Народна Освіта » Географія » § 26. Річкові басейни та системи України

НАРОДНА ОСВІТА

§ 26. Річкові басейни та системи України

Пригадайте з курсу географії, який ви вивчали 8 6 класі, що називають -річковою системою» та «річковим басейном».

ОСНОВНІ РІЧКОВІ БАСЕЙНИ ТА СИСТЕМИ. Як ви вже знаєте, річкову систему утворюють головна річка з усіма її притоками. Річковий басейн — це площа суходолу, зайнята річковою системою, тобто місцевість, з якої річка разом з її притоками збирає воду. I Ia території України виділяють дев’ять основних річкових систем або басейнів. Найбільші з них: Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець.

БАСКЙ Il ДІ11II PA. Басейн Дніпра мас найбільшу серед річок України площу 504 тис. км, що охоплює 48,5% території України. Витік Дніпра розташований у Росії на схилах Валдайської височини, далі річка тече по території Білорусі та України і впадає у північно-західну частину Чорного моря, де разом із Південним Бутом утворює Дніпровсько-Бузький лиман. На початку минулого століття Дніпро був дещо інший, ніж сьогодні. У нижній його течії, в результаті виходу структур Українського щита, спостерігалися стрімкі пороги.

За сучасними картографічпими даними на території Середнього та Нижнього Придніпров’я протікає 20,5 тис. різних за протяжністю річок загальною довжиною понад 105 тис. км. З них понад 14 тис. належать до басейну Середнього та Нижнього Дніпра і близько 6 тис.    до правобережжя Прип'яті. Дов

жина більш як 65% усіх річок не перевищує 25 км.

Дніпро типова рівнинна річка. Від витоку до м. ДорО-гобуж ширина долини становить до 2 км, річище звивисте, завширшки до ЗО м. Нижче ширина долини збільшується до 3 10 км, а річища до 40 125 м. На території України річище Дніпра утворює рукави, багато перекатів, островів і обмілин. Ширина долини збільшується до 18 км, заплави — до 12 км. Нижче від Києва долина асиметрична: праві схили круті й високі, ліві — низькі та пологі. Вздовж Придпіщюв-ської височини долина відхиляється на південний схід. Між Дніпропетровськом і Запоріжжям річка перетинає Український кристалічний щит.

Дніпро — це типова рівнинна річка, що має снігове живлення, для цієї річки характерний весняний паводок. Ця річка разом із створеними на ній водосховищами забезпечує 75% населения України прісною водою.

БА(1 БИ 1-І ΛV11Λ Ю. Він охоплює південні та південно-східні схили Східних Карпат, Закарпаття і південно-західну окраїну Причорноморської низовини. Річкову систему Дунаю становлять річки басейнів Тиса, Серету, Прута, я також кілька

 

 

річок, що впадають в Дунай або Придунайські озера нижче від гирла Прута. Басейн, що охоплює 5,3¾. території України, налічує 17 612 малих річок загальною довжиною 35,2 тис. км.

Дунай за довжиною (2960 км) і площею басейну (817 тис. км:!) є другою (після Волги) річкою Європи. У межах України він представлений лише невеликою частиною нижньої течії завдовжки 174 км (від м. Рені до гирла).

Водні ресурси Дунаю формуються здебільшого в гірських районах Альп, Балкан та Карпат. В Українських Карпатах розташовані верхні ділянки трьох великих лівобережних приток Дунаю — Тиси, Пруту, Серету. Ці ділянки становлять лише близько чверті довжини кожної з цих річок, але саме на них припадає понад 90% їх спаду. За рахунок рясних дощів на верховинах тут формується і найбільша частка стоку: близько 15 км8 води на рік, або 7,3% загального стоку Дунаю.

Територія Українських Карпат у межах басейну Дунаю є найбільш водозабсзпеченою в Україні: в середньому па 1 км2 площі тут припадає понад 600 мл річного стоку. В Карпатах найгустіша річкова мережа: на 1 км® у горах припадає від 1 до 1,8 км, а в передгір’ях 0,5-0,6 км водогонів. Тільки в басейні Тиси налічується понад 9 тис. маленьких річок, річечок, струмків та потічків, у басейнах І Іруту, Черемошу — понад 6 тис., Ужу — більше тисячі. Тут розташовані найменші водозбірні басейни держави.

Ii AC і: ГіП ДНІСТРА. Він становить 8,7% під площі Україпи й охоплює малі річки східних схилів Українських Карпат і річки південно-західної частини Подільської височини. У басейні налічується 14 886 малих річок загальною довжиною 32,3 тис. км.

Народжується Дністер стрімким гірським потоком біля гори Розлуч на висоті 833 м, за 25 км від основного карпатського вододілу, протікаючи у каньйоні завглибшки 80 100 м. 1 вже тут Дністер виявляє свій невгамовний гонор. Ріка завдовжки понад 1 300 км, врізаючись у скелі, долаючи пороги, перетинає територію трьох областей України (Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької), Молдову та на рівнинах Одещини розливається величним Дністровським лиманом, що сполучається з морем.

Площа водозбірного басейну річки перевищує 72 тис. км2. Сам басейн має (!юрму видовженого, зігнутого в середині овалу із розшивними кін новими ділянками. Найбільшу ширину мас верхня частина — 150 км, що становить близько 20% площі річкового басейну. Тут він межує на півдні з басейнами Пруту і Тиси, на заході й півночі — з басейном Сану, притокою Вісли; на півночі — з басейнами Західного Бугу і річок Cтиру та Горині, приток Прип’яті. Значних приток Дністер не має, що пояснюється * затисну тим», пограни <шим розташуванням його басейну щодо інших річок.

Річкова мережа басейну навдивовижу проста. Основна його артерія — Дністер — яскраво вирізняється серед своїх численних незначних завдовжки приток. Найбільші з них сягають 200-250 км, а довжина майже 550 річок близько 10 км. Річки стрімкі, багатоводні.

НАС к й H МІКДКННОГО БУГУ. Цей басейн розташований на Воли-но-Подільській і Придніпровській височині та Причорноморській низовині. Охоплює 10,6% території України. Форма басейну грушоподібна,

у верхів’ї різко звужена, у середній і нижній частинах асиметрична. Середня висота водозбору у верхів’ях — 300-320 м, в нижній частині — 5-20 м. Річкова мережа має деревоподібний рисунок. До басейну належить б 638 малих річок загальною довжиною 20,1 тис. км.

 

Свій початок Південний Буг боре поблизу с. Холодець Вінницької області. Тече переважно з північного заходу на південний схід і впадає у Дніпровсько-Бузький лиман Чорного моря. До с. Новокостянтинів долина річки асиметрична, завширшки до 1,5 км, з низьким пологим лівим і більш високим та крутим правим схилом й широкою (0,6-1,2 км) заболоченою заплавою. Там, де річка перерізає Український кристалічний щит, долина звужується і нижче Вінниці мас вигляд каньйону завширшки 200 300 м з крутими скелястими схилами. Ще нижче — до с. Олександрівна — долина широка з низькими пологими берегами та заплавою до 3,5 км.

Річище у верхів'ї до с. Новокостянтинів має ширину 10 15 м, іноді близько 50 м, глибину — 0,2-0,5 м, швидкість течії незначна. Нижче ширина річки коливається від 20 до 200 м, глибина від 0,5-1,5 м на иерекатах до 2,5-5 м, іноді до 15 м на плесах, а швидкість течії відповідно від 1,5 до 0,3 м/с. Від с. Олександрівна до гирла річище звивисте, завширшки від 80 до 1300 м. Нижче відемт Нова Одеса річка набуває ознак лиману завширшки до 30 км і завглибшки 4-7 м з піщаним, частково замуленим, дном.

BACEilH СІВЕРСЬКОГО ДОНЦЯ. Східна і південно-східна частини України — цс басейни Сіверського Дошці і річок Приазов’я. Басейн Сіверського Донця охоплює пересічно 9,1% території України і налічує 1 489 малих річок загальною довжиною 8,8 тис. км.

Басейн Сіверського Донця поділяють па дві частини: лівобережну, де на південно-західних та південних схилах Середньоруської височини беруть свій початок найкрупніші річки басейну, і правобережну, де річки стікають із західних, східних та північних схилів Донецького кряжа. Гідрографічна мережа басейну розвинена нерівномірно: в одних місцях ріденька, в інших — густа, потужна, малі річки та ручаї тут досить звичні.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1.    Річкову систему утворюють головна річка з усіма іі притоками.

2.    Річковий басейн — це площа суходолу, зайнята річковою системою, тобто місцевість, з якоі річка разом з її притоками збирає воду.

3.    На території України виділяють дев'ять основних річкових систем або басейнів.

t

1.    Назвіть основні системи та річкові басейни України.

2.    Охарактеризуйте два-три річкові басейни (на вибір).

3.    Доведіть, що П івденний Буг є на 100% українською річкою з огляду розташування та назви.

4.    Зіставте загальні площі басейнів найбільших річок України (дані див. додаток 3) з площами басейнів найбільших річок світу (тис. км2):

Амазонка (з Мараньоном) — 7180, Ніл — 2870, Міссісіпі (з Міссурі) — 3268; Янцзи 1808, Об (з Іртишем) 2990, Хуанхе 770; Меконг — 810. Амур — 1855, Лена-2490.

Як живлення річок залежить від клімату території?

 

Чн знаєте вн, що...

 

Кліматолог Олександр Воєйков першим серед учених, хто запропонуеаЕ класифікацію і районування річок земної кулі за джерелами живлення. Bn-виділив території з переважаючим живленням: тапими сніговими й льо Ц08ИК08ИМИ водами, дощовими водами та зон без постійного живлення.

 

Пригадайте визначення понять: -повінь", межень», «паводок».

 

Це матеріал з Підручника Географія 8 Клас Топузов

 

Категорія: Географія

Автор: evg01 от 16-08-2016, 00:31, Переглядів: 1125