Народна Освіта » Біологія » Взаємозв’язок у функціонуванні кровоносної та дихальної систем в організмі людини

НАРОДНА ОСВІТА

Взаємозв’язок у функціонуванні кровоносної та дихальної систем в організмі людини

План відповіді:

  1. Будова газообмінної частини легені (легеневі альвеоли й капіляри).
  2. Газообмін у легенях.
  3. Газообмін у тканинах.
  4. Висновок.

Система органів дихання і кровоносна система поєднуються в єдину функціональну систему для виконання загальної функ­ції— забезпечення організму киснем і виведення вуглекислого газу.

Газообмін в організмі людини відбувається в легенях. Місце збагачення крові киснем називається альвеола. Стінка альвеоли складається з одного шару плоского епітелію та тонкого шару ела­стичних волокон. Альвеоли вкриті густою сіткою кровоносних ка­пілярів, в яких здійснюється газообмін.

У  легеневі капіляри по малому колу кровообігу надходить венозна кров. Вона містить мало кисню і насичена вуглекислим газом. Повітря в легеневих альвеолах, навпаки, багате киснем, а вуглекислого газу в ньому значно менше. Тому відповідно до зако­нів осмосу й дифузії кисень із легеневих альвеол спрямовується в кров, де з’єднується з гемоглобіном еритроцитів. Вуглекисдий газ із крові, де він міститься в надлишку, проникає в легеневі альве­оли. Вдихуване і видихуване повітря дуже відрізняються за скла-
дом. В атмосферному повітрі вміст кисню сягає 21 %, вуглекисло­го газу— 0,03—0,04 % . У видихуваному повітрі кількість кисню зменшується до 16 %, вміст вуглекислого газу збільшується до 4—4,5%.

З капілярів великого кола кровообігу кисень надходить у тканини. В артеріальній кро­ві кисню більше, ніж у кліти­нах, тому він легко дифундує в них. Вуглекислий газ із клі­тин надходить у кров. У ткани­нах артеріальна кров перетво­рюється на венозну. По венах великого кола кровообігу ве­нозна кров надходить у серце, а звідти — знову в легені.

Висновок: дихальна й кровоносна системи функціонально вза­ємопов’язані — вони забезпечують організм, киснем.

Запам’ятай: газообмін, альвеоли, капіляри, венозна й артері­альна кров, велике і мале коло кровообігу.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 9-03-2013, 10:44, Переглядів: 21816