Народна Освіта » Географія » Підручник Географія 8 клас Масляк, Капіруліна скачати, читати онлайн (нова програма 2016)

НАРОДНА ОСВІТА


Підручник Географія 8 клас Масляк, Капіруліна скачати, читати онлайн (нова програма 2016)

Рік видання: 2016

Автори: Масляк П.О., Капіруліна С.Л.

Видавництво: Кам'янець-Подільский, "Аксіома"


Скачати Підручник

8_klas_geografija_masljak_2016.pdf [5,05 Mb] (cкачиваний: 152)

 

Читати Онлайн Підручник Географія 8 клас 
Масляк, Капіруліна

 

Зміст

 

§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної ...

§ 2. Географічні відомості про територію україни в минулому. Суча ...

§ 3. Зображення україни в картографічних творах. Елементи карти, ...

§ 4. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах

§ 5. Класифікація карт. Навчальні, електронні карти та атласи. Ка ...

§ 6. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи

§ 7. Читання та практичне використання топографічних карт

§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту

§ 9. Політична карта світу. Державний лад: форми правління та адм ...

§ 10. Географічне положення україни

§ 11. Геополітика. Державна територія україни. Державні кордони, ...

§ 12. Територіальні зміни меж україни з xx ст. Особливості сучасн ...

§ 13. Міжнародна система відліку часу

§ 14. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світ ...

§ 15. Форми земної поверхні. Карта «фізична поверхня»

§ 16. Геологічна історія землі

§ 17. Основні тектонічні структури. Зв’язок рельєфу з тектонічним ...

§ 18. Геологічна будова україни. Вплив геологічної будови та тект ...

§ 19. Формування рельєфу. Рельєфотвірні чинники і процеси. Рельєф ...

§ 20. Корисні копалини україни, їх класифікація та закономірності ...

§ 21. Рудні та нерудні корисні копалини. Мінеральні води та грязі

§ 22. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

§ 23. Кліматотвірні чинники

§ 24. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. Кліматичні показ ...

§ 25. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична к ...

§ 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища

§ 27. Метеорологічна служба. Прогноз погоди за даними синоптичної ...

§ 28. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську д ...

§ 29. Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової ...

§ З0. Основні річкові басейни та системи україни

§ 31. Вплив рельєфу на річки. Падіння, похил річки. Річковий стік ...

§ 32. Характеристика озер україни

§ 33. Болота. Водосховища та канали

§ 34. Водні ресурси україни, шляхи їх раціонального використання ...

§ 35. Умови ґрунтоутворення. Закономірності поширення ґрунтів

§ 36. Ґрунтові ресурси україни. Раціональне використання та охоро ...

§ 37. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення росли ...

§ 38. Червона та зелена книги україни. Охорона і відтворення росл ...

§ 39. Різноманітність тваринного світу. Вплив людини на тваринний ...

§ 40. Тваринні ресурси україни, заходи з їх відтворення й охорони

§ 41. Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природн ...

§ 42. Антропогенні ландшафти

§ 43. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність

§ 44. Природні зони україни: мішаних лісів, широколистих лісів

§ 45. Природні зони україни: лісостеп

§ 46. Природні зони україни: степова зона

§ 47. Використання та охорона рівнинних ландшафтів

§ 48. Гірські ландшафти українських карпат

§ 49. Гірські ландшафти українських кримських гір

§ 50. Чорне та азовське моря

§ 51. Природно-заповідний фонд україни. Національна екологічна ме ...

§ 52. Використання природно-ресурсного потенціалу україни

§ 53. Основні заходи щодо раціонального використання природних ре ...

§ 54. Кількість населення у світі та україні. Природний рух, мігр ...

§ 55. Статево-віковий склад і тривалість життя

§ 56. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічн ...

§ 57. Механічний рух населення: основні напрямки міграційних пото ...

§ 58. Українська діаспора

§ 59. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населе ...

§ 60. Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування ...

§ 61. Урбанізація. Міські агломерації

§ 62. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в україні і світі ...

§ 63. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональніі багатон ...

§ 64. Національний склад населення україни

§ 65. Національні меншини та етнічні групи

§ 66. Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні від ...

§ 67. Трудові ресурси. Економічно активне населення

§ 68. Зайнятість населення

 


Дорогі друзі!

Сьогодні Ви починаєте вивчати географію України. Щоб стати повноцінним громадянином своєї Батьківщини, потрібно знати про неї якомога більше. Якщо Ви не знаєте, що є у Вашій квартирі чи кімнаті, то хіба Ви зможете розумно організувати своє життя? Напевно, що ні! Так і з нашою державою. Якщо ми не знаємо про неї, її красу і велич, про її природні багатства й умови, то хіба ми зможемо ними раціонально скористатися?

Але мало тільки знати про Україну, треба її ще й щиро любити. Любити Україну означає, зокрема, любити й поважати самих себе. А звідси, як показує світовий досвід, починається багатство і процвітання будь-якої країни, щасливе і заможне життя кожного її громадянина.

Пізнати Україну Вам допоможе цей підручник. Працюючи з ним на заняттях і вдома, Ви поступово пізнаватимете свою країну — від її природно-географічного розміщення до основних шляхів раціонального використання й охорони природного довкілля, від її природно-кліматичних умов та всіляких видів ресурсів до населення, яке їх використовує у власній господарській діяльності.

У підручнику, крім фізичної, йдеться і про соціальну географію нашої країни, її населення і населення світу, природу та населення свого адміністративного регіону. Врешті-решт Ви маєте отримати цілісну картину України.

Підручник є основним, але не єдиним джерелом знань із географії України. Його потрібно використовувати разом з географічним атласом, стінними картами, енциклопедіями, довідниками, періодичними виданнями, сучасною телевізійною та радіоінформацією, відомостями з Інтернету.

Бажаємо Вам цікавої і захопливої мандрівки нашою прекрасною Батьківщиною. Осягніть Україну розумом, сприйміть її серцем.

Автори

 

Автор: evg01 от 15-08-2016, 18:37, Переглядів: 12819