Народна Освіта » Фізика » § 29. Електричне коло

НАРОДНА ОСВІТА

§ 29. Електричне коло

Які умови існування електричного струму?

Будь-яка електрична установка, в якій існує електричний струм, повинна бути замкнута, тобто утворювати замкнуте електричне коло. Електричне коло може складатися з наступних елементів:

1) джерело струму; 2) провідники; 3) споживачі (лампочка, дзвінок,

 

електричні нагрівальні прилади, електродвигуни тощо); 4) прилади для керування електричним струмом (ключ, вимикач, кнопка й т. ін.).

Як приклад розглянемо найпростіше електричне коло (рис. 92). Воно складається з джерела струму, ключа, який може замикати або розмикати коло, лампочки і провідників. Лампочка загоряється тільки тоді, коли ключ замкнутий.

Слід уточнити, що в колі за напрямок електричного струму прийнято напрямок руху позитивних частинок від позитивного полюса джерела струму до негативного. Він вибраний умовно — про це домовилися між собою фізики. Це сталося дуже давно, коли ще погано знали природу електричного струму. Так прийнято вважати і зараз.

Подивіться ще раз на рисунок 92. Якщо кожен раз малювати електричні кола, то робота буде надто трудомісткою. Тому ввели умовні позначення для основних елементів електричних кіл. У таблиці 12 наведені ці умовні позначення, і в подальшому ми будемо ними користуватися.

Креслення, на яких в умовних позначеннях зображені з’єднання електричних приладів, називаються схемами.

Умовне позначення

Елемент електричного кола

1

Гальванічний елемент чи акумулятор (довга риска відповідає позитивному полюсу джерела струму (клема «+»))

2

Батарея елементів чи акумуляторів

3

З’єднання проводів

4

Перетин проводів без з’єднання

5

Затиски для підключення приладу

6

Ключ

7

Електрична лампочка

8

Електричний дзвінок

9

Електродвигун чи генератор

10

Резистор

11

Нагрівальний елемент

12

Запобіжник

 

Подивіться уважно на рисунок 93, на якому зображена схема найпростішого електричного кола, і порівняйте його з рисунком 92. На схемі зображені з’єднання елементів, які використані ири побудові електричного кола, намальованого на рис. 92.

 

Запитання для самоперевірки

1. Що таке електричне коло?

Q. З яких елементів складається електричне коло?

3.    Яке призначення джерела струму в електричному колі?

4.    Який напрямок прийнято за напрямок електричного струму в колі?

5.    Що означає: «коло замкнуте»; «коло розімкнуте»?

Завдання 29

1. Накресліть схему електричного кола, що складається з акумулятора, вимикача і дзвінка.

Q. На рисунку 94 зображено електричне коло. З яких елементів складається це коло? Що є джерелом струму, а що — споживачем електричної енергії? Як буде направлений струм при замкнутому ключі?

 

 

3.    Намалюйте схему електричного кола, зображеного на рисунку 94. Укажіть напрямок струму при замкнутому ключі

4.    Розгляньте схему електричного кола, зображену на рисунку 95. Назвіть елементи цього кола. Перекресліть схему в зошит і вкажіть напрям струму при замкнутому ключі.

Робота з комп’ютером

Вивчіть матеріал уроку і виконайте запропоноване в електронному додатку завдання.

 

Це матеріал з Підручника Фізика 8 Клас Пістун

 

Категорія: Фізика

Автор: evg от 10-08-2016, 12:49, Переглядів: 2515