Народна Освіта » Біологія » § 31. Функції та будова скелетних м’язів. Робота м’язів. Втома м’язів.

НАРОДНА ОСВІТА

§ 31. Функції та будова скелетних м’язів. Робота м’язів. Втома м’язів.

В організмі людини близько 600 скелетних м’язів, маса яких становить 40 % від загальної маси тіла.

БУДОВА М’ЯЗІВ. Кожний м’яз складається з великої кількості скоротливих волокон та сполучної тканини. Сполучна тканина утворює прошарки між пучками волокон та сухожиллями, за допомогою яких м’язи кріпляться до кісток.

Зверху м’яз вкритий тонкою сполучнотканинною оболонкою. М’язи пронизані кровоносними судинами та нервами. Кров постачає м’язам кисень та поживні речовини і видаляє з них кінцеві продукти обміну речовин. Нерви контролюють і регулюють роботу м’язів.

Тонке м’язове волокно містить велику кількість тонких і товстих скоротливих ниток (мал. 78). Тонка нитка складається з білка актину, а товста — з білка міозину. Нитки міозину розміщуються між нитками актину. Скорочення м’яза починається зі збудження м’язових волокон нервовими імпульсами й полягає в тому, що нитки актину втягуються між нитки міозину. Довжина м’яза при цьому зменшується.

Форма та розміри м’язів залежать від виконуваної ними роботи. Розрізняють довгі, широкі, короткі та колові м’язи. Довгі м’язи містяться в кінцівках, короткі — там, де амплітуда рухів мала (наприклад, між

хребцями). Широкі м’язи є переважно на тулубі, у стінках порожнин тіла (м’язи живота, спини, грудей). Колові м’язи при скороченні звужують або закривають отвори тіла.

За функцією м’язи поділяють на згиначі та розгиначі. Узгоджена діяльність цих м’язів (мал. 79) можлива завдяки чергуванню процесів збудження та гальмування в рухових нервових центрах спинного мозку. М’язи-згиначі та м’язи-розгиначі можуть також одночасно розслаблюватись, наприклад, коли рука вільно звисає вздовж тіла. Коли ж людина тримає у витягнутій руці тягар, то скорочуються обидва типи м’язів.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ М’ЯЗІВ. Сила, швидкість скорочення та витривалість м’язів — це їхні фізичні властивості.

Сила м’яза — це величина максимального напруження, яке може розвинути м’яз під час свого збудження.

Перш за все, сила м’яза залежить від його маси: чим більшою є маса м’яза, тим більша його сила. Таким чином, силу м’язів можна збільшити, збільшуючи їх масу завдяки правильному тренуванню. Кістка разом із м’язом, який прикріплюється до неї, є своєрідним важелем. М’яз може розвивати більшу силу в тому разі, якщо він кріпиться до кістки далі від суглоба та ближче до точки прикладення навантаження.

Швидкість скорочення м’яза визначається часом, за який він скорочується та розслаблюється.

Вона тим більша, чим коротшим є час скорочення та розслаблення м’яза. За цим показником м’язи тіла людини поділяють на повільні та швидкі. М’язи спини, наприклад, є повільними м’язами. До швидких м’язів належать м’язи кисті, руки, ока.

Витривалість м’язів — це їхня здатність тривалий час підтримувати певний ритм роботи.

ФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ М’ЯЗІВ. Основною фізіологічною особливістю м’язів є скоротність.

Скоротність м'яза виявляється або в зменшенні його довжини, або в збільшенні напруження. Цей процес відбувається під дією імпульсів, які надходять до нього із центральної нервової системи.

Скорочуючись, м’язи виконують роботу, яка залежить від їхньої сили. Будь-яке скорочення м’язів пов’язане із затратами енергії. Джерелом цієї енергії є окиснення та розщеплення органічних речовин у м’язових волокнах. При цьому поживні речовини та кисень постачаються до м’яза кров’ю, яка також забирає від м’язів кінцеві продукти обміну речовин — переважно вуглекислий газ та воду.

Робота м’язів — необхідна умова їхнього існування. Тривала бездіяльність м’язів веде до зменшення їхньої маси та втрати ними працездатності. Тренування, тобто систематична й достатня робота м’язів сприяє збільшенню їхнього об’єму, зростанню сили й працездатності, що важливо для нормального розвитку та здоров’я всього організму.

М’язи людини навіть у стані спокою трохи скорочені. Такий стан тривачого утримання напруження називають тонусом м'язів. Під час сну тонус м’язів трохи знижується й тіло розслаблюється. Тонус м’язів відіграє важливу роль у здійсненні координації рухів. Величина тонусу м’язів залежить від стану центральної нервової системи.

Втома м’язів. Після тривалої та напруженої роботи відбувається тимчасове зниження працездатності м’язів — втома, яка зникає після відпочинку.

Розвиток втоми пов’язаний передусім зі змінами, які відбуваються в нервовій системі. При втомі в м’язах вичерпуються запаси органічних речовин, які є джерелом енергії, та накопичуються продукти розщеплення цих речовин (наприклад, молочна кислота).

Швидкість настання втоми залежить від стану нервової системи, частоти скорочення м’язів та величини навантаження. Втома може бути зумовлена й несприятливими умовами середовища.

М’язи — активна частина опорно-рухової системи людини, маса яких становить до 40 % від загальної маси їїтіла.

Кожний м’яз складається зі скоротливих волокон та сполучної тканини. М’язи класифікуються за формою, розміром та функцією, яку вони виконують в організмі людини.

М ’язи забезпечують рух тіла людини.

Для м’язів характерні фізичні та фізіологічні властивості.

Фізичні властивості м’язів — це сила, швидкість скорочення та витривалість, а фізіологічні — скоротність і втома м’язів.

Контрольні запитання

1.    Що таке м'яз? Яка його будова?

2.    Охарактеризуйте процес скорочення м’язового волокна. Які білки беруть участь при скороченні?

3.    На які групи відповідно до форми та розміру поділяються м’язи?

4.    Які фізичні властивості м'язів ви знаєте?

5.    Що таке сила м’яза? Від чого вона залежить?

6.    Що називають тонусом м’язів?

7.    Що таке втома м 'язів? Чим вона обумовлена?

Завдання

1.    Поміркуйте, що корисніше для людини — одну годину стояти чи одну годину рухатися? Поясніть свою думку.

2.    Проведіть дослідження. В одну руку візьміть маленький гумовий м’ячик, іншу опустіть вільно вниз. Стискайте протягом 1 хв м’ячик кистю. Після закінчення порівняйте колір кистей обох рук. Чому долоня руки, яка працювала, почервоніла? Після проведеного дослідження поясніть, чому тільки треновані м’язи розвиваються.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 13:57, посмотрело: 2504