Народна Освіта » Українська література » Іван Багряний. Життєвий і творчий шлях

НАРОДНА ОСВІТА

Іван Багряний. Життєвий і творчий шлях

Іван БагрянийІван Павлович Лозов'яга (Багряний — літературний псевдонім) наро­дився 2 жовтня 1906 року в місті Охтирка на Сумщині в сім'ї робітника- муляра. У ранньому віці виявив творчі здібності. Здобувши початкову осві­ту, закінчив Краснопільську художньо-керамічну школу, невдовзі продовжив навчання в Київському художньому інституті.

/Io літературної творчості І. Багряний звернувся в шкільні раки, писав прозу, поезію. Його захопив загальний літературний рух лоби 20-х років. Най­більше молодому письменнику імпонували ідеї визначного літературного лі­дера M Хвильового, який закликав орієнтуватись на «психологічну Європу».

Перші публікації І. Багряного викликали читацьке схвалення й водночас гострий осуд з боку радянської критики. За принципові національні погля­ди його було заарештовано й відправлено на заслання. Декілька років пись­менник провів на Далекому Сході. Там він багато спілкувався з жителями Зеленого Клину — місцевості, що була заснована переселенцями з України. На основі одержаних у цей час вражень митець пізніше створив роман «Ти­гролови».

Вийшовши на волю, І. Багряний приїхав до рідної Охтирки. Не минуло й року, як радянська влада знову кинула непокірного письменника за грати. Витримавши понад два рокіт допитів і тортур, хворий і знесилений, митець дивом опинився на волі. Невдовзі на нього чекало нове випробування — роз­почалася Друга світова війна. Україну окупувало німецьке військо. На змі­ну одній жорстокій владі прийшла інша, не менш жорстока. За нових умов 1. Багряний продовжував активно обстоювати патріотичну позицію. За це німецьке окупаційне керівництво засудило ного до страти. Рятуючись від переслідувань, митець виїхав до Західної України. Там він і написав роман «Тигролови» Незабаром доля привела І. Багряного на територію Німеччи­ни. Усвідомлюючи смертельну небезпеку свого повернення в Україну, він створив памфлет «Чому я не хочу вертатися до CPCP9*, у якому розкрив антинародну сутність радянської влади. В еміграції письменник займався по­літичною й журналістською діяльністю. Участь у Мистецькому українсько­му русі була для нього надзвичайно плідною. Побачили світ нові прозові й поетичні твори митця. Найбільше пощастило роману «Тиі ролови», його переклали на декілька європейських мов.

Підірване в ув'язненні й на засланні здоров'я письменника з часом по­гіршувалось. Останні роки свого життя вій провів у лікарнях та санаторіях.

Помер І. Багряний 25 серпня 1963 року в санаторії Сент-Бла:ііен, похований у Новому Ульмі в Німеччині.

Після здобуття нашою державою незалежності твори 1. Багряного при­йшли до широкого кола українського читача. Бони здобули належне визнан­ня, письменника було посмертно нагороджено Державною премією України і м. Т. Г. Шевченка.

«Багряний — людина, чиє життя і творчість — одне уперте й героїчне, велике ні: ні — русифікації, ні — цензурі, ні — безправ’ю, ні — нелюдяності, і тисячі менших ні, пронесені й утверджені крізь тортури й фронти, крізь по­двиг праці й працю подвигу».

Мітки: біографія, конспект по біографії, біографія коротко, детально.


 

Запитання для самостійної роботи по творчості Багряного:

За твором "Тигролови":

Початковий рівень

 1. Яким є справжнє прізвище І. Багряного?
 2. Якою була перша назва «Тигроловів»?
 3. Де відбуваються основні події «Ти фолові в»?

Середній рівень

 1. Визначте жанр «Тигроловів». Обгрунтуйте свою думку, звернувшись до тексту роману.
 2. Визначте і схарактеризуйте персонажів антагоністів у «Ти­гроловах».

Достатній рівень

 1. Які риси приваблюють вас в образі головного героя «Тигро­ловів»? Напишіть про це твір-роздум.
 2. Яку роль у «Тигроловах»  відіграютьо брази природи та зо­браження полювання?

 За твором "Огненне коло":

Початковий рівень

 1. Коли й де відбуваються події твору?

Середній рівень

 1. Які епіграфи додано до роману? Поясніть їх значення.
 2. Поясніть значення назви «Огненне коло».

Достатній рівень

 1. Схарактеризуйте образи Петра й Романа. За що вони вою­ють?
 2. Висловіть власне ставлення до подій, зображених у романі.

Нові терміни та поняття:

Пригодницький роман — різновид романного жанру, твір, якому властиві емоційне напруження, загадка, стрімка зміна подій. Важливою ознакою пригодницької літератури є наявність незвичайного героя — як правило, сильної цілісної натури. Події мають розгортатися швидко, змінюватись несподіва­но. Мотив переслідування належить до найбільш пошире­них у пригоднииьких творах. Загальна художня атмосфера пригодницького роману відзначається таємничістю, напру­женими переживаннями. Вимогам жанру пригодницького роману відповідають «Тигролови» І. Багряного.

Мітки: питання для контрольної роботи, самостійної роботи, запитання та завдання по творчості.

Автор: admin от 27-04-2013, 12:39, Переглядів: 10640