Народна Освіта » Географія » § 60. Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське та сільське населення

НАРОДНА ОСВІТА

§ 60. Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське та сільське населення

1. В якому населеному пункті Ви мешкаєте? Чи знаєте Ви чисельність його населення та походження його назви?

Міські і сільські населені пункти. Систему розселення становлять населені пункти, розміщені на певній території, разом із зв’язками між ними. Серед населених пунктів в Україні розрізняють міста, селища міського типу (смт) і села.

У різних країнах у поняття «місто» і «село» вкладають різний зміст (мал. 163). Наприклад, в Україні містом є населений пункт, в якому проживають не менше 10 тис. жителів, більша частина яких не зайнята в сільському господарстві. Є країни, де для для отримання статусу міста необхідно мати 2 чи 1 тис. осіб і навіть менше. Але, місто — це не лише певна кількість жителів, але й переважання міського способу життя.

Проаналізуйте мал. 163 та зробіть відповідні висновки.

Визначна роль у формуванні систем розселення належить містам-мільйонерам. Сьогодні їх є на планеті понад 300. В Україні в 2015 р. було 3 міста-мільйонери — Київ (2,9), Харків (1,4) і Одеса (1,02). Дніпропетровськ і Донецьк статус міст-мільйонерів втратили ще декілька років тому.

Сьогодні в Україні 1 345 міських поселень, до яких належать не лише власне міста, але й селища міського типу, деякі з них мають вищий статус, тобто республіканського і обласного значення. На політичній карті України вони позначені літерами більшого формату. Ще більше в державі селищ міського типу. Чисельність жителів у них є меншою за 10 тис. осіб, але більшість з них не зайнята в сільському господарстві і тому має статус міського поселення. Це може бути селище, де більшість людей працює на шахті, на промисловому підприємстві, у санаторіях і будинках відпочинку тощо.

Найбільша чисельність міст у Донецькій, Львівській, Луганській, а селищ міського типу — у Донецькій, Луганській і Харківській областях. Майже п’ята частина всього міського населення країни зосереджена в містах з чисельністю жителів від 100 до 500 тис., близько 12 % мешкає в містах-мільйонерах.

Країни

Мінімальна чисельність населення, прийнята для визначення статусу міста

Додаткові критерії

Данія

250

 

Ісландія

300

 

Канада, Малайзія, Шотландія

1000

 

Ірландія

1500

 

Аргентина, Португалія, Франція, Німеччина, Чехія, Словаччина

2000

 

США, Таїланд

2500

 

Південна Корея

4000

 

Індія, Туреччина, Грузія

5000

Менше 25 % населення міста в Грузії зайняті у сільському господарстві

Україна, Молдова, Греція, Іспанія

10000

Менше 50 % населення міста в Україні і в Молдові зайняті в сільському господарстві

Російська Федерація

12000

Менше 15 % населення міста зайняті в сільському господарстві

Ізраїль, Болівія, Бразилія, Коста-Ріка, Еквадор, Гаїті, Нікарагуа

Кількісний критерій не застосовується

Містом вважається центр несільськогосподарського виробництва та послуг

Велика Британія, Болгарія, Угорщина, Нова Зеландія, Норвегія, Параґвай, Польща, Фінляндія, Швеція, Японія

Статус міста визначається законодавчо

Менше 50 % населення міст у Фінляндії зайнято в сільському господарстві

Мал. 163. Критерії чисельності населення для виділення міст у різних країнах

Знайдіть на політико-адміністративній карті України ці області, міста-мільйонери, міста чисельністю 500 тис. мешканців, та міста від 100 тис. мешканців своєї області. Підпишіт ь та позна чте їх на контурній карті.

За кількістю жителів міста поділяють на малі (до 50 тис. :>сіб), середні (від 50 до 100 тис.), великі (від 100 тис. до 1 млн) і

міста-мільйонери. Існує й більш детальна класифікація міст, однак ця за навчальною метою підходить найбільше.

Великі міста формувалися на українській землі з давніх-давен. Усі вони не раз були зруйновані. їх основою були фортеці та замки князів і знаті (мал. 164). На Правобережній Україні майже на кожній значній горі знаходився князівський замок, навколо якого формувалися міські поселення. Найбільше їх було на Поділлі, Волині і Галичині. Прізвища українських князів відображали їх походження з таких міських поселень: Острозькі

з Острога, Вишневецькі з Вгапнівця, Потоцькі, Чарторийські, Глинські, Збаражські, Зборовські тощо. Багато тисяч років тому на межі сучасних Полтавської і Сумської областей існувало місто Гелон, описане ще Геродотом. Знищене в 513-512 рр. до н.е. воно налічувало близько 200 тис. жителів і було на той час одним з найбільших міст світу. І сьогодні туристів вражають подвійні фортечні вали довжиною майже 40 км, що залишилися тут.

Знайдіть інформацію про це місто, поділіться нею з однокласниками.

Київ був столицею і великим містом упродовж багатьох тисяч років. Про це свідчать понад 55 скарбів римських монет, знайдених тут, а також знамениті давні Змійові вали, які тягнуться кількома рядами на тисячі кілометрів і прикривають Київ з півдня. Висота їх після спорудження іноді досягала 20 м (Китайська стіна має висоту 6 м). Зверху на валах жителі міста будували дерев’яні бастіони для озброєної охорони своєї священної столиці. Зрозуміло, що зводити такі грандіозні споруди могла лише сильна і добре організована держава і не для захисту села чи хутора.

Функція міста — це його призначення в суспільстві. Класифікація міст проводиться за характером функцій, які вони виконують.

 

Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міста виконують різні функції, спеціалізуються на одному чи кількох видах діяльності. Є міста-транспортні вузли, науково-освітні центри, курорти чи військові бази. Столиця кожної держави відрізняється від інших міст країни. Може, це й не найбільше місто, але виконуючи столичні функції, воно має притягальну силу для людей, капіталів, організацій. Тут найбільше можливостей для реалізації здібностей і нахилів людини.

У міста завжди було багато функцій. За рабовласницького ладу та в часи Середньовіччя оточені мурами, захищені різноманітними укріпленнями, вони виступали як пункти захисту від ворогів не тільки жителів міст, а й селян з найближчих околиць. У сучасному світі така функція зникла, проте з’явилось багато інших:

• адміністративна — зосередження управлінських структур, державних, політичних інститутів, що забезпечують керування певними територіями або державою в цілому (столиці держав, центри штатів, областей, земель тощо);

•    промислова — зосередження промислового виробництва, фабрик, заводів, різноманітних фінансових та виробничих структур, що є основою для зайнятості населення міста, а інколи його найближчого оточення;

 

•    транспортна — перші міста будувалися на перехресті торговельних шляхів, на березі річок, озер, морів, що сприяло розвитку портового господарства. Це зумовлює і їх сучасну функцію як центрів транспортних мереж;

•    торговельна — міста і до цього часу залишаються основними центрами, де реалізується величезна кількість товарів, укладаються угоди купівлі-про-дажу товарів оптовими партіями, функціонують різноманітні біржі тощо;

•    міста — науково-технічні центри — розвиток освіти та зростання кількості освітніх і наукових закладів у містах створили

умови для функціонування лабораторій та науково-дослідних інститутів задля подальшого розвитку держав;

•    міста — культурні центри — філармонії, консерваторії, театри, музеї та інші культурні заклади, виставки, які дають змогу місцевим жителям та туристам збагатити свій духовний світ. У містах живе і працює більшість художників, письменників, артистів, музикантів;

•    міста — курортні центри — це частина міст, що знаходяться в зонах відпочинку, на берегах морів і річок, у передгірних районах, мальовничих лісових куточках, біля лікувальних джерел. Тисячі людей відвідують їх з метою відпочинку або лікування.

У світі понад 50 % населення живе в містах. Як і в Україні, їх функції є різними. Найбільше міст, в яких поєднуються промислові, торговельні, транспортні, адміністративні функції. Але є й такі, які спеціалізуються на одному переважаючому виді діяльності. Наприклад, порт Суец — великий транспортний вузол; міста Гейдельберг, Кембридж, Дубна — науково-освітні центри; Карлові Вари, Ніцца — міста-курорти; Тулон — місто — військова база; Єрусалим, Мекка — релігійні центри. Серед

міст, які виконують політико-адміністративні функції, виділяються міста, які спеціально побудовані як столиці (Бразилія, Канберра).

Знайдіть та підпишіть ці міста на контурній карті.

Оскільки міста розвиваються швидше, частка селян постійно скорочується. Але в багатьох країнах світу до сьогодні переважає сільське населення, наприклад, в Індії.

В Україні 30,9 % людей мешкають у селах, ведуть сільський спосіб життя, зайняті переважно в сільському господарстві. За кількістю жителів села поділяють на малі (до 500 осіб), середні (500-1000) і великі (декілька тисяч осіб). За чисельністю переважають малі села (57 %) на Поліссі, у лісостепу — середні, у степу — великі. Кількість сіл у нашій країні невпинно зменшується. Великий вплив на характер цих поселень мають природні умови.

У країні ще є кілька областей, де сільські жителі переважають (Закарпатська, Івано-Франківсьрса, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька). Половина всього населення Вінницької області мешкає в сільській місцевості, яка має найсприятливіші умови у світі для агропромислового виробництва.

Систему розселення становлять населені пункти разом зі зв’язками між ними. У різних країнах в поняття «місто» і «село» вкладають різний зміст. В Україні розрізняють міста, селища міського типу (смт) і села.

У світі понад 50 % населення живе в містах, ярл виконують різні функції. Найбільше міст, що поєднують адміністративні, промислові, торговельні, транспортні функції. Є міста, що спеціалізуються на одному переважаючому виді діяльності.

В Україні 30,9 % людей мешкають у селах, ведуть сільський спосіб життя і зайняті переважно в сільському господарстві. Кількість сіл в Урсраїні невпинно зменшується.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1.    Поясніть значення поняття “функція міста». Які міста за функціями є в Україні та у світі? Наведіть їх приклади.

2.    Поясніть, чому у світі існують міста, які спеціально побудовані як столиці? Наведіть приклади таких міст.

3.    Схарактеризуйте особливості розселення населення у світі, окремих країнах та в Україні.

4.    Поясніть, чим різняться міські і сільські населені пункти.

 

Це матеріал з Підручника Географія 8 Клас Масляк

 

Категорія: Географія

Автор: evg01 от 15-08-2016, 18:23, Переглядів: 5309