Народна Освіта » Українська література » Василь Симоненко. Біографія, життєвий і творчий шлях

НАРОДНА ОСВІТА

Василь Симоненко. Біографія, життєвий і творчий шлях

Василь СимоненкоВасиль Андрійович Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївцях Лубенського району на Полтавищні в селянській сім’ї. Його дитинство припало на непрості роки війни. Навчався в середній школі в селі Тарандинцях, після закінчення якої 1952 року вступив на факультет журналісти­ки Київського університету. Поезією захопився ше в середній школі, в уні­верситеті брав активну участь у діяльності літературної студії. Закінчивши 1956   року університет, працював жу] налістом у газетах «Молодь Черкащи­ни», «Черкаська правда». був власни.ч кореспондентом «Робітничої газети».

Водночас Симоиенко брав актштгу участі, у діяльності Клубу творчої молоді, членами якого були А. Горсььа, Л. Костенко, І. Світличний, В. Стус, М. Вінграновськиіі, Є. Сверстюк та інші.

Справжньою подією в тогочасж му літературному житті України ста­ла перша поетична збірка Симоненк;. «Тиша і грім», яка вийшла 1962 року. Окрім цієї книжки, за життя поета ві йшла казка «Цар Плаксій і Лоскотон» (1963). Однак уже в ті часи великої популярності набули неопубліковані, «сам видави і* твори Симоиенка, у які хсатирично зображувався радянський лад («Некролог кукурудзяному качаюві», «Злодій», «Суд»), замальовува­лось непросте життя звичайних украї-щія («Дума про щастя», «Одинока ма­тір»), Можна сказати, шо саме ці Tro )И поета, призначені для нелегального поширення, надихали налаштовану о юзиційно до радянської влади молоду українську інтелігенцію.

Влітку 1962 року поета було через випадковий інцидент заарештовано й по-звірячому побито у відділку мілі пї. Після того Симоненко прожив тро­хи більше року, помер поет 14 грудня 1963 року на двадцять дев’ятому році життя.

Після смерті Симоненка буловид.шо його поетичні збірки «Земне тяжін­ня» (1964), «Поезії» (1966), «Лебеді материнства» (1981), «Поезії» (1985). Із його доробку збереглися також но.ієли (збірка «Вшш з троянд») і казки для дітей («Подорож у країну Навпаки». «Цар Плаксій і Лоскотон»).

Самвидавна поезія Симоненка була видана за кордоном разом із фраг­ментами його щоденника «Окрайці думок» у журналі «Сучасність» (1965) та в збірці «Берег чекань» (1965).

Мітки: біографія, конспект по біографії, біографія коротко, детально.

 


Завдання для самоперевірки:

Початковий рівень

  1. Назвіть першу поетичну збірку В. Симоненка. Коли її було видано?
  2. Що символізує образ «батьківської ниви»- у вірші «Є тисячі доріг...»?

Середній рівень

  1. Яким постає образ України у вірші «Україно, п’ю твої зіни­ці...*?
  2. Визначте жанр поезії «Я».
  3. Як автор розглядає кохання у вірші «Є в коханні і будні і свята...»?
  4. Яким настроєм охоплений ліричний герой вірша «Люди — прекрасні...»?

Достатній рівень

  1. Схарактеризуйте позицію ліричного героя поезії «Я...».
  2. Кому присвячено поезію «Ікс плюс ігрек»? Про що цей твір?
  3. Що засуджує В. Симоненко в «Казці про Дурила»?

 

Мітки: питання для контрольної роботи, самостійної роботи, запитання та завдання по творчості.

Автор: admin от 27-04-2013, 12:59, Переглядів: 12861