Народна Освіта » Українська література » Іван Малкович - Із янголом на плечі, З нічних молитв Читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Іван Малкович - Із янголом на плечі, З нічних молитв Читати онлайн

 

 

 

ІВАН МАЛКОВИЧ

(нар. 1961 р.)

Його поезія почалася з любові: до своєї
землі неповторної, до людей, не діткнутих
осоружними компромісами цивілізації, до
високих смерек, що торкаються неба. Дорога
до слова простяглася через аудиторії філоло-
гічного факультету Київського університету
імені Т.Г. Шевченка, і його студенти першими
довідалися про народження нового таланту —
незвичайного, оригінального, самобутнього і
справжнього!

Визнання прийшло до Івана Малковича у дев ятнадцятирічному
віці. Його було названо кращим поетом на семінарі молодих україн-
ських авторів.

А найбільше, мабуть, важило те, що його першу збірку щиро при-
вітала Ліна Костенко — вимогливішого критика годі було й шукати.
До Спілки письменників України молодого автора було прийнято в
1986 році — він тоді був наймолодшим її членом.

Вірш «Янгол» дав назву однойменній збірці. Вона була видана в
1997 році. Образ-символ янгола пронизує всю збірку - ви можете
ознайомитися з нею самостійно.

Але вірш, який ви зараз читатимете, — найважливіший. У ньому
автор говорить про кожного з нас, бо всі ми - подорожні на цій землі.
І в кожного з нас є свій янгол. Тільки втримати його на плечі хтось
може, а хтось — ні.

 

ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ

Старосвітська балада

Краєм світу, уночі,
при Господній при свічі
хтось бреде собі самотньо
із янголом на плечі.

Йде в ніде, в невороття,
йде лелійно, як дитя,
і жене його у спину
сірий маятник життя, —
щоб не вештав уночі
при Господній при свічі,
щоб по світі не тинявся
із янголом на плечі.

Віє вітер вировий,
виє Ірод моровий,
маятник все дужче бухка,
стогне янгол ледь живий...
А він йде і йде, хоча
вже й не дихає свіча,
лиш вуста дрижать гарячі:
янголе, не впадь з плеча.

А яким ви уявляєте янгола?

Янгол охороняє людину від зла. І людині такий охоронець ой як
потрібен! Бо той, хто вирушає в непросту життєву дорогу, завжди
мусить бути готовим до випробувань, мусить зберегти своє «я»,
мусить пам’ятати про свого янгола.

Як ви гадаєте, чому іменини людини досить часто називають «днем ян-
гола»?

З НІЧНИХ молитов

Господи, літа стебельце
всели до самітніх душ,
дай кожному звити кубельце
і не поруш.

Хай кожен в цім світі спасеться,
хай світить з-за темних круч
довкола кожного серця
віри твоєї обруч.

Дуже важливим для сучасної людини є питання віри. І саме про
неї розмірковує в цій поезії Іван Малкович. Вірш має надзвичайно
промовисту назву. Поет звертається в ньому до Всевишнього не з
проханням щось отримати для себе. Йому болить доля всіх, хто може
бути самотнім, кому потрібне могутнє опертя віри. І саме для них,
розгублених, самотніх, не зігрітих, шукає він Божої ласки.

Так може чинити лише людина, яка глибоко вірить сама, яка
живе в гармонії з собою і всесвітом, яка має велике серце й розуміє,
що має в сучасному житті найбільшу вартість.

А що для тебе є найдорожчим у житті?

Віра — річ надзвичайно інтимна. її не треба обговорювати, про неї
не варто сперечатися. Просто треба віднайти її у своєму житті. І це
не обов’язково має бути віра у Всевишнього, глибину й мудрість якої
продемонстрував нам поет своїм коротеньким віршем. Це може бути
віра в Людину, віра в Добро і Красу. Головне, щоб вона була світлою,
щирою, натхненною, щоб народжувала у твоїй душі любов до всього
сущого і допомагала у скрутну хвилину. Бо щира й істинна віра
здатна творити дива.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Повторюємо

1.    Назвіть прочитані твори. Вивчіть один з них (на вибір) напам'ять.

2.    Назвіть провідну тему кожної з поезій.

3.    Чи близькі вам переживання иоетів-сучасників? Чим саме?

4.    Чи зустрілось вам у нрочитаних поезіях щось незрозуміле? Про
що це свідчить?

5.    Прочитайте виразно вірш, який найбільше сподобався. Зверніть
увагу на інтонацію. Наскільки вона важлива для розуміння твору,
який людина декламує?

Міркуємо

1.    Які важливі проблеми ніднято у нрочитаних вами творах? На-
звіть їх.

2.    Визначте художні засоби, використані авторами в кожному з
творів.

3.    Подумайте, ноети у прочитаних творах діляться з вами своїми мір-
куваннями, роздумами чи переконаннями? Аріументуйте свою думку.

4.    Поміркуйте над емоційною складовою нрочитаних ноезій. їх на-
стрій життєствердний чи песимістичний? Процитуйте відповідні
слова на підтвердження своєї думки.

5. Порівняйте прочитані поезії з творами поетів минулих років,
вивченими раніше. Чи е в них щось спільне? А що їх відрізняє?
Аргументуйте свою відповідь цитатами.

Аналізуємо

1.    Що, як ви гадаєте, символізує чоловічий танець у поезії Василя
Герасим’юка?

2.    Чи є в поезіях Герасим’юка алегоричні образи? Поясніть, як ви
їх розумієте.

3.    Який із прочитаних творів сподобався вам найбільше? Пояс-
ніть, чому.

4.    Доведіть, що сучасна лірика - надзвичайно яскрава та різно-
манітна.

5.    Визначте, чи є серед прочитаних вами творів такі, у яких автори
звертаються безпосередньо до свого читача? Наскільки це важливо,
на ваш погляд?

Дискутуємо

1.    Чим об’єднані, на вашу думку, ці такі різні на перший погляд
поезії?

2.    Чому людині так важливо замислюватись над питаннями віри в
Бога, в янгола-охоронця, над тим, що є добро і зло, яким буває справ-
жнє співчуття? Чи це все, на вашу думку, пов’язане між собою?

3.    Чи залежать художні засоби, які використовують у своїх творах
поети, від теми, ідеї твору, від провідної думки, якою автор хоче з
нами поділитись?

4.    Проаналізуйте міркування поетів про проблеми української
мови, національної культури.

5.    Наскільки прочитані твори допомогли вам зрозуміти сенс люд-
ського буття, осмислити призначення людини?

ЛІТЕРАТУРНА П’ЯТИХВИЛИНКА

Ви, напевно, знаєте, що існує такий вид мистецтва, як мелодекламація, тобто
читання поезій у музичному супроводі. Поміркуйте, які сучасні ритми, музичні
твори суголосні вивченим вами поезіям. Спробуйте дібрати до кожної з поезій
відповідний музичний супровід.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

Поцікавтесь творчістю інших українських поетів, твори яких не входять до ва-
шої шкільної програми. Підготуйте коротенькі розповіді-презентації, на яких одно-
класники могли б також познайомитись з новими цікавими літературними
іменами, оригінальними віршами.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ
«СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ»

У завданнях 1—10 виберіть одну правильну відповідь.

1.    Коли Шевченка було викуплено з кріпацтва:

А 22 квітня 1838 р.

Б 9 березня 1840 р.

В 22 травня 1838 р.

Г 11 березня 1814 р.

2.    Який з названих творів є головним у циклі «В казематі»:
А «Заповіт»

Б «Тополя»

В «Мені однаково, чи буду...»

Г «Думи мої, думи мої...»

3.    Який український композитор поклав на музику поезію
«Мені однаково...»:

А К. Стеценко
Б І. Карабиць
В А. Кос-Анатольський
Г М. Лисенко

4.    Граф Бертольдо — герой твору:

А Лесі Українки

Б В. Підпалого
В Г. Кирпи
Г Т. Шевченка

5.    Головний герой поеми Лесі Українки «Давня казка»:

А композитор
Б історик
В поет
Г художник

6.    Яка географічна назва не стосується заслання Шевченка:
А Мангишлак

Б Орськ

В Аральське море
Г Джезказган

7.    У поезіях Володимира Підпалого звучить:

А трепетна любов до рідної землі
В освідчення в любові коханій
Б протест проти війни
Г заклик до повстання

8.    Якої з мов не знала Леся Українка:

А англійської

Б французької

В іспанської
Г болгарської

9.    Хто автор вірша «З дитинства: дощ...»:

А Т. Шевченко

Б Леся Українка
В В. Сосюра
Г В. Голобородько

10.    До якого покоління поетів належить Володимир Підпалнй:

А шістдесятників
Б поетів рубежу ХІХ-ХХ століть
В вісімдесятників
Г дев’яностників

У завданнях 11—12 до кожного рядка, позначеного цифрою,
доберіть відповідник, позначений буквою.

11.    Установіть відповідність між цитатою і автором твору:

1    «Нехай він не знає, що на світі    А І. ГІавлюк

є зоопарки»

2    «...коли прокидається на моєму плечі»    Б А. Мойсієнко

3    «...ти стань у це найтісніше коло...»    В Г. Кирпа

4    «Набиває вітер золотий кисет...»    Г І. Малкович

5    «На душі прохолода.    Д В. Герасим’юк

Навіть півень затих...»

12.    Установіть відповідність між фактами біографії і особою:

1    народилась на Київщині    А В. Сосюра

2    відбував заслання    Б Г. Кирпа

3    отримав премію англійського ПЕН-клубу В Леся Українка

4    померла від туберкульозу    Г В. Підпячий

5    народився на Донеччині    Д І. Павлюк

6    закінчив філологічний факультет КДУ Е Т. Шевченко

У завданнях 13—17 запишіть відповідь словом, словосполученням
або реченням.

Розділ З

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

В театрі грать повинні тільки справжню літературну
драму, де страждання душі людської тривожать кам'яні
серця і, кору ледяну байдужості на них розбивши, прово-
дять в душу слухача жадання правди, жадання загального
добра, а пролитими над чужим горем сльозами убіляють
його душу паче снігу! Кумедію нам дайте, кумедію, що бичує
сатирою страшною всіх і сміхом через сльози сміється над
пороками і заставляє людей, мимо їх волі, соромитись своїх
лихих учинків!.. Служить таким широким ідеалам любо!..

Іван Карпенко-Карий

Такі українські актори, як Кропивницький, Заньковець-
ка, Саксаганський, Садовський - блискуча плеяда майстрів
української сцени, ввійшли золотими літерами на скрижалі
історії світового мистецтва... Той, хто бачив гру україн-
ських акторів, зберіг світлу пам’ять на все життя.

Костянтин Станіславський

 

Це матеріал з Підручника Українська література 8 клас Міщенко

 

Автор: evg01 от 20-08-2016, 14:30, Переглядів: 8350