Народна Освіта » Географія » § 9. Зміни меж України від початку XX ст. та її сучасний адміністративно-територіальний устрій

НАРОДНА ОСВІТА

§ 9. Зміни меж України від початку XX ст. та її сучасний адміністративно-територіальний устрій

Пригадайте, до складу яких держав входила сучасна територія України за часів Середньовіччя.

Зміни меж України від початку XX ст.

Сучасна державна територія України сформувалася упродовж останніх 100 років. На початку XX ст. українські землі входили до складу' двох імперій: більша частина — до Російської, крайня західна частина — до Австро-Угорської. Наприкінці Першої світової війни (1914—1918 рр.) ці імперії розпалися. Кілька спроб у 1917— 1920 рр. створити незалежну Українську державу були невдалими.

Східна й центральна частини України увійшли до Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) як Українська PCP (УРСР), а західноукраїнські землі ще два десятиліття перебували у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії. У 1939 р. до УРСР були приєднані Східна Галичина й Волинь (від Польщі); у 1940 р. — Буковина й Південна Бессарабія (від Румунії); у 1945 р. — Закарпаття (за договором із Чехословаччиною).

Зважаючи на тісні економічні зв’язки з Україною, у 1954 р. згідно з рішенням Верховної Ради СРСР Кримську область, що входила до складу Російської Радянської Соціалістичної Республіки, було передано УРСР.

Сучасний історичний період розпочався 24 серпня 1991 р., коли після розпаду СРСР була проголошена незалежність України. Незалежність держави Україна визнана міжнародною спільнотою, у тому числі підтверджено принцип непорушності її кордонів, територіальну цілісність, невтручання у внутрішні справи з боку інших держав.

Сучасний адміністративно-територіальний устрій України

Адміністративно-територіальний устрій — поділ території країни на окремі частини — адміністративно-територіальні одиниці (для полегшення управління нею). Залежно від цього поділу створюються і діють органи державної влади та місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 133 Конституції України систему адміністративно-територіального устрою становлять: Автономна Республіка Крим, 24 області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Ці територіальні одиниці поділяються:

1) за географічними ознаками вони поділяються на регіони (АР Крим, області, райони, міста зі спеціальним статусом — Київ і Севастополь) та населені пункти (міста, селища, села);

2) за своїм статусом — на адміністративно-територіальні одиниці (області, райони), самоврядні територіальні одиниці (міста, селища, села). Крім того, АР Крим має особливий статус територіальної автономії, а райони в містах характеризуються ознаками як адміністративно-територіальних, так і самоврядних одиниць);

3) за місцем у системі адміністративно-територіального устрою України — на територіальні одиниці первинного рівня (міста без районного поділу, райони в містах, селища, села), середнього рівня (райони, міста з районним поділом) і вищого рівня (АР Крим, області, міста Київ і Севастополь).

? Знайдіть на карті атласу області України та їхні центри.

Назви більшості областей України збігаються з назвами їхніх обласних центрів. Винятком є Волинська (центр — місто Луцьк) і Закарпатська області (центр — місто Ужгород). Міста Київ і Севастополь мають спеціальний статус.

Актуальними проблемами реформування України є процеси децентралізації управління — передання більших повноважень самоврядним одиницям — територіальним громадам.

Запитання та завдання

 

1. Охарактеризуйте історичні періоди формування території України упродовж XX ст.

2. Які адміністративні одиниці складають систему адміністративно-територіального устрою України?

3. Назвіть причини можливих змін адміністративно-територіального поділу України в майбутньому.

4. Користуючись картою атласу, запишіть у зошиті, які території з 1939 р. увійшли до складу України від інших держав чи республік СРСР. Відповідь подайте у вигляді таблиці.

Області, території

Рік входження

Держава, до якої належали

     

5. Користуючись додатковою літературою або ресурсами Інтер-нету, порівняйте адміністративно-територіальний устрій України та сусідніх із нею держав. Результати роботи запишіть. Зробіть висновок.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Булава

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 27-07-2016, 13:29, Переглядів: 1623