Народна Освіта » Фізика » Підручник Фізика 8 клас Шут, Мартинюк, Благодаренко скачати, читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА


Підручник Фізика 8 клас Шут, Мартинюк, Благодаренко скачати, читати онлайн

Рік видання: 2016

Видавництво: "Перун"

Автори: М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко


Скачати Підручник - 8_klas_fizika_shut_2016.pdf [44,65 Mb] (cкачиваний: 26)

 

 

Читати Онлайн Підручник
Фізика 8 Клас Шут, Мартинюк, Благодаренко

 

Зміст

§ 1. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура.

§ 2. Експериментальне підтвердження теплового руху. Взаємодія ато ...

§ 3. Термометри. Шкала цельсія. Абсолютна шкала температур

§ 4. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, р ...

§ 5. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

§ 6. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали

§ 7. Внутрішня енергія тіла і способи її змінення

§ 8. Види теплообміну

§ 9. Теплообмін в побуті, техніці тау природі

§ 10. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання або охолодж ...

§ 11. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

§ 12. Плавлення тіл. Температура плавлення.

§ 13. Пароутворення і конденсація.

§ 14. Питома теплота пароутворення (конденсації). Розрахунок кіль ...

§ 15. Горіння палива.

§ 16. Теплові двигуни. Парова машина

§ 18. Види двигунів внутрішнього згоряння

§ 19. Парова турбіна. Газотурбінний тепловий двигун

§ 20. Теплові двигуни та їх вплив на забруднення оточуючого серед ...

§ 21. Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд.

§ 22. Прилади для виявлення електризації тіл. Дискретність електр ...

§ 23. Будова атома. Механізм електризації тіл. Закон збереження е ...

§ 24. Провідники, напівпровідники, ізолятори. Електризація через ...

§ 25. Електричне поле. Силова характеристика електричного поля

§ 26. Закон кулона

§ 27. Електричний струм. Дії електричного струму

§ 28. Електрична провідність матеріалів провідники, напівпровідни ...

§ 29. Струм у металах

§ З0. Електричне коло та його основні елементи

§ 31. Джерела електричного струму

§ 32. Сила струму. Амперметр

§ 33. Електрична напруга. Вольтметр

§ 34. Закон ома для ділянки електричного кола. Електричний опір

§ 35. Залежність опору провідника від його довжини, площі переріз ...

§ 36. Реостати

§ 37. Залежність опору провідника від температури

§ 38. Послідовне з’єднання провідників

§ 39. Паралельне з’єднання провідників

§ 40. Робота і потужність електричного струму

§ 41. Закон джоуля - ленца

§ 42. Електронагрівальні прилади

§ 43. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електрол ...

§ 44. Закон фарадея для електролізу

§ 45. Електричний струм у газах. Несамостійний газовий розряд

§ 46. Електричний струм у газах. Самостійний газовий розряд

§ 47. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пр ...


Учебник написан в соответствии с программой утвержденной МОН Украины и авторской концепции обучения физике в основной школе. Отличается четким научным изложением учебного материала, йою логическим построением иа адаптацией к возрастных возможностей учащихся Имеет ярко выраженную национальную направленность, знакомит учащихся со сведениями об Украине, об украинских ученых и достижения нашей страны в области науки и техники. Оригинально структурирован, содержит качественное иллюстративное наполнение, а также советы по правильной организации работы с учебником. Раскрывает сущность отдельных проблем физики, обеспечивает можлигвости для формирования у учащихся понятия о физической картине мира.

 

Направлен на интеллектуальное развитие учащихся средствами курса физики и может рассматриваться не только как информационная модель пронесу обучения, но и как методическая модель его организации.

Автор: admin от 12-08-2016, 20:53, Переглядів: 7216