Народна Освіта » Біологія » Планетарне значення рослин

НАРОДНА ОСВІТА

Планетарне значення рослин

  1. Рослини — продуценти біомаси.
  2. Значення фотосинтезу у формуванні атмосфери.
  3. Ґрунтоутворення.
  4. Формування ландшафтів.
  5. Вплив на клімат.
  6. Висновок.

Рослини — автотрофні організми, що використовують для процесів життєдіяльності світлову енергію та неорганічні речо­вини. У процесі фотосинтезу рослини уловлюють енергію Сонця й перетворюють її на енергію хімічних зв’язків органічних спо­лук. Тобто рослини є первинними продуцентами біомаси на Землі. Біомаса, утворена рослинами в процесі фотосинтезу, по ланцюгах живлення споживається тваринами та людиною.

Одним з продуктів фотосинтезу є кисень. Його виділення рос­линами привело до перетворення початково безкиснево-відновної атмосфери Землі на кисневмісну атмосферу сучасного складу. Ат­мосфера, що містить кисень, привела до загибелі багатьох анае­робних організмів і поширення аеробів. Озоновий шар, що сфор­мувався у верхніх шарах атмосфери, захищає Землю від твердого ультрафіолетового випромінювання Сонця, знижуючи рівень му­тацій. Завдяки формуванню озонового шару стали можливі вихід організмів, які проживали у воді, на сушу і бурхлива еволюція на­земних форм життя.

Рослини беруть участь у процесі ґрунтоутворення. Відмерлі рослинні залишки утворюють верхній родючий шар ґрунту.

Рослини беруть участь у формуванні ландшафтів, зміцнюю­чи схили, пухкі ґрунти, перешкоджаючи ґрунтовій ерозії і виві­трюванню. Також рослини (особливо деревні) можуть впливати на водний режим і кліматичні особливості деяких територій. Крім того, рослинні угруповання є місцями проживання тварин.

Висновок: рослини є первинними продуцентами біомаси; ки­сень, що виділяється у процесі фотосинтезу, сформував сучасну земну атмосферу й визначив напрямок еволюції організмів: росли­ни беруть участь у процесах ґрунтоутворення, формують ланд­шафти та впливають на клімат; рослинні співтовариства — місцеперебування тварин і мікроорганізмів.

Запам’ятай: автотрофи, фотосинтез, біомаса, первинні продуценти, анаероби, аероби.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 9-03-2013, 23:01, Переглядів: 5496