Народна Освіта » Біологія » § 44. Слухова сенсорна система. Вухо.

НАРОДНА ОСВІТА

§ 44. Слухова сенсорна система. Вухо.

Слух людини залежить від здатності вуха вловлювати звуки, що поширюються в повітрі, й перетворювати їх на нервові імпульси, які посилаються в мозок. Слухова сенсорна система людини складається із таких частин: перифе-

ричної (орган слуху), провідникової (слуховий нерв) і центральної (слухова зона кори великих півкуль головного мозку) (мал. 110).

Слух має для людини велике значення, адже із втратою слуху в ранньому віці дитина втрачає здатність відтворювати слова та розмовляти. За допомогою слуху відбувається усне мовлення, що забезпечує спілкування між людьми. Звуковий аналізатор забезпечує слухову орієнтацію в просторі, тобто точне визначення напрямку на джерело звуку.

ОРГАН СЛУХУ. Орган слуху людини частково міститься в товщі скроневої кістки черепа і складається іа трьох відділів: зовнішнього, середнього і внутрішнього вули {мал. 111). Вухо — це не тільки орган слуху, за допомогою якого сприймаються звукові коливання повітря, а й орган рівноваги, завдяки якому людина утримує своє тіло в певному положенні.

Зовнішнє вухо складається з вушної раковини та слухового проходу зовнішнього вуха. Вушна раковина утворена еластичним хрящем, який вкритий з обох сторін шкірою. М’язи, що рухають вушну раковину, у людини розвинуті набагато гірше, ніж у деяких інших ссавців. Слуховий прохід зовнішнього вуха — це дещо вигнутий канал завдовжки ЗО мм, вистелений шкірою, що має особливі залози, які виділяють вушну сірку. Вушна сірка здійснює захисну функцію, затримуючи пил і мікроби, які потрапляють із навколишнього середовища. Слуховий прохід закінчується барабанною перетинкою.

Зовнішнє вухо вловлює звуки, підсилює їх і спрямовує на барабанну перетинку. Барабанна неретинка відділяє зовнішнє вухо від середнього. Зі сторони середнього вуха до барабанної перетинки кріпиться кінець молоточка. Барабанна перетинка дуже еластична, тому при взаємодії зі звуковими хвилями вона повторює їхні коливання.

Середнє вухо міститься між зовнішнім і внутрішнім вухом. Воно являє собою барабанну порожнину, що сполучається з носоглоткою через Євстахієву трубу. Барабанна порожнина заповнена повітрям, у ній містяться три маленькі, рухомо зв’язані між собою суглобами слухові кісточки: молоточок, коваделко і стремінце. Кінець молоточка зрісся із барабанною перетинкою, а коваделко з’єднане і з молоточком, і зі стремінцем (мил. 112). Стремінце закриває овальне вікно, що веде у внутрішнє вухо. Слухові кісточки діють як система важелів, яка перетворює резонансні коливання барабанної перетинки в рухи стремінця. Звукові коливання передаються з барабанної перетинки до овального вікна внутрішнього вуха.

Внутрішнє вухо міститься в товщі скроневої кістки. Функцію слуху виконує лише завитка — спірально закручений на 2,5 оберти канал. У завитці містяться слухові рецептори — це чутливі волоскові клітини, що перетворюють звукові коливання на нервові імпульси. Це периферичний кінець слухового аналізатора. В іншій частині внутрішнього вуха міститься вестибулярний апарат, який допомагає людині контролювати та зберігати рівновагу тіла у просторі.

Слух людини залежить від здатності вуха вловлювати звуки, що поширюються в повітрі, і перетворювати їх на нервові імпульси, які посилаються в мозок.

Слуховий аналізатор складається з трьох основних відділів: зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха.

Вухо — це не тільки орган слуху, а й орган рівноваги.

Контрольні запитання

1.    Яке значення слуховоі сенсорної системи?

2.    З яких відділів складається слуховий аналізатор?

3.    Що собою являє зовнішнє вухо?

4.    Яка будова середнього вуха?

5.    Яка будова внутрішнього вуха?

Завдання

Заповніть таблицю в зошиті.

Будова органа слуху

Відділи органа слуху

Особливості будови

Функції

     
     

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 14:48, посмотрело: 1413