Народна Освіта » Українська література » Василь Голобородько - Наша мова, Теплі слова читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Василь Голобородько - Наша мова, Теплі слова читати онлайн

 

ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО

Народився 1945 р.

Василь Іванович Голобородько народився 7 квітня 1945 р. у с. Адріанополі па Лушнщині. Тоді цей край був ще україномовним, у селі зберігали давні традиції й обряди святкування Різдва й Великодня, весілля з боярина-ми та дружками, дівочі пісні ввечері па вигоні...

Але на Василевих очах усе це почало зникати під впливом міської цивілізації й тиском влади, що намагалася денаціоналізувати українців. Щоб зберегти знищувані скарби, юнак з 15 років почав робити фольклорні записи. Тоді ж узявся за віршування. Він уважав, що вірш має бути образним, і взірці справжньої образності знаходив саме в народній пісні.

Після закінчення інколи юнак 1964 р. вступив на філологічний факультет Київського університету, незабаром мусив перевестися до Донецького педагогічного інституту. Anc й звідти був виключений через патріотичні погляди, протести проти витіснення української мови з навчального процесу. По тому ні продовжувати навчання, пі влаштуватися на гідну роботу влада йому не дозволяла.

Єдиний прихисток від переслідувань пост знайшов у рідному селі, працював у радгоспі, на шахті, пас корів. І весь час творив високохудожню, неповторну поезію.

Перші поетичні публікації В. Голобородька з'явилися 1963 р. Поет підготував збірку «Летюче віконце». Але через виключення з університету та відмову співпрацювати з КДБ (таємною поліцією в СРСР) уже набрану для Друку книжку було знищено. Після цього майже 20 років твори поета не видавали в Україні, зате охоче друкували за кордоном — у США, Канаді, Бразилії, Польщі, Югославії та ін. Голобородькові вірші перекладені на півтора десятки іноземних мов, їх включали до найповажніших антологій світової поезії, вивчали в університетах багатьох країн.

На Батьківщині ж перша збірка митця «.Зелен день» вийшла друком тільки 1988 р. Потім побачили світ книжки «Ίκαρ на метеликових крилах», <<Калина об Різдві». За них письменникові було присуджено найвищу в Україні відзнаку Національну премію ім. Т. Шевченка. Пише він і фольклористичні праці.

Аж за часів незалежності В. Голобородько здобув вищу освіту й оселився в м. Луганську.

1.    Знайдіть в Інтернеті спогад В. Голобородька «Посипальником через усе життя» і доповніть наведені тут біографічні відомості подробицями, які вас зацікавили.

2.    Порівняйте долі В. Голобородька й іншого донбасівця В. Сосюри. У чому їхні подібність і відмінність?

Особливості стилю. Василь Голобородько належить до Київської школи поетів. Назва пов’язана з тим, що засновниками літературної групи були студенти Київського університету. Серед учасників школи також Микола Bo-робйов, Віктор Кордуи, Михайло Григарів та ін.

Об'єднували цих поетів спільні творчі принципи: ф естетична (а не політична) опозиція до офіційного соцреалізму; ♦ відродження міфологічних образів; ♦ наскрізна метафоричність; ♦ верліброва форма віршів та ін.

Ліричний герой В. Голобородька ніби наш давній «наївний» предок або дитина: його світ заселений дивними істотами, у ньому оживають образи народних казок, легенд, обрядів, у ньому явища природи й навіть речі мають душу, відчувають, мислять, поводяться, як допитливі й пустотливі діти. А ще його герой справжній патріот, він не закликає любити Україну, а любить її, живе, дихає нею, розгадує магію прадавніх українських слів. У віршах поета людина вростає в стихію природи, зливається з нею й у цьому стані почувається щасливою.

Сприймати, розуміти поезію В. Голобородька не так уже й складно. Але для цього треба па мить забути стандартні уявлення про світ, розбудити свою уяву, фантазію, дати волю асоціаціям і... стати співавтором поета, пограти в запропоновану ним гру доуявити, домислити недоказане у вірші.

Ось характерний текст В. Голобородька:

Хата сміється до сонця білими зубами бурульок, каже: ось-ось поїм я сніг, а сніг утікає подою.

•    За6$лМі& ос/ихв/юго    Спробуйте реконструювати реальну картину при

роди, яка тут подана метафорично. Завдяки яким асоціаціям автор наділив саме такою поведінкою хату й сніг?

Розглянемо ще кілька віршів.

З дитинства: дощ

Я уплетений весь до нитки у зелене волосся дощу,

уплетена дорога, що веде до батьківської хати, уплетена хата, що видніється па горі, як зелений птах,

 

уплетене дерево, що притихле стоїть над дорогою, уплетена річка, паче блакитна стрічка в дівочу косу,

уплетена череда корів, що спочивають на тирлі27.

А хмара плете і плете

зелене волосся дощу, холодне волосся дощу Але усім тепло, усі знають: дощ перестане, і хто напасеться, хто набігається, хто нахитається, хто иасидиться па горі, хто належиться, а хто прийде додому у хату, наповнену теплом, як гніздо.

Перед нами світлий спогад ліричного героя про те, як колись у дитинстві вій, пасучи корів, потрапив під теплу літню зливу. Хлопчикові здається, що цей дощ особливий із зеленим волоссям, у яке вплетене все довкола: сам герой, дорога, хата, річка, череда корів.

Проте злива не лякає, а, навпаки, радує, адже вона омиває, оздоровлює живою водою й скоро закінчується (літня ж бо). І всім буде добре: пастушки набігаються, корови напасуться, а далі всіх чекає спочинок у теплій оселі.

Так поет передає радість життя, яку дає гармонія людини з природою, а також розкуте, образне сприймання світу.

•    Злв$28Мі#· осиавмю

1.    Як ви розумієте метафору — дощ має волосся? Чому воно зелене? Поясніть також порівняння — хата видніється на горі, як зелений птах.

2.    Який образ твору вам здався найтеплішим, найприємнішим? Чому?

3.    Як бачите, вірш написаний верлібром. Знайдіть у ньому рефрени, які створюють наспівну інтонацію. Зачитайте їх.

1.    А з чим у вас асоціюється літня злива?

2.    Намалюйте реалістичну й метафоричну ілюстрації до всього вірша або якогось його уривка.

Наша мова

кожне слово    кожне слово

нашої мови    нашої мови записане у Літописі

проспіване у Пісні    тож хай знають вороги

тож пісенними словами    якими словами

з побратимами    па самоті мовчимо

у товаристві розмовляємо

•    Зліїос/ювіїаго

1.    У вірші йдеться про те, що наша мова пісенна (тобто красива, мелодійна, задушевна) і літописна (тобто прадавня й грізна, войовнича щодо недругів). Чи згодні ви з таким прочитанням твору? Свою відповідь умотивуйте, спираючись на текст.

2.    До якого жанру лірики належить цей вірш?

3.    У цій верлібровій поезії відсутні розділові знаки. На ваш погляд, це ускладнює чи полегшує сприймання твору? Чи можна говорити, а тим паче мовчати, використовуючи розділові знаки?

Як ви розумієте образ: «пісенними словами ми з побратимами розмовляємо а літописними на самоті мовчимо»? Що, у розумінні автора, означає розмовляти з людиною? Чому неможливо розмовляти з ворогом?

Теплі слова

 

Співаймо пісні про кохання, щоб ис вмерло слово «Дунай», гуляймо весілля своїм дітям, щоб не вмерло слово «коровай», розповідаймо казки своїм онукам, щоб не вмерло слово «Змій» наповнюймо цей холодний всесвіт теплими словами нашої мови, які народжуються разом із диханням. 28

1.    Скориставшись вашою бібліотекою чи Інтернетом, знайдіть народні пісні, у яких згадується образ Дунаю, казки, у яких присутній Змій, прочитайте про весільний обряд, зокрема про символічне значення короваю. Які емоції викликали у вас ці твори й образи? Чи хотіли б ви, щоб Ix знали й шанували ваші діти? Чому?

2.    Уважно роздивіться репродукцію картини М. Приймаченко «Загнуздав Ваня змія...». Запропонуйте своє розкодування символів, зображених на ній. Чим, на ваш погляд, близькі художні світи цієї майстрині й В. Голобородька?

Прочитайте на дозвіллі

1.    Поети «витісненого покоління28. Антологія / Упорядк. 1. Андрусяк. — Харків : Ранок, 2009.

2.    Українські літературні школи та групи 60—90-х років XX ст.: Антологія вибраної поезії та есеїстики / Упорядк. Іі. Іабор. — Львів : JiA «Піраміда28, 2009.

 

Це матеріал з Підручника Українська Література 8 Клас Пахаренко

 

Автор: evg01 от 20-08-2016, 21:31, Переглядів: 3781