Народна Освіта » Фізика » Підручник Фізика 8 Клас Пшенічка, Мельничук читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА


Підручник Фізика 8 Клас Пшенічка, Мельничук читати онлайн

Рік видання: 2016

Автори: П.Ф. Пшенічка, С.В. Мельничук

Видавництво: Чернівці Букрек 2016


Читати Онлайн Підручник
Фізика 8 Клас Пшенічка, Мельничук

 

 

Зміст

§ 1. Структура речовини

§ 2. Явища, які свідчать про існування атомів та молекул

§ 3. Рух молекул і тепловий стан тіла.

§ 4. Внутрішня енергія тіла. Фізичні властивості твердих тіл, рід ...

§ 5. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

§ 6. Тверді кристалічні тіла

§ 7. Полімери. Рідинні кристали. Композити. Наноматеріали

§ 8. Види теплопередачі. Теплопровідність

§ 9. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла

§ 10. Рівняння теплового балансу. Питома теплота згоряння палива

§ 11. Питома теплота плавлення-кристалізації. Особливості аморфни ...

§ 12. Пароутворення і конденсація.

§ 13. Незвичайні властивості води. Атмосфера

§ 14. Теплота і робота. Два способи змінення внутрішньої енергії ...

§ 15. Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів

§ 16. Холодильні машини. Кондиціонер.

§ 17. Електризація тіл. Електричнй заряд. Два роди електричних за ...

§ 18. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон збереження ел ...

§ 19. Електричне поле. Силова та енергетична характеристики елект ...

§ 20. Провідники і діелектрики

§ 21. Електрична взаємодія атомів у кристалічних тілах

§ 22. Електричний струм. Дії електричного струму. Основні елемент ...

§ 23. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи й акумуля ...

§ 24. Опір провідників

§ 25. Залежність опору провідника від температури

§ 26. Закон Ома для ділянки кола

§ 27. Послідовне і паралельне з'єднання провідників

§ 28. Коротке замикання. Змішане з'єднання. Коротке замикання

§ 29. Робота й потужність електричного струму.

§ З0. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електрол ...

§ 31. Електричний струм у газах

§ 32. Електричний струм у напівпровідниках

§ 33. Роль фізики в сучасному суспільстві


Ця книга - продовження підручника «Фізика-7». У першому розділі ми, зокрема, розглянемо, як внутрішня будова речовин впливає на їх властивості, що таке теплота і як вивчають процеси, що відбуваються в теплових двигунах та холодильних машинах. Поряд з давно відомими фактами ознайомимося з відкриттями, зробленими зовсім недавно: наприклад, фулеренамив, графемами та іншими наноструктурами. У другому розділі ми вивчатимемо електричне поле, навчимося складати та розраховувати електричні кола, досліджувати процеси, що відбуваються в провідниках різної природи при проходженні електричного струму.

Цікаво спостерігати, як прилади, які ще донедавна використовувались на передньому краї науки і техніки, поступово стають невід'ємною частиною повсякденного життя. В наших оселях «мешкають» радіо, телебачення та Інтернет, різноманітні електроприлади, які спрощують наше життя.

Мікрохвильова піч прийшла до нас із надчистої металургії, холодильник - із кріогенної індустрії, а комп'ютер - із обчислювальних лабораторій науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро. Штучні суглоби для потреб медицини почали виробляти з матеріалів, які спочатку використовувались тільки в авіаційній та космічній техніці. Україна володіє високими технологіями в багатьох галузях техніки і технології, будуючи літаки, кораблі, космічні апарати і ракети (мал. В.1), тому фахівці, які добре знають фізику, дуже потрібні.

В цьому підручнику ви знайдете понад 600 якісних запитань і задач, 8 лабораторних робіт, 20 творчих завдань, 4 проекти і більше 100 цікавих дослідів. До деяких запитань і задач дано відповіді в кінці підручника. Більшість дослідів можна виконати вдома за допомогою найпростішого обладнання та предметів домашнього вжитку. Складніші параграфи або теми відмічено зірочкою і червоним кольором, але вони можуть виявитися дуже цікавими.

Ми продовжуємо ознайомлювати вас із цікавими фактами з історії фізики і техніки, повчальними біографіями відомих учених, імена яких згадуються в тексті.

Бажаємо успіхів!

Автор: evg от 13-08-2016, 19:06, Переглядів: 3430