Народна Освіта » Фізика » § 20. Електричне поле

НАРОДНА ОСВІТА

§ 20. Електричне поле

Електричне поле

Графічне зображення електричного поля

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. Вам уже відомо, що тіла, які мають електричний заряд взаємодіють, між собою. Разом із тим на дослідах встановлено, що взаємодія заряджених тіл відбувається не тільки в повітрі або в будь-якій речовині, а й вакуумі (коли повітря відкачано або тіла розміщено у відкритому космосі). Видатні англійські вчені Дж. Максвелл та М. Фарадей встановили, що взаємодія точкових зарядів відбувається за допомогою електричного поля, що утворюється в просторі навколо електричних зарядів.

Оскільки електричне поле не діє безпосередньо на наші органи чуття, його досить складно уявити та сприйняти. Упевнитися в існуванні електричного поля можна за його діями. Основним чинником, що підтверджує наявність електричного поля, є його дія на будь-яке заряджене тіло або заряд, вміщені в нього.

Так, взаємодія електрично заряджених кульок здійснюється за допомогою електричного поля. Коли одна заряджена кулька потрапляє в електричне поле другої, у результаті чого кульки відхиляються від положення рівноваги (рис. 20.1).

Електричне поле — особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з певною силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд.

Сила, з якою електричне поле діє на внесене в нього заряджене тіло або частішку, називають електричною._

Важливою особливістю електричного поля є його матеріальність: хоча ми не можемо його спостерігати безпосередньо, воно існує. Пригадайте, у підручнику сьомого класу описувалося, як можна «побачити» за допомогою фотокамери мобільного телефону невидиме для людського ока, але матеріальне інфрачервоне випромінювання пульту дистанційного керування телевізора.

Ми живемо у справжньому павутинні, зітканому з величезної кількості електричних полів. Тривалий час вважалося, що вони не впливають на живі організми. Проте тривала дія зовнішнього електричного поля людину може спричиняти негативні наслідки: зміни гормонального фону та і біострумів мозку, погіршення пам’яті, втомлюваність, загострення захворювань нервової, серцево-судинної, імунної та інших систем організму.

Послабити шкідливий вплив електричного поля можна, зменшивши час його впливу або підвищивши вологість повітря чи застосувавши антистатики.

Наразі відомо, що клітини й тканини організму також створюють навколо себе електричні поля. Вимірювання та реєстрацію цих полів широко застосовують для діагностування різних захворювань (електроенцефалографія, електрокардіографія, електроретинографія тощо).

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ. Для наочного зображення електричного поля використовують силові лінії, які ще називають лініями напруженості електричного поля. Особливістю силових ліній є те, що вони мають напрям, що збігається з напрямом сили, яка діє на пробний позитивний заряд, вміщений в електричне поле.

Силові лінії окремого точкового заряду7 — це радіальні прямі, проведені через точку, в якій перебуває цей заряд, оскільки в будь-якій точці навколишнього простору сила, яка діє на пробне тіло, спрямована по прямій, що з’єднує центри заряджених тіл. Якщо заряд тіла позитивний, силові лінії спрямовані від центра тіла (рис. 20.2, а), якщо негативний — до центра тіла (рис. 20.2, б).

Головне в цьому параграфі_

 

Електричне поле — особлива форма матерії, що існує навколо електрично заряджених тіл або частинок і діє з певною силою на інші частинки або тіла, що мають електричний заряд.

Сила, з якою електричне поле діє на вміщене в нього заряджене тіло

або частинку, називається електричною.

Джерелом електростатичного поля є заряд, без нього поле не існує.

Запитання для самоперевірки_

1.    Якими дослідами можна довести існування електричного поля?

2.    Сформулюйте визначення електричного поля.

3.    Як змінюється дія електричного поля у разі віддалення від електричного заряду, який його створює?

4.    Що називають силовими лініями електричного поля та для чого їх використовують?

Вправа до § 20

1п. Поясніть, чи будуть взаємодіяти близько розташовані електричні заряди у вакуумі біля космічного корабля, наприклад, на орбіті навколо Землі, де немає атмосфери.

2с. Одним зі способів очищення повітря від пилу є застосування електрофільтрів, у яких повітря проходить крізь заряджені стрижні. Поясніть, на чому ґрунтується принцип дії таких електрофільтрів.

Зс. У електричне поле зарядженої кулі помістили два тіла із різними за модулем зарядами. Порівняйте значення електричної сили, яка діє на кожне з двох тіл. Укажіть, як зміниться електрична сила, що діє на заряджені тіла, якщо заряд кулі, який утворює поле, збільшити вдвічі.

 

Це матеріал з Підручника Фізика 8 Клас Головко

 

Категорія: Фізика

Автор: evg от 7-08-2016, 14:32, Переглядів: 2596