Народна Освіта » Географія » Підручник Географія 8 клас Гільберг, Паламарчук, Совенко скачати, читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА


Підручник Географія 8 клас Гільберг, Паламарчук, Совенко скачати, читати онлайн

Рік видання: 2016

Видавництво: Київ "Грамота"

Автори: Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко


Скачати Підручник

8_klas_geografija_gilberg_2016.pdf [41,47 Mb] (cкачиваний: 79)

 

Читати Онлайн Підручник Географія 8 Клас Гільберг, Паламарчук, Совенко

Зміст

§ 1. Об’єкти вивчення й методи досліджень фізичної та суспільної ...

§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Суча ...

§ 3. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, ...

§ 4. Способи зображення географічних об’єктів і явищ на картах. К ...

§ 5. Навчальні карти, атласи. Національний атлас України. Електро ...

§ 6. Топокарта. Читання та практичне використання топографічних к ...

§ 7. Плани міст, схеми руху транспорту

§ 8. Політична карта світу, її елементи та процес формування. Дер ...

§ 9. Географічне положення України, його види

§ 10. Територіальні зміни меж України у XX ст.

§ 11. Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси Час в Україн ...

§ 12. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, р ...

§ 13. Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологіч ...

§ 14. Основні тектонічні структури на території України

§ 15. Формування рельєфу

§ 16. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини

§ 17. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання ...

§ 18. Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресу ...

§ 19. Кліматотвірні чинники

§ 20. Повітряні маси, їх властивості та взаємодія

§ 21. Кліматичні показники

§ 22. Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди

§ 23. Вплив природно-кліматичних умов на здоров’я й господарську ...

§ 24. Склад вод суходолу

§ 25. Основні річкові басейни та системи

§ 26. Озера, лимани, водосховища, канали

§ 27. Болота, підземні води України

§ 28. Водні ресурси України. Води суходолу вашої області

§ 29. Умови ґрунтоутворення. Основні типи ґрунтів

§ 30. Ґрунтові ресурси України

§ 31. Рослинний світ України

§ 32. Різноманітність тваринного світу України

§ 33. Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природн ...

§ 34. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність

§ 35. Природні зони України: лісостепова, степова.

§ 36. Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їх зміни ...

§ 37. Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з вис ...

§ 38. Чорне море

§ 39. Азовське море

§ 40. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основн ...

§ 41. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна ме ...

§ 42. Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо ра ...

§ 43. Кількість населення у світі та в Україні

§ 44. Механічний рух населення. Українська діаспора

§ 45. Статево-віковий склад населення світу та України. Триваліст ...

§ 46. Густота населення у світі та в Україні

§ 47. Міське й сільське населення

§ 48. Урбанізація

§ 49. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї

§ 50. Національний склад населення України: особливості й регіона ...

§ 51. Релігійний склад населення України та світу

§ 52. Трудові ресурси

Додатки до підручника Географія 8 клас Гільберг


Шановні восьмикласники!

Цього року ви ознайомитеся з географією нашої Батьківщини — України.

Цей курс географії, так само як історія України, українська мова й література, належить до українознавчих предметів. Щоб стати справжнім патріотом і дбайливим господарем па своїй землі, необхідно мати глибокі й міцні знання про державу Україна.

Навчальний матеріал розділів підручника дає уявлення про природні умови й ресурси України та її населення. Запитання перед текстом параграфів допоможуть вам пригадати вивчене раніше, щоб полегшити засвоєння нової теми. Ілюстративний матеріал (малюнки, фото, таблиці, схеми, діаграми, карти тощо) вдало доповнює основний текст.

У кожному параграфі підручника є рубрики: «Пригадайте», «Дискусійний клуб», «Запитання і завдання», «Висновки», «Це цікаво» тощо. Вони сприятимуть узагальненню й систематизації вивченого, розширенню ваших знань. Також у кожному розділі передбачені завдання, які допоможуть вам дослідити природу вашого краю, дізнатися про екологічну ситуацію в регіоні, ознайомитися зі складом населення.

Географію Батьківщини, рідного краю не можна пізнати лише за підручником. Вам стануть у пригоді географічні карти й атласи, енциклопедії, інтер-иет-ресурси, статистичні дані, географічна література про Україну й рідний край, статті в науково-популярних журналах, художня література, праці дослідників тощо.

Продовжуйте свої спостереження за природою, життям людей, вивчайте їхні звичаї, обряди, міфи й легенди. Усе цікаве фіксуйте в щоденнику.

Пам'ятайте, що ви — майбутні господарі й захисники рідної землі. Ви народжені для щасливого життя у своїй країні!

Будьте старанними учнями й ви станете її гідними синами та дочками!

Успіхів вам!

Автори

Автор: admin от 3-08-2016, 17:50, Переглядів: 13384