Народна Освіта » Біологія » Взаємозалежність будови та функцій органів виділення

НАРОДНА ОСВІТА

Взаємозалежність будови та функцій органів виділення

  1. Визначення: нирки
  2. Будова і функції нирок, сечоводів, сечового міхура, сечівника
  3. Нейрогуморальна регуляція процесів виділення
  4. Висновок

Будова та функції органів сечовидільної системи

Органи

Будова

Функції

Нирки

Кора нирок — темний зов­нішній шар, в який занурені мікроскопічно маленькі нир­кові тільця — нефрони. Не- фрон являє собою капсулу, що складається із одноша­рового епітелію, і звивистий нирковийканалець. У капсу­лу занурений клубочок капі­лярів, що утворений розга­луженням ниркової артерії

У нефроні утворюється пер­винна сеча. Ниркова артерія приносить кров, що підлягає очищенню від кінцевих про­дуктів життєдіяльності орга­нізму і надлишку води. У клу­бочку створюється підвищений кров’яний тиск, завдяки чому через стінки капілярів в капсу­лу фільтрується вода, солі, се­човина, глюкоза, де вони знахо­дяться в меншій концентрації

 

Мозкова речовина пред­ставлена чисельними зви­вистими канальцями, що ідуть від капсул нефронів і повертаються до кори нирок. Світлий внутрішній шар скла­дається із збиральних трубок, що утворюють пірамідки, по­вернені верхівками всереди­ну, і закінчуються отворами

Звивистими нирковими ка­нальцями, густо обплетеними капілярами, із капсул про­ходить первинна сеча. 3 пер­винної сечі до капілярів по­вертається частина води, глю­коза. Більш концентрована вторинна сеча, що залиши­лась, поступає в пірамідки

 

Ниркова миска має лійко­подібну форму, широким бо­ком повернена до пірамідок, а вузькою — до воріт нирки

Трубочками пірамідок, через сосочки, вторинна сеча про­сочується в ниркову миску, де збирається і проводиться в сечоводи

 

Ворота нирки — ввігнутий бік нирки, від якого відхо­дить сечовід. Тут же в нирку входить ниркова артерія і звідси виходить печінкова вена

Сечоводом вторинна сеча по­стійно стікає в сечовий міхур. Печінковою артерією без­перервно надходить кров, що підлягає очищенню від кінце­вих продуктів життєдіяльно­сті. Після проходження через судинну систему нирки кров із артеріальної стає венозною і виноситься в печінкову вену

Сечоводи

Парні трубки ЗО—35 см завдовжки, складаються з гладенької мускулату­ри, вистелені епітелієм, зовні вкриті сполучною тканиною

Сполучають ниркову миску із сечовим міхуром

Сечовий

міхур

М’язовий мішок, що ви­стелений епітелієм

Накопичує протягом 3—3,5 год сечу, при скоро­ченні стінок сеча виділяється назовні

Сечовиділь­ний канал

М’язова трубка, стінки якої вистелені епітелієм

Виводить сечу у зовнішнє середовище

Органи виділення

органи виділення, їх будоваПерший розширює кровоносні судини, другий — звужує. Це відображається на швидкості утворення первинної сечі. Крім того, нирки одержують імпульси із вищих нервових центрів, що знахо­дяться у проміжному мозку, які діють через центри симпатичної нервової системи.

Гормон задньої частки гіпофізу вазопресин зменшує сечовід­ділення шляхом збільшення зворотного всмоктування води при поступанні в організм надлишкової кількості солей. Гормон щито­видної залози тироксин посилює сечовідділення.

Протилежної дії надає гормон мозкової речовини наднирни- ків — адреналін.

Центр сечовидільного рефлексу розташований у спинному мозку, але контролюється корою великих півкуль головного моз­ку, що дозволяє довільно управляти процесом сечовиділення.

Висновок: нирки здійснюють процеси фільтрації і реабсорбції завдяки своїй структурній одиниці — нефрону. Інші частини ни­рок також улаштовані таким Чином, щоб успішно здійснювати виділення вторинної сечі, що утворилася в результаті реабсорбції.

Запам’ятай: нирки, нефрон.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 9-03-2013, 23:04, Переглядів: 6468