Народна Освіта » Біологія » § 56. Нервова та гуморальна регуляція.

НАРОДНА ОСВІТА

§ 56. Нервова та гуморальна регуляція.

В організмі людини клітини, тканини, органи й системи органів працюють як єдине ціле, їхня узгоджена робота регулюється нервовою системою та гуморально за допомогою біологічно активних речовин (гормонів).

Нервова регуляція — це регуляція життєдіяльності організму людини за участю нервової системи.

Пригадайте будову нервової системи (мал. 135) та її функції.

Нервова система упорядковує всі життєві функції, завдяки чому організм існує як цілісна біологічна система.

Нервова регуляція організму людини здійснюється завдяки складній взаємодії безумовних та умовних рефлексів. Пригадайте, що таке рефлекс.

При нервовій регуляції інформація передається по аксонах нейронів у вигляді нервових імпульсів, швидкість яких сумірна зі швидкістю світла. Саме тому передача інформації до центральної нервової системи з усіх частин тіла людини здійснюється дуже швидко (за частки секунди). Пригадайте, як швидко людина відчуває біль, доторкнувшись до чогось гострого або гарячого.

Таким чином, нервова регуляція контролює діяльність органів та їх систем, підтримує сталість внутрішнього середовища організму (гомеостаз), здійснює зв’язок організму з навколишнім середовищем і забезпечує пристосування до його змін, та визначає психічну діяльність людини.

Нервова регуляція характерна для швидкоплинних процесів. Наприклад, виділення слини — дуже швидкий процес, який контролюється центральною нервовою системою. Тоді як секреція шлункового соку — процес повільний і обумовлений головним чином, гуморальною регуляцією. Саме тому нервова регуляція притаманна процесам у верхньому (початковому) відділі травної системи (ротовій порожнині). У середніх відділах травного тракту (шлунок, дванадцятипала кишка) зменшується вплив нервової системи та збільшується роль гуморальних механізмів.

ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ. Нервова регуляція тісно пов’язана а гуморальною регуляцією, утворюючи єдину систему нейрогуморальної регуляції.

Гуморальна регуляція — це регуляція процесів в організмі людини через рідкі середовища (кров, лімфу, тканинну рідину) за допомогою біологічно активних речовин (гормонів).

Гормони виробляються певними клітинами залоз внутрішньої секреції для дії через внутрішнє середовище на інші клітини. Особливіс-

тю залоз внутрішньої секреції є відсутність вивідних проток і виділення утворених біологічно активних речовин безпосередньо в кров.

Розгляньте таблицю, що на малюнку 136. Порівнюючи швидкість дії гормонів й нервових імпульсів на ті чи інші органи, визначили, що гуморальна регуляція здійснюється повільно, тоді як нервова — миттєво.

1 Нервова регуляція

Гуморальна регуляція

Здійснюється за допомогою нервових імпульсів

Здійснюється за допомогою гормонів

В основі регуляції лежить рефлекторний принцип

В основі регуляції лежать рідкі середовища

(кров, лімфа, тканинна рідина)

Здійснюється швидко

Здійснюється повільно

Регуляція має точну направленість

Регуляція не має точної направленості

Нерви залишаються в організмі без змін

Гормони, які надійшли в кров, швидко розпадаються

і Відмінності нервовоїта гуморальної регуляції

У гуморальній регуляції виділяють чотири типи гормональних ефектів: метаболічний, соматичний, кінетичний та корегуючий. Метаболічна гуморальна регуляція управляє обміном речовин на всіх рівнях організації організму людини. Соматична гуморальна регуляція забезпечує ріст і розвиток організму. Кінетична гуморальна регуляція стимулює діяльність органів. Корегуюча гуморальна регуляція — змінює інтенсивність основних фізіологічних процесів організму.

Гуморальну регуляцію функцій організму людини розглянемо на прикладі регуляції рівня цукру в крові. При надлишку цукру нервова система стимулює внутрішньосекреторну функцію підшлункової залози. У кров надходить більше гормону інсуліну, і зайвий цукор під його впливом відкладається в печінці й м’язах у вигляді глікогену. При фізичному навантаженні зростає потреба організму в цукрі. Якщо в крові його недостатньо, то посилюється діяльність надниркових залоз, які виділяють адреналін, що сприяє перетворенню глікогену в цукор.

Нервова регуляція — це регуляція життєдіяльності організму людини за участю нервової системи.

Гуморальна регуляція — це регуляція фізіологічних і біохімічних процесів в організмі людини через рідкі середовища (кров, лімфу, тканинну рідину) за допомогою біологічно активних речовин (гормонів).

Контрольні запитання

1.    Що таке нервова регуляція?

2.    Яким чином здійснюється нервова регуляція функцій організму людини?

3.    Наведіть приклади нервової регуляції будь-якої системи органів людини.

4.    Що таке гуморальна регуляція? За допомогою чого вона здійснюється?

5.    Що спільного та відмінного між нервовою та гуморальною регуляцією?

6.    Поясніть зв'язок між нервовою та гуморальною регуляцією.

Видатні вчені-б'юлогн

Учення про гуморальну регуляцію розробили такі вітчизняні вчені, як В. Я. Данилевський, О. Ф. Самойлов, К. М. Биков. Дослідниками гуморальної регуляції вважають і зарубіжних вчених: О. Леві з Австрії та У. Кен-нона з Америки.

Данилевський Василь Якович (1852-1939) — український фізіолог, завідувач кафедри фізіології Харківського університету та Харківського медичного інституту, засновник і директор Органотерапевтичного інституту (зараз Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевсько-го Національної академії наук України), академік, заслужений діяч науки України. Він один із перших пояснив процес гуморальної регуляції та її зв'язок із нервовою системою.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 15:33, Переглядів: 14086