Народна Освіта » Біологія » § 33. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком. Розвиток та ріст кісток.

НАРОДНА ОСВІТА

§ 33. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком. Розвиток та ріст кісток.

 В ембріона людини скелет закладається як сполучнотканинне утворення. Ще до народження дитини сполучна тканина замінюється хрящовою, після чого відбувається поступове руйнування хряща й утворення кісток. В організмі, який росте, кінці довгих кісток тривалий час залишаються хрящовими. Процес заміщення хряща кістковою тканиною дуже тривалий і відбувається протягом усього періоду розвитку організму й закінчується в 20-24 роки.

Ріст кісток черепа відбувається одночасно зі збільшенням об’єму головного мозку людини. Іноді медики діагностують у дітей раннє окостеніння кісток черепа, що призводить до затримки в розвитку мозку. А це, у свою чергу, призводить до відхилень як у розумовому, так і в фізичному розвитку.

Кістки ростуть у довжину і в товщину. Ріст кісток у довжину відбувається за рахунок поділу клітин хрящів на кінцях кісток {див. мил. 81). До моменту закінчення росту кісток хрящі майже повністю заміщаються кістковою тканиною.

Ріст кістки у товщину пов’язаний із поділом і збільшенням кількості клітин окістя.

Деякі кістки змінюються в розмірах разом зі зміною рівня їхньої функціональності. Так, у новонародженої дитини слабо розвинена нижня щелепа. З появою зубів ця кістка збільшується в розмірах.

Окостеніння грудної клітки відбувається найпізніше у порівнянні з усіма іншими кістками. До 20 років закінчується окостеніння ребер, і лише до ЗО років — повне злиття частин грудини. Форма грудної клітки з віком змінюється. У новонароджених вона має форму конуса. У трирічної дитини грудна клітка збільшується й стає округлою. Подальший її ріст і розвиток залежить від способу життя людини, занять спортом чи фізичною культурою, тобто від рівня розвитку грудних м’язів. Так, у підлітків, які займаються спортом, обхват грудної клітки на 7-10 см більший, ніж у їхніх однолітків, які не займаються фізкультурою.

Хімічний склад кісток людини також змінюється з віком. У дітей органічних речовин в кістках більше, ніж неорганічних.

З ростом та розвитком дитини кількість води та органічних речовин у кістках зменшується, а мінеральних речовин — збільшується.

РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ. Сила та розміри м’язів перебувають у прямій залежності від рухової активності людини. Під час фізичних навантажень посилюється кровопостачання м’язів, поліпшується регуляція їхньої діяльності нервовою системою. Усе це сприяє росту м’язових волокон, що приводить до збільшення маси мускулатури.

Здатність до фізичної роботи та витривалість зростають завдяки спортивним тренуванням. Добре відомо, що малорухливий спосіб життя (гіподинамія) шкідливий для здоров’я. Наслідком гіподинамії є зайва маса тіла та пов’язані з цим порушення діяльності систем органів, і в першу чергу, серцево-судинної.

Завдяки систематичним фізичним навантаженням формується досконаліший механізм дихальних рухів, збільшується глибина дихання, підвищується рівень використання кисню тканинами організму. Це пришвидшує обмін речовин в організмі людини.

Під впливом фізичних тренувань у людини збільшується життєва ємність легень. Кровоносні судини в процесі тренування стають еластичнішими, що поліпшує умови руху крові.

Постійна фізична й трудова діяльність, заняття фізичною культурою формують здорову, сильну, витривалу людину з правильною поставою, гармонійно розвиненою мускулатурою та досконалими рухами.

При ушкодженнях опорно-рухової системи (травмах, переломах, вивихах) необхідно потерпілому терміново надати першу допомогу. Саме тому важливо вчасно звернутися до лікаря за допомогою.

З віком у людини відбуваються зміни у складі опорно-рухової системи.

Кістки людини ростуть до 20-24 років як у довжину, так і в товщину. Розвиток м’язів людини залежить від її рухової активності.

Рухова активність людини підвищує працездатність організму та зменшує його енерговитрати при виконанні фізичної роботи.

Контрольні запитання

1.    До якого віку людини ростуть її кістки та відбувається ріст і розвиток м'язів?

2.    Яким чином кістки ростуть у довжину?

3.    Як ростуть кістки в товщину?

4.    Яке значення в житті людини відіграє рухова активність?

Завдання

Поміркуйте, чи можна за рентгенологічним знімком верхніх кінцівок людини визначити, ростиме вона ще чи ні. Поясніть свою відповідь.

Корисно знати

Неправильне сидіння учнів за партою призводить до здавлювання грудної клітки, що може викликати її деформацію. Унаслідок цього можуть виникнути порушення в діяльності серця, легень та інших внутрішніх органів.

Цікаво знати

Перевірте свої знання

Тема: «ОПОРА І РУХ»

І рівень. Оберіть правильну відповідь

1.    Рухоме з’єднання кісток відбувається за допомогою

а)    швів    в)    окістя

б)    зв’язок    г)    суглобової сумки

2.    Кісткова та хрящова тканини є різновидом

а)    епітеліальної тканини    в)    м’язової тканини

б)    сполучної тканини    г)    нервової тканини

На ріст кісток людини впливають сезонні зміни. Так, влітку спостерігається найактивніший ріст дитини, тоді як восени та взимку цей процес сповільнюється.

3. Скільки в людини хребців?

а) 11-12    б)    45-46    в)    25-26    г)    33-34

II    рівень. Оберіть правильну відповідь

1.    Плоскими є кістки

а) лобна    б)    ребра    в)    хребці    г)    лопатка

2.    Органічні речовини надають кісткам

а) гнучкості    б)    щільності    в)    твердості    г)    ламкості

3.    Людина має

а)    10 пар ребер    д) 12 пар ребер

б) 11 пар ребер    е) 9 пар ребер

III    рівень. Установіть відповідність

1. Між наведеними прикладами кісток і їх формами

 

Кістки

Форми кісток

1

плечова,стегнова

А короткі

2

хребці

Б довгі

3

передплеснева, зап’ястя

В плоскі

4

кістки черепа, таза

Г змішані

2. Між функціями опорно-рухової системи та органами, які їх виконують

 

Функції опорно-руховоїсистеми

Орга

ни, які виконують ці функції

1

захисна

А

м’язи

2

каркас і форма тіла

Б

плоскі кістки

3

кровотворна

В

скелет

_4

участь у вуглеводневому обміні речовин

г

кістки черепа, грудини, таза

3. Між поняттями та їх сутністю

 

Поняття

 

Сутність понять

1

сила м’яза

А

здатність тривалий час підтримувати певний ритм роботи

2

швидкість скорочення м’яза

Б

сила, швидкість скорочення та витривалість м’язів

3

витривалість м’язів

В

величина максимального напруження, що може розвинути м'яз під час свого збудження

4

фізичні властивості м’язів

Г

визначається часом, за який він скорочується та розслаблюється

IV рівень. Дайте відповіді на запитання

1.    Які системи регулюють діяльність опорно-рухової системи?

2.    Які властивості втрачають кістки людини зі збільшенням її віку?

3.    Які функції виконують кістки в організмі людини?

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 14:06, посмотрело: 3409