Народна Освіта » Біологія » § 36. Центральна та периферична нервова система людини.

НАРОДНА ОСВІТА

§ 36. Центральна та периферична нервова система людини.

Нервова система людини поділяється на центральну та периферичну.

Центральна нервова система людини складається з головного та спинного мозку. Різним їі частинам притаманні певні види нервової діяльності. Чим вище в 'тілі людини міститься та чи інша ділянка мозку, тим складнішими є її функції. Так, головний мозок міститься вище, ніж спинний, тому він виконує найскладніші функції.

Мозок людини складається із сірої та білої речовин. У різних відділах центральної нервової системи сіра й біла речовини розташовані по-різному. Так, у півкулях головного мозку та в мозочку сіра речовина вкриває білу, утворюючи суцільний шар завтовшки 1,3—4,5 мм.

Поверхні півкуль головного мозку, утворені сірою речовиною, називають корою.

Під корою міститься біла речовина, у якій може бути сіра речовина у вигляді скупчень, що називаються базальними ядрами (мал. 89). Білою речовиною заповнений увесь простір між сірою речовиною мозкової кори та базальними ядрами.

Сіра речовина у спинному' мозку звідусіль оточена білою речовиною. Ядра сірої речовини виконують роль центрів головного і спинного мозку (центр слиновиділення, центр ковтання, центр дихання тощо), які управляють діяльністю відповідних органів.

Нервові імпульси передаються по нервах білої речовини, які зв’язують одні відділи центральної нервової системи з іншими.

І Головний мозок у розрізі

Головний і спинний мозок пронизує густа сітка кровоносних судин, адже мозок потребує постійного надходження кисню та поживних речовин. Порушення мозкового кровообігу може бути причиною різних патологічних станів (паралічів, втрати чутливості, розладу мови тощо).

Периферична нервова система — це частина нервової системи, що є сполучною ланкою між центральною нервовою системою й органами.

До складу периферичної нервової системи людини входять 12 пар черепномозкових і 31 пара спинномозкових нервів. За допомогою периферичної нервової системи регулюються функції всіх систем, органів і тканин організму людини.

Периферична нервова система — це нерви, що відходять від головного і спинного мозку, нервові вузли та нервові закінчення (рецептори).

Периферична нервова система складається із двох відділів — соматичного та вегетативного (автономного).

Соматична нервова система — це сукупність нервів, що зв’язують центральну нервову систему із скелетними м’язами та зовнішніми покривами тіла. За допомогою соматичної нервової системи людина може усвідомлено керувати скелетною мускулатурою й відчувати шкірою різноманітні впливи навколишнього середовища.

Вегетативна (автономна) нервова система функціонує незалежно від свідомості людини й передає імпульси від внутрішніх органів до центральної нервової системи та назад до них.

Цікаво знати

Нервова система людини поділяється на центральну й периферичну.

Центральна нервова система складається з головного та спинного мозку.

Периферична нервова система складається з нервів, нервових вузлів і нервових закінчень.

Периферична нервова система поділяється на соматичну й вегетативну.

Контрольні запитання

1.    Як побудована нервова система людини?

2.    Що входить до складу центральної нервової системи?

3.    Як розміщується біла та сіра речовина мозку у відділах центральної нервової системи?

4.    З яких структур складається периферична нервова система?

5.    Як пов'язані центральна й периферична нервові системи?

Дослідження, у якому визначали залежність рівня інтелекту від співвідношення об'ємів сірої та білої речовини в різних ділянках головного мозку, показало взаємозв’язок між вищим рівнем інтелекту й більшою кількістю сірої речовини в ділянках, які мають відношення до пам’яті, уваги та мовлення.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 14:26, Переглядів: 4960