Народна Освіта » Біологія » § 34. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

НАРОДНА ОСВІТА

§ 34. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

Організм людини постійно взаємодіє із навколишнім середовищем. У цьому йому допомагає нервова система, яка сприймає подразнення, проводить збудження, формує відповідні пристосувальні реакції, регулює та керує діяльністю всіх органів і систем органів, забезпечує взаємодію організму з навколишнім середовищем.

 Нервова система людини утворена нервовою тканиною, яка складається з нервових клітин, що називаються нейронами, та міжклітинної речовини (нейроглії).

Нейрон — це нервова клітина, у якій розрізняють тіло й відростки.

Нейрон має один довгий відросток (аксон) і велику кількість, інколи до кількох тисяч, коротких розгалужених відростків (дендритів) (мал. 82). Тіло нейрона вкрите мембраною й містить, як і будь-яка клітина, цитоплазму, ядро, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматичну сітку.

Довжина аксонів у людини становить від 1 мм до 50 см. Основною функцією аксона є проведення нервового імпульсу від тіла нейрона до іншого нейрона або до робочого органа.

Дендрити сприймають збуджувальні та гальмівні імпульси інших нейронів і передають їх до тіла клітини.

Сприймаючи нервові імпульси, нейрон обробляє їх і передає іншим нейронам або відповідним органам.

Імпульси передаються по всій нервовій системі зі швидкістю до 120 м/с за допомогою особливих хімічних речовин — нейромедіаторів.

Синапс — це місця, у яких нервовий імпульс передається з одного нейрона на інший (мал. 83).

За формою нейрони бувають пірамідальні, круглі, зірчасті й овальні.

За функціями нейрони поділяють на вставні, чутливі та рухові (мал. 84).

Спеціальні білкові структури на зовнішній поверхні мембрани чутливих нейронів, що сприймають подразнення від органів чуття, внутрішніх органів і тканин організму, називаються рецепторами.

Чутливі нейрони передають нервові імпульси від рецепторів до центральної нервової системи.

Рухові нейрони передають нервові імпульси від центральної нервової системи до органів (м’язів, серця, шлунка тощо), що реагують на відповідні подразнення.

Вставні нейрони з’єднують чутливі й рухові нейрони.

У головному' й спинному мозку налічується близько 85 млрд вставних нейронів, основна функція яких полягає в переробці вхідних сигналів від чутливих нейронів та передачі вихідних нервових імпульсів до рухових нейронів. Взаємозв’язок між вставними нейронами забезпечує емоції, функціонування пам’яті й творчу' діяльність людини.

Після народження людини нервові клітини організму втрачають здатність до розмноження, але відростки нервових клітин зберігають здатність до росту' протягом у'сього її життя. Пошкоджений нерв відновлюється завдяки відростанню аксонів і дендритів, що зберегли зв’язок із нервовими клітинами.

Рефлекс — це реакція організму на подразнення, яка здійснюється за участі нервової системи.

Рефлекси можуть виникати у' відповідь на подразники з навколишнього середовища або від органів внутрішнього середовища організму' людини.

Значення рефлексів полягає в тому, що за їх допомогою організм здатний швидко й цілеспрямовано реагувати на зміни в навколишньому або внутрішньому середовищі організму.

Так, за допомогою рефлексів регулюється виділення слини, шлункового та підшлункового соків при травленні, змінюється інтенсивність кровообігу й дихання під час фізичних навантажень, регулюється тонус м’язів і забезпечується нормальний перебіг рухових актів.

РЕФЛЕКТОРНА ДУГА. Кожний рефлекс реалізується завдяки притаманному саме йому нервовому механізму, в основі якого лежить рефлекторна дуга. Виникнення рефлексів забезпечують чутливі, вставні та рухливі нейрони, які й утворюють цю рефлекторну дугу.

Рефлекторна дуга — це сукупність структур нервової системи, які здійснюють рефлекс, сприймаючи, обробляючи та передаючи збудження.

Рефлекторна дуга починається рецептором, який сприймає подразнення й перетворює його на нервові імпульси. Далі нервовий імпульс передається на чутливе нервове волокно, а з нього — на вставний нейрон. Вставний нейрон передає імпульс на відцентрове рухове нервове волокно, зв’язане безпосередньо з робочим органом.

Рецептори наявні в усіх органах. Наприклад, рецептори скелетних м’язів, світлові рецептори ока (фоторецептори), рецептори вуха (фоно-рецептори), терморецептори шкіри тощо.

Чутливий шлях рецепторної дуги передає імпульси по чутливих нейронах до центральної нервової системи. Тоді як руховий шлях забезпе

чує передачу імпульсів руховими нейронами від центральної нервової системи до робочого органа.

Розглянемо рефлекторну дугу колінного рефлексу. Коли вдарити гумовим молоточком під колінною чашечкою, спостерігаємо, як нога різко піднімається — це колінний рефлекс (мал. 85). Різкий удар по сухожиллю посилає сигнали в спинний мозок по чутливих нейронах, які з’єднуються там зі вставними нейронами, а через них — із руховими нейронами, що активують чотириголовий м’яз. Чотириголовий м’яз ноги скорочується, різко піднімаючи гомілку вгору. Одночасно вставні нейрони спинного мозку посилають сигнали, що блокують групу м’язів на задньому боці стегна. Саме тому м’язи заднього боку стегна не перешкоджають скороченню чотириголового м’яза. Є двонейронні рефлекторні духи, в складі яких відсутні вставні нейрони.

Наприклад, коли людина торкається до чогось гарячого, вона швидко відсмикує руку — відбувається шкірно-м’язовий рефлекс (мал. 86).

Нервова система побудована з нервовоїтканини.

Нервова тканина складається з нервових клітин (нейронів) і міжклітинної речовини (нейроглії).

Нейрон — це одноядерна клітина, у якій розрізняють тіло та відростки (один довгий аксон і короткі дендрити).

Рефлекс — це реакція організму на подразнення, яка відбувається за участю нервової системи.

Рефлекторна дуга — це сукупність структур нервової системи, що здійснюють рефлекс.

Контрольні запитання

1.    Що таке нейрон? Яка його будова?

2.    Які функції виконує нейрон?

3.    Що таке рефлекс? Наведіть приклади рефлексів.

4.    Що таке рефлекторна дуга?

5.    Як побудована рефлекторна дуга будь-якого рефлексу?

Завдання

Цікаво знати

Коли людина відчуває запах їжі, відбувається слиновиділення. Опишіть рефлекторну дугу цього або будь-якого іншого рефлексу людини.

Більше половини всіх нейронів зосереджено у великих півкулях головного мозку. З тридцяти років у людини щодня гине 30-50 тис. нервових клітин. Загибель нервових клітин відбувається нерівномірно в різних частинах головного мозку. Найбільша кількість нервових клітин (до 30-40 %) гине в ділянках кори головного мозку й кори мозочка. Цим пояснюються розлади в діяльності нервової системи, що виникають у період старіння організму.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 14:12, посмотрело: 3524