Народна Освіта » Біологія » Регуляторні системи організму людини

НАРОДНА ОСВІТА

Регуляторні системи організму людини

Яка регуляторна система найголовніша в організмі: нервова чи гуморальна? Навіщо взагалі потрібні різні регуляторні системи, у чому різниця між ними?

На початку вивчення даної теми, ми дійшли згоди, що організм людини можна порівняти з державою (мал. 1.1). У будь-якої держави є вищі керівні органи, які визначають її політику, забезпечують її безпеку, встановлюють правові норми тощо. Найголовніше, вони мають важелі для передачі інформації, її отримання, обробки, й тим самим координують роботу всіх інших ланок

Вивчивши цей параграф, ви зрозумієте: завдяки чому ми можемо підтримувати сталу температуру тіла, значення кров'яного тиску; що саме подає команду руці відсмикнутися від гарячої праски.

влади (обласної, районної, міської, селищної) й кожного окремого громадянина. Як ви думаєте, які системи органів людського організму є «вищими керівними органами»? Ви не помилились — це нервова й ендокринна системи, які разом відповідають за гомеостаз — збереження сталих показників внутріиітюго середовища організму (температури тіла, кров’яного тиску тощо). Саме ця здатність живих систем зберігати сталий стан в умовах безперервно змінюваного середовища й обумовлює їхнє виживання.

Незважаючи на те, що нервова і ендокринна системи виконують подібні регуляторні функції, механізм їхньої діє має певні особливості.

Нервова регуляція. До функцій нервової системи належить отримання інформації про навколишнє середовище за допомогою різноманітних спеціалізованих рецепторів (температурні рецептори реагують на зміну температури, хеморецептори — на зміну концентрації різних речовин, больові — на ці, а також і надто сильні механічні подразники). Термін «рецептор» вживається як для білкової молекули, що реагує на той чи інший фізичний або хімічний подразник, так і для цілої клітини, що здатна реагувати на різні подразники.

Більша частина життєво-важливих процесів, які регулюються нервовою системою, відбувається поза нашою свідомістю, рефлекторним шляхом. Подібно до того, як дзеркало відбиває промені світла, рефлекс — це відображення реакції організму на подразнення, що відбуваються за участю нервової системи й під її контролем. Рефлекси існують двох типів: безумовні, або вроджені рефлекси — це свого роду «запрограмовані» відповіді на ті чи інші подразники (рефлекси, що контролюють роботу' внутрішніх органів — скорочення стінок кишечника, виділення шлункового соку, а також ті, що контролюють скелетні м’язи); умовні рефлекси, які можуть формуватися та згасати протягом життя. Це вже прояви вищої нервової діяльності за участі головного мозку людини, про які ми поговоримо пізніше. Рефлекси забезпечують миттєву, мимовільну реакцію, яка відбувається ще до того, як ми щось встигли усвідомити, і в цьому полягає їх важливе біологічне значення. Наприклад, людина мимовільно відсмикує руку від гарячого предмета ще до того, як вона про це подумала, і це запобігає опіку.

Шлях, який проходить нервовий імпульс, називається рефлекторною дугою. Більшість рефлексів включають такі елементи: — рецептор; чутливий нейрон, вставний нейрон; руховий нейрон та робочий орган. Як приклад розглянемо рефлекторну дугу при збудженні теплових рецепторів руки у разі доторкуванні до гарячої праски: активація теплових рецепторів викликає електричний сигнал у чутливому нейроні, на рівні спинного мозку (частина

центральної нервової системи) він передається на вставний нейрон, який в свою чергу, викликає збудження рухового нейрона. Останній і посилає «команду» для скорочення скелетного м’язу і, відповідно, відсмикування руки (мал. 1.10).

Передача інформації між клітинами рефлекторної дуги відбувається за рахунок електричних сигналів (електричний потенціал) і хімічних імпульсів (нейропередатчики). Ця реакція розвивається впродовж мілісекунд і так же швидко зникає. Таким чином, нервова регуляція дозволяє організму швидко і адресно реагувати на виклики.

Ендокринна регуляція

Ендокринна система регулює функції організму за допомогою лише хімічних речовин — гормонів. Гормони виділяються ендокринними залозами безпосередньо у кров і транспортуються до всіх органів де вони зв’язуються зі специфічними рецепторами і таким чином викликають певні реакції. Швидкість впливу ендокринної системи залежить від типу гормону. Наприклад, введення гормону адреналіну при зупинці серця миттєво активує скорочення серцевого м’язу. Тоді як реакція на дію статевих гормонів може розвитися впродовж 48 годин. Крім того, ендокринна регуляція є менш специфічною порівняно з нервовою. Один і той же гормон може одночасно викликати різні ефекти в різних органах. Наприклад, гормон окситоцин стимулює скорочення матки при пологах та вироблення молока при вигодовуванні малюка. Отже, нервова система забезпечує термінову реакцію на швидкі зміни в навколишньому середовищі. Ендокринна система переважно повільно діюча — підтримує гомеостаз, регулює метаболізм та контролює функцію розмноження. Нервова сис-

тема регулює секрецію гормонів ендокринними залозами, а деякі гормони впливають на функцію нервовоі системи. Окрім гормонів, інші хімічні речовини, що транспортуються кров’ю, можуть виконувати регуляторну функцію. Наприклад, при підвищенні рівня вуглекислого газу у крові прискорюється дихання. Тому, часто замість ендокринна регуляція використовується більш ширше понняття — гуморальна регуляція (від лат. humor — рідина) (таблиця 1.3).

Таблиця 13. Відмінні риси нервової і гуморальної регуляції

Нервова регуляція

Гуморальна регуляція

Інформація передається по нейронах у вигляді електричних Імпульсів.

ВІД клітини ДО КЛІТИНИ — ХІМІЧНИМИ речовинами — нейропередатчиками

Інформація передається біологічно активними речовинами, зокрема гормонами, що мають хімічну природу і транспортуються кров'ю.

Відповідь наступає миттєво (відсмикування руки від гарячої праски)

Відповідь залежно від типу гормону може бути повільна чи швидка

Невелика тривалість дії

Дія триваліша

Відповідь чітко локалізована

Менш чіткі межі дії

Реагує у відповідь на зовнішні і внутрішні стимули

Реагує у відповідь на внутрішні стимули

Нервова і гуморальна регуляції мають такі спільні риси:

•    керують функціями організму;

•    діють крізь мембрани клітин;

•    центри регуляції (мозок, залози) віддалені від місця дії (органів, на які вони діють);

•    клітини-ефектори переводять нервові і гуморальні сигнали З' власні сигнахи для контролю метаболічних реакцій і функцій.

1.    Нервова й ендокринна системи є основними регуляторними системами організму людини, які відповідають за збереження стабільного стану внутрішнього середовища організму — гомеостазу.

2.    Нервова регуляція здійснюється рефлекторним шляхом у відповідь на зовнішні й внутрішні стимули. Дозволяє організму швидко й адресно реагувати на виклики.

3.    Гуморальну регуляцію забезпечують біологічно активні речовини, зокрема гормони, що транспортуються кров'ю. Викликають більш повільні, але триваліші ефекти.

Гомеостаз, рефлекс, рефлекторна дуга, рецептор, гормон, гуморальна регуляція

1.    Дайте визначення терміну гомеостаз.

2.    Що таке рефлекс, І які є типи рефлексів?

3.    Охарактеризуйте передавання сигналу рефлекторною дугою.

4.    Які особливості нервової регуляції?

5.    Що таке гормон?

6.    Яка різниця між гормоном І нейропередатчиком?

7.    Які особливості ендокринної регуляції?

1.    Нервова тканина здатна сприймати зовнішні І внутрішні сигнали завдяки особливим клітинам або нервовим закінченням —.... Імпульс, що виникає тут,

швидко передається по... нейрону в........, де передає сигнал на... нейрон, який

перемикає цю Інформацію на... нейрон. Це, в свою чергу, стимулює м'яз або залозу виконувати певну роботу — скорочуватися або виділяти секрет. Таким чином при здійснені рефлексу нервовий Імпульс проходить шлях, який називається....

Нейрони здатні швидко передавати сигнали на далекі відстані, тому що мають .... Окрім нейронів нервова тканина містить ..., яка забезпечує опору, захист, обмін речовин у нейронах.

Слово: аксони, рецептори, рефлекторна дуга, нейроглія, центральна нервова система, чутливий нейрон, моторний нейрон, проміжний нейрон.

2.    Із запропонованих ознак виберіть ті, що властиві: а) тільки нервовій регуляції, б) тільки ендокринній, в) обом видам регуляції — управляють функціями організму; висока швидкість регуляції; висока точність дії; дія переважно тривала; віддаленість центрів регуляції від місця дії; здійснюється рефлекторно; здійснюється завдяки гормонам, які транспортуються кров'ю; реакція виникає і на зовнішні, І на внутрішні чинники.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Жолос

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 15-07-2016, 11:40, Переглядів: 3261