Народна Освіта » Українська література » Українські історичні пісні - Зажурилась Україна читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Українські історичні пісні - Зажурилась Україна читати онлайн

Українські історичні пісні

Справжнім поетичним літописом життя українців є історичні пісні. Вони виникли ще в XV столітті в часи боротьби проти турецько-татарської навали й побутували впродовж кількох наступних століть. Уперше визначення «історична пісня *> до українських народних пісень ужив відомий письменник Микола Гоголь. Він був переконаний,

Історичні пісні — це ліро-епічні фольклорні твори про дійсні події або видатних осіб з української минувшини.

 

що коли майстер слова звернеться до цих пісень, то «історія народу розкриється перед ним у ясній величі».

Як правило, в основу окремої історичної пісні покладено драматичну ситуацію, що відбиває загальний характер певної епохи. В історичних піснях даються засновані на принципах народної моралі характеристики відомих особистостей, висловлюється критичний, оціночний погляд на суспільні процеси.

У своїй художній організації історичні пісні поєднують епічний, тобто розповідний, елемент із ліричним, емоційно-забарвленим. Вони поділяються на строфи, частіше із чотирьох, рідше — з двох рядків,

 

а кожен рядок має однакову кількість складів. Інакше кажучи, історичним пісням властиві строфічна будова й рівноскладовість.

Тематично більшість історичних пісень пов’язані з боротьбою українського народу із зовнішніми ворогами (наприклад, «Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко») та з виступами проти соціальної несправедливості (наприклад, «Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить»).

Історичні пісні відіграють помітну роль у становленні національної самосвідомості українців. Вони передають героїчний досвід, утверджують у колективній пам’яті уявлення про спільну історичну долю. Ці твори впливали і продовжують впливати на розвиток художньої літератури, надихаючи письменників на творче осмислення доленосних подій минулого.

..........Актуальна цитата.............................................................

«Народні пісні для України — все: і поезія, й історія, і батьківська могила... Історик не повинен шукати в них вказання дня і числа битви або точного пояснення місця ...; у цьому відношенні небагато пісень допоможуть йому. Але коли він захоче пізнати справжній побут, стихії характеру, всі найтонші відтінки почуттів, хвилювань, страждань, радощів описуваного народу, коли захоче випитати дух минулого віку, загальний характер усього цілого й окремо кожного часткового, тоді він буде задоволений цілком...»

Микола Гоголь

..........Опрацьовуємо прочитане....................................................

1.    Коли виникли історичні пісні?

2.    Про кого або про що розповідається в українських історичних піснях?

3.    Чому історичні пісні визначають як ліро-епічні твори?

4.    Яка будова властива історичним пісням?

5.    Визначте основну тематику історичних пісень.

в. Чому історичні пісні називають поетичним літописом життя українців?

.....Ділимося читацьким досвідом..............................................

7.    Які видатні українці минулого вам відомі? Про яких легендарних українців ви дізналися із літературних творів?

8.    Що ви знаєте про українських козаків та їхні подвиги?

9.    Як ви розумієте поняття «народна мораль»?

10. На intevactive.runok.com.ии знайдіть літературний огляд «Українські

історичні пісні». Поміркуйте, що приваблює автора огляду в історичних піснях нашого народу.

БОРОТЬБА НАРОДУ З НАПАДНИКАМИ

У найбільш ранніх українських історичних піснях розповідається про події XV—ХУП століть, коли народ потерпав від чужоземних загарбників. У ті часи турецькі й татарські загони нападали на українські міста й села, грабували і спустошували їх, а людей полонили й продавали на невільницьких ринках. Українці боронили рідну землю, вели самовіддану героїчну боротьбу, організовували активне протистояння нападникам. На захист рідного краю першими піднялися відважні воїни-патріоти — українські козаки. Козацьке військо не тільки захищало мирне населення від чужинців, а й визволяло полонених співвітчизників. Однак не самі лише козаки протистояли ворогам — усі верстви населення згуртовувалися перед зовнішньою загрозою.

Не випадково в пісні «Зажурилась Україна» поряд із зображенням картини народних страждань звучить рішучий, сповнений ентузіазму заклик зібрати всі сили задля захисту рідної землі. Незважаючи на горе, спричинене війною, загальний настрій твору піднесений, пов’язаний з усвідомленням шляхетної і справедливої мети — звільнення батьківщини, мети, заради якої варто пожертвувати навіть власним життям.

І    ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА

Зажурилась Україна, бо нічим прожити,

Витоптала орда кіньми маленькії діти;

Котрі молодії — у полон забрато;

Як заняли, то й погнали до пана до хана.

Годі тобі, пане-брате, ґринджоли2 малювати,

Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати!

Ой ти станеш на воротях, а я в закоулку3,

Дамо тому стиха лиха та вражому турку!

Ой ти станеш з шабелькою, а я з кулаками.

Ой щоб слава не пропала проміж козаками.

Ой козак до ружини4, бурлака до дрюка:

Оце ж тобі, вражий турчин, з душею розлука!

..........Аналізуємо художній твір....................................................

1. Яке враження справила на вас пісня? Визначте її тему.

2.    Що з тексту історичної пісні «Зажурилась Україна» ви дізналися про час і місце подій, зображених у творі?

3.    Яким настроєм пройняті перші чотири рядки пісні?

4.    Як змінюється настрій у наступних рядках?

5.    Які образи втілюють ідею національного єднання в боротьбі з нападниками?

.....Досліджуємо самостійно.....................................................

6.    Доведіть, що твір «Зажурилась Україна» — історична пісня.

7.    Визначте, які засоби виразності мови використано в пісні. У зошитах складіть таблицю «Засоби виразності мови, використані в пісні «Зажурилась Україна».

Засіб виразності мови

Приклади

Епітет

 

Метафора

 

Риторичне звертання

--

Фразеологічний зворот

 

.....Запрошуємо до дискусії'......................................................

8.    На сайті interactive.ranok.com.ua знайдіть і послухайте пісню «Зажурилась Україна» у виконанні різних співаків. Хто з виконавців вам сподобався? Обґрунтуйте свою думку.

.....Читаємо виразно.............................................................

9.    Поміркуйте, якими засобами виразного читання можна передати зміни настрою в частинах пісні «Зажурилась Україна». Використовуючи пам’ятку №1, підготуйте виразне читання пісні, візьміть участь у конкурсі на кращого читця.

ПІСНЯ ПРО ЗАПОРОЖЦІВ

Герой пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» — реальна історична особа. Кошовий отаман запорожців Іван Сірко зображений безстрашним ватажком, народним лідером і водночас вірним побратимом для своїх друзів-козаків. Козацьке військо одностайно відгукується на заклик свого провідника й виступає єдиним цілим, коли йдеться про захист батьківщини. У пісні створюється загальний настрій спокійної впевненості, безумовної готовності до рішучих дій.

ТА, ОЙ, ЯК КРИКНУВ ЖЕ КОЗАК СІРКО

Та, ой, як крикнув же козак Сірко,

Та, ой, на своїх же, гей, козаченьків:

— Та сідлайте ж ви коней, хлопці-молодці,

Та збирайтеся до хана у гості! —

Та туман поле покриває.

Гей, та Сірко з Січі та виїжджає.

Гей, та ми думали, та ми ж думали,

Що то орли та із Січі вилітали.

Аж то військо та славне Запорізьке Та на Кримський шлях із Січі виїжджало.

Та ми ж думали, ой, та ми ж думали,

Та що сизий орел по степу літає, —

Аж то Сірко на конику виїжджає.

Гей, та ми ж думали, ой, та ми ж думали.

Та що над степом та сонечко сяє, —

Аж то військо та славне Запорізьке Та на вороних конях у степу виграває.

Та ми думали, ой, та ми ж думали.

Що то місяць в степу, ой, зіходжає, —

Аж то козак Сірко та козак же Сірко На битому шляху та татар оступає.

..........Аналізуємо художній твір....................................................

1.    Яке враження справила на вас пісня «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»?

2.    Які часи з українського минулого зображені в цій пісні? Визначте її тему.

3.    Як отаман Сірко ставиться до запорожців? Обґрунтуйте свою думку рядками з пісні.

4.    Як невідомий автор пісні ставиться до отамана Сірка та запорожців? Які образи допомагають виявити це ставлення?

5.    Знайдіть у тексті пісні повтори. Із якою метою вони використані?

6.    Визначте художні особливості пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» і запишіть їх у робочий зошит у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

7.    Поміркуйте, чому в пісні зображено початок походу проти ворогів, а не битву й перемогу запорожців.

.... Запрошуємо до дискусії......................................................

8.    Що переважає в пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» — епічне (розповідь про події) чи ліричне (емоційно-забарвлене ставлення до подій та образів)? Обґрунтуйте свої міркування.

• ••• Порівнюємо твори різних видів мистецтва ................................

9.    Ще за життя Івана Сірка про нього ходили легенди. З його образом народна пам’ять пов’язала невідомо коли й ким створений лист-пародію запорозьких козаків султанові Оттоманської Порти. Ілля Рєпін створив свою версію образу Івана Сірка та запорожців на всесвітньовідо-мій картині «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Яким постає Іван Сірко на картині художника?

На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.uu знайдіть репродукцію картини «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», яка зберігається в Харківському художньому музеї. Цю версію своєї уславленої картини І. Рєпін зробив у 1893 році. Яким на цій картині постає Іван Сірко? Який з образів, створених художником, більше відповідає вашому уявленню про козака Сірка? Як історична народна пісня вплинула на ваше сприйняття образу кошового отамана?

.....Читаємо виразно.............................................................

10.    На електронному освітньому ресурсі inteructive.ranok.com.uu знайдіть і послухайте записи виразного читання пісні. Використовуючи пам’ятку №8 на форзаці підручника, проаналізуйте почуте. Підготуйте виразне читання пісні, візьміть участь у конкурсі читців.

.....Виявляємо творчі здібності..................................................

11.    Уявіть себе художником, якому замовили ілюстрації до пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко». Опишіть ілюстрацію, яку ви хотіли б

НАРОД У ПРАГНЕННІ ДО СВОБОДИ

Українці повсякчас боролися проти соціального й національного гноблення. Гостро реагуючи на обмеження своїх прав, вони піднімалися на повстання, віддаючи свої життя за особисту і всенародну свободу.

Одне з таких повстань набуло загальноукраїнського масштабу й переросло в національно-визвольну війну 1648-1654 рр. Її очолив видатний полководець і мудрий державний діяч Богдан Хмельницький. Під його керівництвом українське військо здобуло чимало важливих перемог над ворогами. Діяльність гетьмана мала широку підтримку серед простих людей. Своє ставлення до подій визвольної війни та до самого Хмельницького народ висловив у численних піснях.

Тема самовідданого патріотизму, готовності боротися й загинути за свій народ розкривається в пісні «Ой Морозе, Морозенку». Дослідники припускають, що прототипом героя твору міг бути або один із соратників Богдана Хмельницького Станіслав Морозенко (Морозо-вицький), або відомий своєю хоробрістю козацький старшина Нестор Морозенко. Хай там як, в образі Морозенка втілились узагальнені риси хороброго козака-героя, щирого українського патріота. Зійшовшись у нерівній битві з ворогами, Морозенко виявляє майже надлюдську відвагу, а потім у безвихідній ситуації стійко приймає жахливі муки і смерть. Подвиг героя, який демонструє незламність духу і жертовність, викликає захоплення й повагу.

ОЙ МОРОЗЕ, МОРОЗЕНКУ

Ой Морозе, Морозенку,

Ти славний козаче,

За тобою, Морозенку,

Вся Вкраїна плаче.

Не так тая Україна,

Як теє горде військо.

Ой заплакала Морозиха,

Ідучи на місто.

«Не плач, не плач, Морозихо,

Об сиру землю не бийся.

Ой ходімо з нами, з нами, козаками, Та меду-вина напийся».

«Ой щось мені, та милі браття,

Та мед-вино не п’ється,

Ой десь мій син та Морозенко Та із турчином б’ється».

Із-за гори, з-за крутої Гордо військо виступає,

Ой попереду Морозенко Сивим коником виграває.

Ой і став Морозенко Та й у полі гуляти.

Ой і стали ж тоді та Морозенка Ляхи і турки обступати.

Морозенко та козаченько.

Як мак, розпускався.

Ой Морозенко та козаченько В неволю попався.

Ой повели та Морозенка На Савур-могилу1:

«Ой подивися. Морозенку,

На свою Вкраїну!»

Вони ж його не били І не в чверті рубали.

Ой тільки 3 ЙОГО, 3 його, молодого, Та живцем серце взяли.

Прощай, прощай ти. Морозенку, Ти славний козаче.

Ой за тобою, Морозенку,

Вся Вкраїна плаче.

Ой вийняли серденько Та й вкинули у воду:

«Тепер дивись. Морозенку,

На свою ти вроду!»

Ой винесли Морозенка На Савур-могилу:

«Тепер дивись ти, Морозенку,

На свою та Україну!»

1 Савур-могила — височина в східній частині Донецької області, одна з найвищих точок Донецького кряжу (висота — 277,9 м над рівнем моря).

•••• Аналізуємо художній твір....................................................

1.    Яке враження справила на вас пісня «Ой Морозе, Морозенку»? Про які історичні події розповідає цей твір? Визначте тему пісні.

2.    Хто є головним героєм пісні? У чому полягає героїзм Морозенка?

3.    Які зорові образи допомагають зрозуміти ставлення невідомого автора пісні до героя твору?

4.    Знайдіть у пісні повтори. Поміркуйте, яку роль вони відіграють у творі.

5.    Поміркуйте, чому в пісні постає образ матері. Як цей образ збагачує ідейний зміст твору?

•••• Читаємо виразно.............................................................

(>. Використовуючи пам’ятку №1, підготуйте виразне читання твору.

•••• Порівнюємо твори різних видів мистецтва ................................

7.    Розгляньте репродукцію картини Опанаса Сластіона «Проводи на Січ» (с. 18). Яке вражання справляє ця картина? Які почуття, думки вона викликає?

8.    Поміркуйте, яким на картині постає образ матері. Порівняйте образ матері в пісні «Ой Морозе, Морозенку» і на картині О. Сластіона «Проводи на Січ».

 

ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Славетний український гетьман Богдан Хмельницький змальовується в історичних піснях у нерозривній єдності з народом. Його зображено не лише як хороброго воїна й мудрого полководця, а передусім як виразника волелюбних прагнень усіх українців.

У відомій пісні «Чи не той то Хміль» уславлюється перемога українського війська над польськими загарбниками біля урочища Жовті Води5 навесні 1648 року.

У творі постає образ мужнього народного ватажка, під керівництвом якого українці завдають нищівної поразки своїм ворогам. Поряд зі змалюванням потужної народної сили та п лідера, у пісні сатирично зображено супротивників, які «погубили шуби», у паніці втікаючи від козаків.

ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ

(Пісня про Богдана Хмельницького)

Чи не той то Хміль,

Що коло тичин в’ється?..

Ой той то Хмельницький,

Що з ляхами6 б’ється;

Чи не той то Хміль,

Що у ниві кисне?

Ой той то Хмельницький,

Що ляшеньків тисне.

Гей, поїхав Хмельницький І к Жовтому Броду7, —

Гей, не один лях лежить Головою в воду.

«Не пий, Хмельницький, дуже Жовтої Води, —

Іде ляхів сорок тисяч Хорошої вроди».

«А я ляхів не боюся І гадки не маю —

За собою великую Потугу я знаю.

Іще й орду татарськую За собою веду. —

А все тото, вражі ляхи, На вашу біду».

Ой втікали вражі ляхи — Погубили шуби...

Гей, не один лях лежить. Вищиривши зуби! Становили собі ляхи Дубовії хати,

Прийдеться ляшенькам В Польщу утікати. Утікали ляхи Де якії повки, їли ляхів собаки І сірії вовки.

Гей, там поле,

А на полі цвіти —

Не по однім ляху Заплакали діти.

Гей, там річка,

Через річку глиця —

Не по однім ляху Зосталась вдовиця!

• ••• Аналізуємо художній твір....................................................

1.    Про які історичні події йдеться в пісні «Чи не той то Хміль»?

2.    Якими рисами народ наділяє Богдана Хмельницького? Використовуючи пам’ятку №3, схарактеризуйте героя.

3.    Як у пісні передається ставлення до ворогів?

4.    Доведіть, що «Чи не той то Хміль» — історична пісня. Запис у зошиті зробіть у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

.... Досліджуємо самостійно.....................................................

5.    Скористайтеся додатковою літературою або матеріалами освітнього ресурсу interactive, га nok.com. и а та знайдіть додаткові відомості про битву під Жовтими Водами. Що спільного і що відмінного в розповіді про битву в матеріалах істориків та в пісні?

ПОДВИГИ ГАЙДАМАКІВ

У народних піснях знайшла відображення історія гайдамацьких повстань, які у XVIII столітті поширилися по всій Правобережній Україні. Кріпосна залежність, виснажлива праця на панщині, зневажливе ставлення польської шляхти до національних і релігійних цінностей українців — усе це викликало спалахи стихійних повстань. Тих, хто не мирився з приниженням людської і національної гідності та обирав шлях боротьби, називали гайдамаками. Пригноблений народ уважав гайдамаків своїми захисниками, шляхетними воїнами-месниками.

Герой історичної пісні «Максим козак Залізняк» — реальна історична особа. У 1768 році він очолив одне з найбільших гайдамацьких повстань, яке увійшло в історію під назвою Коліївщина. Повстанці здобули немало перемог у боротьбі з польськими військами, однак не змогли утримати завойовані позиції. На допомогу польській шляхті прибуло російське військо — Максима Залізняка схопили й відправили до Сибіру.

У народній пісні Залізняка зображено авторитетним повстанським лідером, який користується загальнонародною підтримкою у справедливій визвольній боротьбі. Народний погляд на гайдамаків та їхніх ватажків був плідно використаний письменниками. У поемі «Гайдамаки», що належить перу славетного Тараса Шевченка, майстерно відтворено героїчний дух гайдамацького побратимства.

МАКСИМ КОЗАК ЗАЛІЗНЯК

Максим козак Залізняк, Козак з Запоріжжя,

Як поїхав на Вкраїну — Як пишная рожа!

Зібрав війська сорок тисяч В місті Жаботині, Обступили город Умань В обідній годині. Обступили город Умань, Покопали шанці Та вдарили з семи гармат

У середу вранці, Накидали за годину Панів повні шанці... Отак Максим Залізняк Із панами бився,

І за те він слави Гарной залучився.

Лине гомін, лине гомін По степу німому, Вертаються козаченьки Із бою додому.

•    ••• Аналізуємо художнім твір....................................................

1.    Яке враження справила на вас пісня «Максим козак Залізняк»? Які почуття викликала?

2.    Яким постає в пісні народний ватажок?

3.    У яких рядках пісні виявляється ставлення народу до народного героя та його діяльності? Які засоби художньої виразності мови використано, щоб виявити це ставлення?

•    ••• Порівнюємо твори різних видів мистецтва ................................

4.    Розгляньте ілюстрації (с.22). Яким постає М. Залізняк на картині невідомого художника XVIII століття? Які риси народного героя підкреслили скульптори А. Кравченко та І. Гончар? Яке із цих зображень більше відповідає вашому уявленню про легендарного героя?

 

НАРОДНИЙ МЕСНИК КАРМАЛЮК Значної популярності набули фольклорні твори про легендарного народного месника Устима Кармалюка — найбільш яскраву постать повстанського руху на Поділлі в першій половині XIX століття. У пісні «За Сибіром сонце сходить» Кармалюк зображений як захисник простих людей від свавілля можновладців. В образі Кармалюка втілилися дещо спрощені, але багатьом близькі і зрозумілі уявлення про справедливість. Це герой, який пожертвував власним благополуччям і родинним щастям заради скривджених і пригноблених селян. Він зберіг силу духу, віру у свою справу й відчуття моральної переваги над переслідувачами.

ЗА СИБІРОМ СОНЦЕ СХОДИТЬ (Пісня про Устима Кармалюка)

За Сибіром сонце сходить. Хлопці, не зівайте,

Ви на мене, Кармалюка,

Всю надію майте!

Повернувся я з Сибіру,

Та не маю долі.

Хоч, здається, не в кайданах, А все ж не на волі.

Маю жінку, маю діти,

Та я їх не бачу.

Як згадаю про їх муку —

Сам гірко заплачу.

Зібрав собі славних хлопців. Що ж кому до того?

Засідаєм при дорозі Ждать подорожнього.

Чи хто їде, чи хто йде.

Треба їх спитати.

Як не має він грошей — Треба йому дати!

Аж тут їде сам владика:

—    А здорові, хлопці!

—    Ой довго ми вас чекали, Благослови, отче!

Ой вилічив сам владика Сорок тисяч грошей, Подивився кругом себе —

Всі хлопці хороші.

Ой чи їде, чи хто йде,

Треба його ждати.

Ой прийдеться Кармалюку Марне пропадати.

Ой прийдеться Кармалюку Марне пропадати.

Бо немає пристанища Ані своєї хати.

Асесори, ісправники За мною ганяють,

Більше вони людей б’ють, Як я гріхів маю.

Зовуть мене розбійником. Кажуть — розбиваю.

Ще ж нікого я не вбив,

Бо й сам душу маю.

3 багатого хоч я й візьму — Убогому даю.

Отак гроші поділивши,

Я гріхів не маю.

Судять мене вдень і вночі, По всяку годину,

Ніде мені подітися,

Я од журби гину.

Чи хто їде, чи хто йде. Часто дурно ждати.

Отак треба в лісі жити,

Бо не маю хати.

Пішов би я до дітей — Красу мою знають:

Аби тільки показався,

То зараз впіймають.

А так треба стерегтися. Треба в лісі жити,

Хоч, здається, світ великий. Ніде ся подіти!

Прийшла тута до серденька. Як у світі жити?

Світ великий і розкішний. Та ніде ся діти!

У неділю дуже рано У всі дзвони дзвонять, А мене, Кармалюка, Як звірюку, гонять.

Нехай гонять, нехай ловлять. Нехай заганяють,

Нехай мене, Кармалюка,

В світі споминають.

.....Аналізуємо художній твір....................................................

1.    Що з тексту пісні «За Сибіром сонце сходить» можна дізнатися про народного героя Устима Кармалюка?

2.    Як герой пісні бореться за справедливість?

3.    Поміркуйте, чому розповідь у цій пісні ведеться від першої особи.

4.    Знайдіть у тексті повтори. З якою метою вони використовуються?

5.    Поміркуйте, чому в пісні виникає образ церковних дзвонів.

6.    У яких рядках ви відчуваєте моральну перевагу героя пісні над переслідувачами?

.....Читаємо виразно.............................................................

7.    Підготуйте виразне читання твору. Які почуття ліричного героя пісні ви хотіли б передати?

.....Досліджуємо самостійно.....................................................

8.    Пригадайте балади про Робіна Гуда, які ви вивчали в сьомому класі на уроках зарубіжної літератури. Що спільного і що відмінного в образах Устима Кармалюка та героя народних шотландських балад? Використовуючи пам’ятку №4, порівняйте героїв.

.....Порівнюємо твори різних видів мистецтва ................................

9.    Розгляньте ілюстрацію на с. 23. Василь Тропінін у 20-ті рр. XIX ст. перебував на Поділлі в маєтку графа Моркова, кріпаком якого видатний митець був на той час. Учені визнають, що художник мав змогу зустрічатися з Устимом Кармалюком. Можливо, картина «Портрет українця середніх літ» і є портретом народного месника. Якими рисами наділив В. Тропінін людину, зображену на «Портреті українця середніх літ»? Яким ви уявляєте героя пісні «За Сибіром сонце сходить»?

.....Виявляємо творчі здібності..................................................

10.    Яка історична пісня вам сподобалася найбільше? Поділіться своїми враженнями від пісні в письмовому творі «Герой, оспіваний народом...».

.....Готуємо проект...............................................................

11.    Підготуйте презентацію з історичними відомостями про Івана Сірка, Богдана Хмельницького, Максима Залізняка та Устима Кармалюка. Порівняйте історичні факти з характеристиками цих осіб у народних піснях.

 

Це матеріал з Підручника Українська Література 8 Клас Борзенко

 

Автор: evg01 от 24-08-2016, 10:28, Переглядів: 6121