Народна Освіта » Біологія » § 35. Будова нервової системи

НАРОДНА ОСВІТА

§ 35. Будова нервової системи

Нервова система — це сукупність структур (рецептори, нерви, мозок) в організмі людини, що здійснюють взаємозв'язок окремих органів між собою і всього організму з навколишнім середовищем.

Нервова система людини поділяється на центральну та периферичну частини. Центральна нервова система складається з головного й спинного мозку. Периферична нервова система — це 12 пар черепно-мозкових і 31 пара спинно-мозкових нервів (мал. 87).

Крім цього, нервова система людини функціонально поділяється на соматичну та автономну (вегетативну) нервові системи. Соматична нервова система включає відділи нервової системи, які контролюють роботу поперечносмугастих м’язів (за винятком серцевого м’язу) та ре-

цепторів органів чуття. Вегетативна нервова система управляє діяльністю внутрішніх органів, у тому числі й гладенької мускулатури та серцевого м’яза (серце, судини, залози внутрішньої секреції тощо).

У тілі дорослої людини близько 75 км нервів, що передають сигнали на великі відстані. Вони є основою периферичної нервової системи, що з’єднує головний і спинний мозок з усіма частинами тіла.

Кожний нерв складається із зібраних у пучки аксонів. Пучки аксонів і весь нерв вкриті сполучнотканинною мієліновою оболонкою. Мієлінова оболонка нервів складається із 70-75 % жирів і 25—30 % білків. На малюнку 82 показано, що аксон вкритий мієліновою оболонкою, яка відсутня у перехватах Ранв’є.

У пучках аксонів є кровоносні та лімфатичні судини. Місце в нерві, де скупчені тіла нейронів, називається ганглієм (див. мил. 88).

Є серед нервів чутливі, рухові та змішані. По чутливих нервах імпульси передаються від органів до центральної нервової системи.

Рухові, або відцентрові, нерви передають нервові імпульси від центральної нервової системи до органів.

У більшості випадків нерв містить як чутливі, так і рухові волокна, і тоді він називається змішаним. По таких нервах імпульси йдуть у двох напрямах — від органів до центральної нервової системи та від неї — до органів.

Нерви зв’язують центральну нервову систему з усіма органами, що забезпечує цілісність організму людини.

Цікаво знати

Ушкодження нервів може призвести до різних наслідків — від легкого болю до раптової смерті. Наприклад, якщо ушкоджено нерви, що керують рухом очних м'язів, то людина не зможе рухати очними яблуками, але зір при цьому не постраждає. Якщо ж ушкоджено блукаючий нерв, що управляє роботою серця, легенів, кишечника та багатьма іншими життєво важливими органами, то це може призвести до смерті.

ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. Нервова система передає імпульси по всьому організму, забезпечуючи злагоджену роботу всіх його органів. Вона сприймає інформацію, яка надходить ззовні та від внутрішніх органів, координує функції організму й поведінку людини в цілому.

Нервова система забезпечує пристосування (адаптацію) організму до змін у довкіллі, управляє роботою всіх органів і систем органів. Вона узгоджує функціонування клітин, тканин, органів та систем органів, що дозволяє організму діяти як єдине ціле. Психічні процеси (чуття, мова, навчання, пам’ять, мислення, емоції), за допомогою яких людина пізнає та змінює світ, також реалізуються нервовою системою.

У процесі будь-якої діяльності людини (рухливі й інтелектуальні ігри, розмова, харчування, сон і т. ін.) нервова система завжди працює й передає імпульси. Наприклад, під час гри в шахи, де потрібно обміркувати, проаналізувати та спланувати наступний хід, задіяний головний мозок. Центральна нервова система також забезпечує скорочення й розслаблення відповідних м’язів гравця для переміщення шахових фігур по дошці.

Нервова система забезпечує пристосування організму людини до змінних умов навколишнього середовища, керує та регулює діяльність усіх органів і систем органів

Нервова система — це сукупність структур (рецептори, нерви, мозок) в організмі людини, що здійснюють взаємозв’язок окремих органів між собою й усього організму з навколишнім середовищем.

Нервова система людини поділяється на центральну та периферичну частини.

Центральна нервова система складається з головного та спинного мозку.

Периферична нервова система — це 12 пар черепно-мозкових і 31 пара спинно-мозкових нервів.

Функціонально нервова система поділяється на соматичну та автономну (вегетативну) нервові системи.

Контрольні запитання

1.    Що таке нервова система? Які основні функції нервової системи людини?

2.    На які відділи поділяють нервову систему людини?

3.    Що таке нерви? Яку функцію вони виконують?

4.    З чого побудована нервова система?

5.    Як ви вважаєте, під час сну нервова система людини працює чи ні? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання

Заповніть таблицю в зошиті.

Відділи нервової системи

Складові компоненти

Функції

Центральна нервова система

   

Периферична нервова система

   

Соматична нервова система

   

Вегетативна нервова система

   

Цікаво знати

Учені дійшли висновку, що в людини, крім соматичної та вегетативної нервової системи, існує ще й кишкова нервова система. Адже в товстому та тонкому кишечнику людини є величезна кількість нейронів, які, об'єднуючись між собою, утворюють ще одну, незалежну від інших, частину нервової системи. Було висловлене припущення, що ця нервова система відповідає не лише за травлення, а й за деякі цікаві відчуття, такі як «метелики в животі», та вкрай неприємне відчуття при отриманні негативної звістки. Учені припускають, що кишкова нервова система відіграє чималу роль у нашому загальному самопочутті. Саме тому деякі продукти харчування здатні впливати на наш настрій. Окрім цього, залежно від настрою, наші смаки та відчуття голоду або ситості також можуть змінюватися.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 14:23, Переглядів: 2571