Народна Освіта » Біологія » § 57. Механізми імунних реакцій організму людини. Алергія. СНІД та його профілактика

НАРОДНА ОСВІТА

§ 57. Механізми імунних реакцій організму людини. Алергія. СНІД та його профілактика

Пригадайте типи імунітету людини. Які формені елементи містяться у крові людини?

Ви вже знаєте, що імунітет людини може бути набутим (специфічним) і вродженим (неспецифічним). Ці види імунітету за механізмами реалізації поділяють на клітинний та гуморальний.

Чим характеризується клітинний імунітет? Клітинний імунітет забезпечують певні групи лейкоцитів. Як ви пригадуєте, лейкоцити - безбарвні клітини крові, що мають ядро та здатні до амебоїдного руху. За рахунок

такого руху певні види лейкоцитів можуть проникати крізь стінку кровоносних судин. Вони рухаються в напрямку до бактерій, їхніх токсинів, уламків клітин власного організму. Завдяки утворенню несправжніх ніжок лейкоцити здатні до фагоцитозу (мал. 209). Лейкоцити утворюються в червоному кістковому мозку, дозрівають у тимусі (вилочковій залозі), селезінці, апендиксі, лімфатичних вузлах деяких органів.

Лейкоцити різноманітні за особливостями будови їхніх клітин і властивостями. Близько 70 % усіх лейкоцитів мають у цитоплазмі багато гранул з біологічно активними речовинами. їх називають гранулоцитами. Лейкоцити, позбавлені таких гранул, належать до агранулоцитів.

Гранулоцити, залежно від барвника, яким вони забарвлюються, поділяють на нейтрофіли, еозинофіли та базофіли. Нейтрофіли - відносно великі клітини. Частина їх перебуває в крові, інші мігрують у тканини, де скупчуються в місцях розвитку запального процесу. Основні функції нейтрофілів: здійснення фагоцитозу та внутрішньоклітинне перетравлення сторонніх для організму об’єктів (наприклад, хвороботворних бактерій), а також знешкодження антигенів на відстані. Тим самим вони забезпечують неспецифічний імунітет.

Еозинофіли виконують три основні функції: забезпечення імунітету у разі зараження організму паразитичними червами (гельмінтами); запобігання проникненню антигену всередину судин, зв’язуючи їх у тканинах; послаблення розвитку алергічних реакцій.

Базофіли також здатні до фагоцитозу й мобілізують інші види гранулоцитів в осередки запалення.

Група незернистих лейкоцитів (агранулоцитів) включає моноцити і лімфоцити. Моноцити - найбільші клітини крові. Один моноцит здатний захопити і перетравити кілька десятків бактерій. Основні функції моноцитів: синтез лізоциму, захисних білків інтерферонів; здійснення фагоцитозу; знешкодження пухлинних клітин; участь у механізмах специфічного імунітету.

Лімфоцити, на відміну від інших груп лейкоцитів, потребують ще дозрівання і спеціалізації в лімфоїдних органах (наприклад, Т-лімфоцити - у

тимусі). Лише після цього вони стають здатними виконувати свою головну функцію - забезпечення і підтримання специфічного імунітету. Певні групи лімфоцитів упродовж свого життя розпізнають і знищують специфічні антигени, а також забезпечують імунну пам’ять.

Під час першої зустрічі в крові чи міжклітинній рідині з антигеном (наприклад, бактерією) Т-лімфоцит упізнає його структуру. Потім він починає інтенсивно ділитися. При цьому частина новоутворених клітин стає так званими клітинами-вбивцями, а частина - клітинами імунної пам'яті. «Клітини-вбивці*>, виділяючи специфічний білок, руйнують мембрани бактеріальних клітин, тим самим знищуючи мікроорганізми. У разі повторного зараження організму цим видом бактерій захисна відповідь відбувається швидше, оскільки в крові вже є готові Т-лімфоцити імунної пам’яті. Клітини імунної пам’яті безпосередньої участі в захисній реакції не беруть, вони лише зберігають інформацію про антигенні властивості збудника.

Які механізми гуморального імунітету? Гуморальний імунітет забезпечується різними біологічно активними речовинами. Насамперед провідна роль у здійсненні імунітету належить антитілам. їх продукують В-лімфоцити. У людини ці клітини дозрівають у мигдаликах (органи в ротоглотці, сформовані лімфоїдною тканиною), апендиксі, лімфатичних вузлах. Після впізнавання В-лімфоцити діляться на клітини імунної пам’яті і плазмені клітини, які переміщуються в лімфатичні вузли і починають продукувати антитіла. Спочатку ці антитіла пов’язані з мембранами В-лімфоцитів, згодом, відриваючись від мембрани, вони специфічно з’єднуються з антигеном. Так утворюється комплекс антиген—антитіло (мал. 210). Компоненти неспецифічного імунітету активно реагують на комплекс антиген-антитіло і знешкоджують антиген.

Гуморальний імунітет також забезпечують близько 20 білків крові. Об’єднуючись, вони здатні руйнувати клітини збудника хвороб, стимулювати фагоцитоз, який здійснюють лейкоцити.

Нейтрофіли і макрофаги продукують захисні білки - інтерферони, що блокують розмноження вірусу. Інтерферонам також притаманна протипухлинна та антибактеріальна дія.

Ви пам’ятаєте про лізоцим - фермент, який міститься в слині, сльозах і характеризується потужною антибактеріальною активністю.

Здоров’я людини. Одним з основних показників стану захисних систем організму є кількісна характеристика лейкоцитів. їхня кількість може змінюватись у досить широких межах: зменшуватись до 1,5-2 тис./мкл (лейкопенія) або зростати до 15-20 тис./мкл (лейкоцитоз).

Важливим є також співвідношення різних типів лейкоцитів, так звана лейкоцитарна формула. Зміщення співвідношення різних типів лейкоцитів у бік збільшення числа нейтрофілів свідчить про наявність в організмі гострого запального процесу, лімфоцитів - хронічного.

Що таке щеплення та вакцинація? Ми вже згадували, що в деяких випадках імунітет можна

• • •••

створити штучно - за допомогою імунізації — застосування профілактичного щеплення чи сирова-

ток. Для щеплення застосовують вакцини. Ці препарати складаються з послаблених чи вбитих збудників хвороб, продуктів їхньої життєдіяльності, окремих антигенів. Прикладом таких вакцин є протидифтерійна, протитуберкульозна, протиполіомієлітна тощо. У відповідь на їх введення в організмі утворюються власні антитіла і клітини імунної пам’яті, як і після перенесених захворювань. Тому людина стає несприйнятливою до певного захворювання. Як ви пригадуєте, такий штучний імунітет називають активним.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Уперше щеплення здійснив англійський лікар Е. Дженер проти вірусу натуральної віспи 1796 р. Він помітив, що доярки, які перехворіли на коров’ячу віспу, несприйнятливі до людської.

Луї Пастер (мал. 211) - відомий французький учений, засновник сучасної медичної мікробіології та імунології, розробив метод запобіжних щеплень проти багатьох інфекційних захворювань, зокрема проти сибірки, бешихи свиней, сказу.

Для утворення пасивного штучного імунітету в організм людини вводять спеціальні сироваткиу що містять готові антитіла проти відповідного збудника. їх отримують з крові тварин, які перехворіли на певне захворювання. Власні антитіла при цьому в організмі не утворюються. Введення сироваток хворому зупиняє розвиток хвороби і сприяє швидшому одужанню. На жаль, пасивний штучний імунітет зберігається лише декілька місяців.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Щеплення здійснюють з метою запобігання захворюванням, а сироватки вводять для лікування певних захворювань. Введення вакцини під час хвороби може тільки ускладнити її перебіг.

Що таке алергічні реакції? Зазвичай імунна відповідь на потрапляння в організм антигену є корисною. Проте інколи така імунна реакція може бути надмірною чи неадекватною. У такому разі розвивається алергічна реакція - підвищена чутливість організму до будь-якої речовини (переважно білкової природи) - алергену.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Алергія - стан підвищення чутливості організму у відповідь на дію алергенів. Алергени - речовини, які спричинюють алергічні реакції в організмі.

Зазвичай речовини, які можуть бути алергенами, не становлять жодної небезпеки для організму. До таких речовин належать: пилок рослин, шерсть тварин, харчові продукти, лікарські засоби тощо. Алергічна реакція розвивається за повторного потрапляння алергену. Симптоми алергічної реакції -почервоніння, набряки, свербіж шкіри, сильне стискання дихальних шляхів.

Алергени поділяють на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх алергенів належать деякі харчові продукти (яйця, шоколад, цитрусові), різні хімічні органічні речовини, запахи (квітів, парфумів), лікарські препарати (мал. 212). Внутрішні алергени - власні тканини організму, переважно зі

зміненими природними властивостями. Наприклад, при опіках чи обмороженнях організм сприймає змертвілі тканини як чужорідні й утворює до них антитіла. Такі самі реакції можуть виникнути під час дії отруйних речовин, укусів бджіл, джмелів, інших комах.

Алергічна реакція виникає через утворення специфічних антитіл, які приєднуються до мембран клітин. Після проникнення алергену, антитіла активують клітини, унаслідок чого клітини виводять назовні біологічно активні речовини, наприклад гістамін. У результаті дії гістаміну на тканини та органи збільшується проникність кровоносних судин, червоніє шкіра, з’являються пухирі, свербіж, спазми непосмугованої мускулатури. Для лікування алергічних захворювань застосовують антигістамінні препарати, які блокують розвиток симптомів алергічної реакції.

Найважчим проявом алергічних реакцій є анафілактичний шок. Він може виникнути внаслідок укусів комах, алергії на харчові продукти та лікарські препарати тощо. Такий тип алергічної реакції відбувається бурхливо. її симптомами є сверблячі висипання на шкірі, набряк горла, зниження артеріального тиску.

Здоров’я людини. Кожна людина повинна знати, на що в неї виникає алергія, й уникати контактів з алергеном. У разі виникнення алергічної реакції потрібно вміти надати першу допомогу.

Які особливості інфекційних та інвазійних захворювань? Як ви пригадуєте, інфекційними називають захворювання, збудниками яких є віруси, бактерії чи паразитичні гриби. Збудниками інвазійних захворювань є тварини (малярійний плазмодій, дизентерійна амеба, гельмінти). Інфекційні захворювання виникають лише за сприйнятливості організму до збудника. Шляхи зараження: повітряно-крапельний (грип, кір тощо); через заражені харчові продукти чи воду (дизентерія, холера тощо); через укуси комах (наприклад, кліщовий енцефаліт); через заражену кров (під час переливання зараженої крові або застосування зараженого хірургічного інструменту; гепатит, або хвороба Боткіна, ВІЛ-інфекція).

Загальними ознаками інфекційних хвороб є: підвищення температури, запальний процес того чи іншого органа та реакція усього організму, його ослаблення.

Інфекційна хвороба може набути масового поширення, і тоді виникає епідемія.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Температуру тіла до +38 °С не поспішайте збивати жарознижувальними препаратами, бо саме за неї гине (руйнується) переважна кількість мікроорганізмів. Підвищення температури понад +38 иС свідчить про нездатність організму боротися з інфекцією, тобто ослаблення імунітету.

Більшість інфекційних хвороб, з якими до останнього часу стикалося людство, виникло досить давно. До одних з них у людини утворився природний імунітет. З деякими люди навчилися боротися, створюючи штучний імунітет. Проте наприкінці XX ст. виявлено віруси, дія яких спрямована проти самої імунної системи. Цю надзвичайно небезпечну хворобу назвали «синдром набутого імунодефіциту».

Що таке СНІД? СНІД — синдром набутого імунодефіциту - захворювання, спричинене вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Пригадайте, користуючись схемою, основні шляхи передачі ВІЛ-інфекції (мал. 213).

Надзвичайно небезпечним є те, що людина - носій вірусу - може захворіти через багато років, за цей час інфікуючи інших людей. Спілкування з ВІЛ-інфікованими людьми на побутовому рівні є безпечним для оточуючих. Переслідування ВІЛ-позитивних - це порушення прав людини.

Як взаємопов’язані імунна система та екологічний стан навколишнього середовища? Лікарі багатьох країн світу констатують зниження в людини активності імунної системи і, як результат, збільшення частоти і тяжкого перебігу інфекційних захворювань унаслідок погіршення екологічної ситуації на нашій планеті.

На жаль, екологічна ситуація в Україні є надзвичайно напруженою, зокрема в промислових районах і забруднених радіацією після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Пригнічують імунну систему також викиди автомобільних газів, отрутохімікати, продукти харчування, у яких надмірна кількість консервантів, ароматизаторів тощо. Тому всім потрібно дбати про якість продуктів харчування і збереження чистоти довкілля.

Здоров’я людини. Зміцненню імунної системи сприяють загартовування організму,

фізичні навантаження, повноцінне харчування, дотримання особистої гігієни.

Ключові терміни і поняття: природний імунітет, штучний імунітет, імунізація, вакцина, лікувальна сироватка, алергія.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

Для запобігання інфекційним захворюванням роблять щеплення - вакцинацію. Для лікування деяких інфекційних хвороб використовують лікувальну сироватку.

Активність імунної системи може бути різною: надмірна реактивність, чутливість до деяких речовин спричинює, зокрема, алергію, недостатня - імунодефіцит.

Речовини, що спричинюють алергію, називають алергенами. Реакція організму на інфекційну хворобу визначається його імунологічною реактивністю.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ Дайте відповідь на запитання

1. Що таке імунізація? 2. Чим вакцина відрізняється від лікувальної сироватки? 3. Що таке алергія? Які ознаки алергічної реакції ? 4. Чому виникнення алергічної реакції є небезпечним для життя людини? 5. Які хвороби називають інфекційними? Які вони мають загальні ознаки? 6. Що таке СНІД? Які найпоширеніші шляхи поширення ВІЛ-інфекції?

Виберіть одну правильну відповідь

1. Позначте внутрішні алергени: а) харчові продукти (яйця, шоколад, цитрусові); б) запахи (квітів, парфумів); в) лікарські препарати; г) власні тканини організму під час опіків.

2. Виберіть можливі шляхи зараження ВІЛ-інфекції: а) повітряно-крапельний; б) переливання крові; б) споживання заражених харчових продуктів; в) споживання сирої води; г) рукостискання.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Що таке імунізація, види імунізації і яке її значення для збереження здоров'я людини?

ПОМІРКУЙТЕ. 1. На початку виникнення епідемії грипу джерела масової інформації закликають робити вакцинацію. Чи доцільно робити протигрипозну профілактичну вакцину? Яке це має значення для збереження здоров'я людини?

2. Чому заходи щодо боротьби зі СНІДом слід проводити в міжнародному масштабі?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. 1. Дослідіть, яку імунізацію проводили вам. Які вакцини вам уводили і чому? 2. Користуючись різними джерелами інформації, у тому числі й Інтернетом, оформіть презентацію «Статистичні дані захворювань на СНІД у різних регіонах України».

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Матяш

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-07-2016, 13:28, Переглядів: 2382