне красою рідної України. Воно образно виражається у грі слів: «вечір, мов казка» і «казка, як вечір». Зі звичайного цей зимовий вечір перетворюється на казковий — коли все довкола стає загадковим, а герой сповнений передчуттям дива.

Не випадково у другій частині твору перед нами постає жива, немов справді казкова, картина природи. Серед використаних автором художніх засобів переважає персоніфікація. Цей засіб не лише сприяє поетичному олюдненню довкілля: «місто дихає у степи», «все насторожене», «Україна заслухалась і не спить». Усе, що помічає

ліричний герой, живе в єдиному злагодженому ритмі, складаючи разом привабливий одухотворений образ Батьківщини.

ЗИМОВИЙ ЕТЮД

Трішки туману і трішки інею, неба льодинку холодну — на шлях...

Вечір, мов казка, над Україною, казка, як вечір, аж синьо в очах...

Там, за тополями,

за огорожами,

де місто дихає у степи.

Все запорошене,

все насторожене,

вся Україна заслухалась

і не спить...

1968

.......Аналізуємо художній твір....................................................

1.    Що таке етюд у літературі?

2.    Розкрийте значення назви поезії Володимира Підпалого «Зимовий етюд».

3.    Яку роль у творі відіграє порівняння з казкою?

4.    Що таке персоніфікація?

5.    Визначте роль персоніфікації в «Зимовому етюді». Наведіть приклади персоніфікації.

.......Порівнюємо твори різних видів мистецтва ................................

<>. Розгляньте репродукцію картини С. Шишка «Володимирська гірка взимку» (с. 88). Який настрій створює ця картина? Завдяки яким деталям зимовий пейзаж оживає?

Поміркуйте, яким бачать світ справжні митці.

.......Читаємо виразно.............................................................

7.    Використовуючи пам’ятку № 1, підготуйте виразне читання вірша Володимира Підпалого «Зимовий етюд».

.......Запрошуємо до дискусії......................................................

8.    Прочитайте характеристику, яку дав творчості поета Володимира Підпалого професор Варшавського університету Флоріан Неуважний (с. 85). Чому до справжньої поезії треба прокладати дорогу через «павутиння лінивства»?

.......Дослідіть самостійно.........................................................

9.    Порівняйте поезії «Любіть Україну» Володимира Сосюри та «Зимовий етюд» Володимира Підпалого. Визначте особливості художнього вираження патріотичних почуттів у кожному з творів. Укажіть на спільне й відмінне.

 

Це матеріал з Підручника Українська Література 8 Клас Борзенко

 

Автор: evg01 от 24-08-2016, 10:35, посмотрело: 5679