Народна Освіта » Географія » § 5. Карти і геоінформаційні системи

НАРОДНА ОСВІТА

§ 5. Карти і геоінформаційні системи

Пригадайте, які бувають карти за охопленням території.

Які вам відомі карти за змістом і призначенням?

КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ. У 7 класі ви ознайомилися із класифікацією географічних карт. Пригадати, як їх розрізняють за масштабом, охопленням території, змістом і призначенням, допоможуть мал. 16, 17.

Призначення географічних карт так само різноманітне, як і різноманітні сфери людської діяльності. їх використовують науковці: будь-яке географічне дослідження починається з ознайомлення з уже існуючими для даної території картами і закінчується створенням нових для неї карт. За їх допомогою в різних галузях промисловості, транспорту, сільського господарства вирішують багато практичних завдань: розвідують родовища корисних копалин, прокладають маршрути суден і літаків, проектують об’єкти й використання сільськогосподарських земель, прогнозують погоду, вживають природоохоронних заходів тощо. Без них не обійтися у військовій справі. Карти слугують путівниками в туристичних подорожах.

Навчальні карти застосовують як посібники і джерела знань у школах під час вивчення географії або інших предметів. Розрізняють стінні (демонстраційні) й настільні (в атласах і підручниках) карги. Зміст навчальних карт спрощено й узгоджено з навчальною гіроірамою та підручниками. Навчальні карти видають для кожного класу. Виконання практичних робіт з геоірафії неможливе без контурних карт.

Різні карти об’єднують у географічні атласи. Атлас — це систематизоване, цілісне зібрання карт. Так, карти навчального атласу для 8 класу ілюструють теми курсу «Україна у світі». Є навчальні атласи окремих областей України. Зазвичай картографічне зображення в них доповнене краєзнавчими відомостями. Існують науково-довідкові атласи, наприклад Національний атлас України. У ньому 875 карт різного масштабу з інформа

цією про природні умови і ресурси України, населення, господарство, історію, екологічну ситуацію в країні. їх доповнюють тексти, гра-фіки, фотографії. Таке видання дає всебічне уявлення про національний геоірафічний, господарський, культурний та історичний простір держави, допомагає осягнути її унікальність. Цей атлас-енциклопедію створили вчені Національної академії наук та університетів України.

ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ. Нині карти й атласи видають не тільки на папері, а й на електронних носіях інформації (зокрема, компакт-дисках) і візуалізують на моніторі комп’ютера. Електронна карта крім власне картографічного зображення наповнена ще й текстами, схемами, таблицями, ірафіками, діаграмами, фотографіями, а також аудіо- та відеоматеріалами (мелодіями гімнів країн і народних пісень окремих регіонів, ві-деорядом визначних місць тощо). Наприклад, навчальний електронний посібник «Фізична географія України» для 8 класу складається із серії електронних карт, кожна з яких є не просто копією карти з паперового атласу, а й містить перехресні посилання, динамічні зображення, звуковий ряд.

Електронна версія Національного атласу України розрахована на широке коло споживачів географічної інформації від школярів до фахівців-географів. Традиційні друковані карти своєї важливості не втратили. Проте їх електронних «сестер» не можна порівняти з жодним джерелом знань, що так наочно організовувало б величезні обсяги інформації. КАРТОГРАФІЧНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА. Сьогодні набули популярності картографічні онлайн-сервіси (Google Maps, OpenStreetMap, Wikimapia тощо), що є в Інтернеті. Кожне таке інтернет-джерело — це електронна карга і супутникові знімки всієї земної поверхні або окремих країн. Карто графічні дані на них постійно оновлюються.

Сервіс ГуглКарти уможливлює охоплення усього світу з переглядом гри ви мірного (з урахуванням рельєфу) зображення земної поверхні. Масштаб зображення можна змінювати (від 1:10 000 000 до 1 : 200). Користувач має змогу прокладати маршрути від свого будинку до по грібних пунктів призначення, дізнаватися про розклад руху громадського транспорту (така інформація доступна для десятків міст України). За допомогою цього сервісу можна «пройтися» вулицями міст у тривимірній проекції.

ОрепЗіїееіМар і Шкітаріа (Вікімапія) поєднують докладну електронну карту світу, довідник об’єктів на ній і Ві-кі-технології — онлайн-інсгрументи для редагування. Як й у Вікіпедії, більшість об’єктів на карту і нотаток до них додають зацікавлені користувачі. Вони постійно вносять дані про дороги, стежки, вокзали, кав’ярні, магазини та інші об’єкти.

Зміни і виправлення може робити будь-хто: достатньо лише знати місцевість — назви вулиць, характеристики шляхів, номери будіведь тощо. Зазвичай мешканці району краще за досвідчених картографів знають, шо відбувається на їхній території. Поки ви читаєте ці рядки, просто зараз люди по всьому світу додають дані про місцевість, де вони живуть, розширюючи інформацію на карті. Так відбувається її постійне оновлення. Ви можете обрати на ній будь-який об’єкт і отримати його опис.

Мета цих проектів — нанести на карту всі об’єкти на Землі й зібрати про них якомога повнішу інформацію. По суті, це географічні онлайн-енциклопедії. Усі дані на ОрепЗігееПУІар і Вікімапії є відкритими, загальнодоступними й безкоштовними. Ви можете використовувати їх з будь-якою метою. Картографічні інтер-нет-джерела значно розширюють межі пізнання світу. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ. Сучасні комп’ютерні технології дають змогу поєднувати електронні карти, схеми, аерокосмічні зображення земної поверхні з різноманітною інформацією - так створюється геоінформаційна система (ГІС). У ній можна нагромаджувати, зберігати, аналізувати та редагувати відображені просторові дані. Користувач може вивести на екран все, шо його цікавить, сумістити на одному зображенні різні відомості й графічно змоделювати дані про географічні об’єкти та явища (мал. 19). ПС зберігає інформацію про реальний світ у вигляді набору тематичних шарів (рельєф, водні об’єкти, рослинний покрив тощо), що об’єднані географічним положенням.

Вважають, шо ГІС мають таке саме значення, що його в епоху Великих географічних відкриттів мали транспортні засоби, завдяки яким відкриття були зроблені. Геоінформа-ційні технології в усьому світі застосовують у різних сферах і галузях (лгал. 20). За їх допомогою контролюють роботу систем життєзабезпечення та транспорту: на електронній карті можна відобразити тепломережу і водогін, мережу міського транспорту та графіки його руху. Це дає змогу планувати ремонтні роботи, заггобігати аваріям, проектувати

ОрепБ^ееХМар (англ.) - відкрита вулична карта.

Мал. 18. Головна сторінка ОрепБРееіМар Україна

нові маршрути, уникати заторів. ГІС - надійний помічник в організації землекористування, пошуково-рятувальних і військових операцій, формуванні меж виборчих дільниць. ПС застосовують для екологічного супроводу' господарської діяльності, прогнозування й моделювання надзвичайних ситуацій.

Наприклад, ви можете оперативно прослідкувати на карті шляхи поширення забруднення та оцінити ймовірні збитки, розрахувати фінансові виграти для усунення наслідків лиха.

Геоінформаційні технології економлять величезні кошти й підвищують ефективність роботи. Наприклад, нафтогазова компанія може зекономити чималі гроші, розрахувавши оптимальний маршрут прокладення грубо про воду, а провайдер (постачальник) локальних ін-тернет-мереж — най вигіднішим способом проклавши мережу. Сільськогосподарське підприємство може заощадити добрива, визначивши необхідні місця їхнього внесення.

Людина використовує Г1С, втілені в електронні карти, щоб дізнатися про точне розташування певних об’єктів у своєму місті, регіоні або інших країнах, про шляхи, якими до них можна дістатися.

Обмежень застосуванню Г1С немає. Завдяки можливості аналізувати інформацію за її географічною (просторовою) прив’язкою ГІС є унікальним інструментом для

Мал. 20.

Сфери й галузі застосування ГІС

прогнозування явиш навколишнього світу, їх наслідків, виокремлення небезпечних чинників, а також для вибору алгоритму дій.

СУЧАСНІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ. Навігаційною системою називають сукупність космічних і наземних електронно-технічних засобів для визначення місця розташування (географічних координат і висоти) і параметрів руху (швидкості й напрямку) наземних, водних і повітряних об’єктів (мал. 21). За сигналами штучних супутників Землі спеціальні СРА-присгрої (навігатори) можуть визначати місцезнаходження користувача у будь-якій точці Землі й указувати це місце на карті, що на моніторі.

Разом із ГІС сучасні навігаційні системи дають змогу відстежувати рух транспортних засобів у реальному часі. Особливо це актуально під час переміщення важливих або небезпечних вантажів. Автомобільні GPS-навігатори можуть відображати місцезнаходження автомобіля на електронній карті міста чи країни, прокладати маршрут, за можливості уникаючи транспортних заторів, інформувати про швидкість і напрямок руху, розташування найближчої автозаправної станції тощо.

Сучасні приймачі GPS вбудовано в мобільні телефони, а більшість смартфонів оснащено навігаційним програмним забезпеченням. Завдяки навігаційним додаткам вони можуть працювати в онлайн- (наприклад, Google Maps Navigation) і оффлайн-режимах. Оффлайн-режим означає, що завантаживши карту, ви можете користуватися нею без підключення до Інтернету. Додаток Оффлайн-карта «Вся Україна» містить докладні карги всіх міст та інших населених пунктів країни. За допомогою смартфона ви можете відкрити карту в будь-якому місці й отримати потрібну інформацію. Додаток забезпечує адресний пошук за номером будинку й надає інформацію за місцем знаходження (найближчі музеї, кафе, магазини тощо).

ПС на мобільних пристроях змінили для багатьох людей «стросунки» з географією. Завдяки GPS-навігації ваш телефон «знає», де ви перебуваєте, і ви ніколи не заблукаєте в незнайомому місці. З ним ви можете рухатися в погрібному напрямку' й навіть усередині будівлі. ГІС «йде» туди, куди йдете ви. Між тим, велика картографічна онлайн-револю-ція триває, і немає сумнівів у далекосяжності її здобутків.

GPS (від англ. GlobalPositional-System) - всесвітня система розташування.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Карти класифікують за масштабом (велико-, середньо-, дрібномасштабні), просторовим охопленням (карги світу і півкуль, окремих материків і океанів, країн та їхніх частин), змістом (загальногеографічні, тематичні) і призначенням (науково-довідкові, навчальні, туристські, технічні).

Атлас — це систематизоване цілісне зібрання карт, розміщених у певному порядку в одній книжці.

Електронна карта - це цифрова модель, що відображає об'єкти місцевості та інформацію про них, візуалізована на моніторі комп’ютера і використовується в геоінформаційних системах.

Геоінформаційна система (ГІС) — це комп’ютерна технологія, що дає змогу нагромаджувати, зберігати, аналізувати, редагувати, графічно моделювати відображені просторові дані.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1.    У вашому навчальному атласі вміщено фізичну карту України. Визначте, якою вона є за масштабом, просторовим охопленням і змістом.

2.    Поміркуйте, що є спільного і відмінного між картою адміністративно-територіального устрою України та фізичною картою України.

3.    Гаслом Вікімапії є заклик: «Let \s Describe the Whole World!» - « Опишемо увесь світ!» Яким чином це відбувається?

4.    Наведіть приклади застосування ГІС.

5*.Чи доводилося вам користуватися вРВ-навігатором? Яку географічну інформацію можна отримати за його допомогою?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Назвіть карти, що їх уміщує навчальний атлас для 8 класу:

група 1 — за масштабом;    група 2 — за просторовим охопленням;

група 3— за змістом.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Користуючись сервісом ГуглКарти, задайте в пошуку назву нашої країни. Програма запропонує вам карту і супутникове зображення місцевості. Скористайтеся масштабом і збільшуйте зображення до появи назв міст. Тепер видно і рельєф, і розміщення населених пунктів. Внизу карти розміщується фото галерея, яка надає можливість побачити різні куточки місцевості. У такий спосіб сьогодні можна здійснювати захоплюючі мандрівки й вивчати географію України.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Бойко

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 3-08-2016, 21:33, Переглядів: 3263