Народна Освіта » Біологія » § 61. Запліднення. Ембріональний період розвитку людини. плацента, її функції

НАРОДНА ОСВІТА

§ 61. Запліднення. Ембріональний період розвитку людини. плацента, її функції

Пригадайте, що таке запліднення.

Онтогенез (від грец. онтос - існуюче та генезис - походження) - це індивідуальний розвиток організму з моменту його зародження (зиготи) до природної смерті. Виділяють два періоди онтогенезу: ембріональний (зародковий) і постембріональний (післязародковий). Ембріональний охоплює перетворення зиготи на зародок і розвиток зародка та плоду до моменту народження дитини. Постембріональний починається після її народження.

Як відбувається процес запліднення? Ви вже знаєте, що початковим етапом індивідуального розвитку організму (онтогенезу) є запліднення -процес злиття ядер чоловічої та жіночої статевих клітин.

Сперматозоїди, потрапивши до піхви жінки, пересуваються до шийки матки. Приблизно через ЗО хв вони досягають порожнини матки, а через 1,5 години потрапляють до маткових труб, де зустрічаються з яйцеклітиною.

Сперматозоїд руйнує мембрану яйцеклітини за допомогою спеціальної речовини, яку виробляє апікальне тільце. Коли головка сперматозоїда потрапляє всередину яйцеклітини, п мембрана стає непроникною для інших сперматозоїдів.

Ядра обох статевих клітин (сперматозоїда і яйцеклітини) зливаються в одне й утворюють запліднене яйце, або зиготу. Так настає вагітність, що триває в межах дев’яти місяців.

Вагітність - фізіологічний стан організму жінки, пов’язаний із заплідненням яйцеклітини і розвитком зародка і плоду. Під час вагітності посилюється виділення гормонів яєчників, а потім плаценти, збільшуються розміри матки. Основні її ознаки: припинення менструацій; збільшення молочних залоз; сонливість; можливі тимчасові запаморочення та нудота.

Як утворюється зародок і плід? Запліднене яйце (зигота) просувається по матковій трубі й водночас ділиться, перетворюючись на багатоклітинний зародок (мал. 219). Через чотири-п’ять днів після запліднення одношаровий зародок потрапляє до порожнини матки. Протягом двох днів

зародок вільно розташований у матці, а потім (тобто на 7-й день після запліднення) занурюється в її слизову оболонку й прикріплюється до неї. Цей процес має назву імплантація (від ім - префікс, що означає проникнення в щось, плантаціо - пересадка).

Період від моменту імплантації до утворення плаценти (кінець другого місяця) називають зародковим періодом внутрішньоутробного розвитку, а організм називається зародком, або ембріоном.

Наприкінці другого місяця внутрішньоутробного розвитку утворюється плацента (від лат. плацента — пиріг), або дитяче місце (мал. 220), - орган.

який має вигляд диска, міцно прикріпленого до слизової оболонки матки, і зв’язує плід з організмом матері. Від утворення плаценти організм називають плодом.

Плацента, виконуючи роль залози внутрішньої секреції, починає виділяти спеціальний гормон - прогестерону який сприяє нормальному перебігу вагітності. Вона захищає плід від негативної дії низки чинників зовнішнього середовища, утворюючи так званий плацентарний бар'єр. Кров матері не змішується з кров’ю плоду, у плаценті через стінки їхніх кровоносних судин відбувається обмін поживними речовинами.

Плід має своє навколишнє середовище, яке складається з плодового міхура, навколоплідних вод. Плодовий міхур - це особливі оболонки, що оточують плід у вигляді мішка і виконують захисну функцію. Навколоплідні води заповнюють простір між плодом і внутрішньою плодовою оболонкою та забезпечують механічний захист, рух і розвиток плоду.

Плід з материнським організмом з’єднує шнуроподібний орган - пуповина. Завдяки їй плід одержує поживні речовини з крові матері (живлення плоду) та антитіла (захисна функція), відбувається газообмін між організмом матері і плоду (дихання плоду, звільнення від вуглекислого газу) та виділення непотрібних продуктів обміну речовин.

Плідний період починається з початку третього місяця і триває до моменту народження дитини (пологів). Пологи - це складний фізіологічний процес, який супроводжується народженням дитини і закінченням вагітності.

Здебільшого жінка за одну вагітність народжує одну дитину. Але є випадки народження водночас двох, трьох і більше дітей (близнят). Вони можуть бути однояйцевими і різнояйцевими. Однояйцеві близнята розвиваються з однієї зиготи, яка поділялася на два (іноді більше) фрагменти на певних етапах розвитку зародка (мал. 221, 1). Вони обов’язково однієї статі й дуже схожі між собою.

Різнояйцеві близнята розвиваються з двох або кількох зигот, які утворилися в разі запліднення однієї або кількох яйцеклітин. Вони можуть бути однієї або різних статей; схожі між собою не більше, ніж звичайні брати і сестри; мають різний генотип (мал. 221, 2).

Як визначають стать людини? У людини стать визначається за поєднанням статевих хромосом під час запліднення яйцеклітини. їх умовно позначають певними літерами латинського алфавіту X і У. Клітини жінки містять статеву хромосому одного типу - X. У чоловіків частина сперма-

тозоїдів містить Х-хромосому, а частина У-хромосому. Якщо під час запліднення до яйцеклітини потрапляє сперматозоїд з Х-хромосомою, утворюється зародок жіночої статі, а з У-хромосомою - чоловічої статі.

Здоров’я людини. Розвиток дитини в материнському організмі повністю залежить від здоров'я матері. Тому під час вагітності жінці потрібно: правильно харчуватися, вживати калорійну й легкозасвоювану їжу; частіше перебувати на свіжому повітрі; дбати про чистоту тіла; носити зручний одяг; бути спокійною; оберігатися від інфекційних захворювань, повністю відмовитися від шкідливих звичок.

Вживання алкоголю і наркотиків у період вагітності може призвести до народження фізично й розумово недорозвинених дітей. Тютюрокуріння особливо неприпустиме під час вагітності й годування дитини груддю.

*Ключові терміни і поняття: онтогенез, запліднення, вагітність, зигота, ембріон, плід, плацента, пологи.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

Процес запліднення полягає у злитті ядер чоловічої і жіночої статевих клітин та об’єднанні їхньої генетичної інформації.

У період внутрішньоутробного розвитку з однієї клітини внаслідок її послідовного багаторазового поділу мітотичним способом утворюються інші клітини. Вони ростуть, розподіляються за будовою і функціями, врешті-решт утворюється унікальний, багатофункціональний організм.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ Дайте відповідь на запитання

1. Як відбувається запліднення в людини? 2. Як розвивається зародок? 3. Що таке плацента? Яку роль вона відіграє в розвитку плоду? 4. Як відбувається газообмін між організмом матері й плодом?

Виберіть одну правильну відповідь

Укажіть призначення плаценти: а) плід отримує поживні речовини та кисень і звільняється від вуглекислого газу та інших продуктів обміну; б) виконує функцію тимчасової залози внутрішньої секреції; в) захищає плід від негативної дії різних чинників; г) бере участь у поділі клітин зародка.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте особливості зародкового та плідного періодів.

ПОМІРКУЙТЕ. Чим зародковий період відрізняється від плідного?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте розвиток однояйцевих і різнояйцевих близнят. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Матяш

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-07-2016, 13:33, Переглядів: 2264