Народна Освіта » Біологія » § 29. Кістки, хрящі.

НАРОДНА ОСВІТА

§ 29. Кістки, хрящі.

КІСТКИ. В організмі людини нараховують понад 200 кісток різної величини та форми.

За формою розрізняють довгі, короткі, плоскі (широкі) та змішані (складні) кістки (мал. 68).

Довгі кістки утворюють скелет кінцівок. Наприклад, плечова, стегнова кістки тощо. Вони виконують опорну функцію та є важелями, за допомогою яких здійснюються різноманітні рухи в просторі та виконується фізична робота.

Довгі кістки є трубчастими. Вони мають усередині порожнину, заповнену жировою тканиною — жовтим кістковим мозком.

Короткими є кістки зап’ястя й передплесна, які одночасно забезпечують велику міцність і рухомість.

Плоскі, або широкі, кістки, утворюють стінки порожнин, у яких містяться внутрішні органи (кістки черепа, таза). Вони виконують захисну функцію.

Короткі та плоскі кістки не мають порожнин усередині.

Змішані, або складні, кістки мають різну форму. До них належать хребці.

У людини близько 164-166 парних кісток і лише 36—40 непарних. Парними є скроневі та тім’яні кістки черепа, лопатки, ключиці, стегнові й тазові кістки. Непарними кістками є лобова, потилична, крижова, під’язикова тощо.

Кістки, які мають у собі порожнини, що заповнені повітрям, називаються повітроносними. До них належать кістки черепа: лобова, скронева, решітчаста тощо.

Хімічний склад кісток. До складу кісток входять органічні та неорганічні речовини. Органічні речовини, що входять до складу кісток — це білок осеїн та його похідні, а неорганічні речовини — це вода, солі кальцію, фосфору, магнію тощо. Так, жива кістка дорослої людини майже на 50 % складається з води, на 15,7 % — із жирів, на 12,8 % — з білків і на 21,5 % — із неорганічних речовин, серед яких 95 % солей кальцію.

Хімічний склад кісток із віком змінюється. У дітей органічних речовин у кістках більше, тоді як у людей похилого віку в кістках переважають неорганічні речовини.

Хімічний склад кісток залежить від складу їжі, яку споживає людина та від її професійної діяльності. У разі нестачі солей кальцію кістки людини стають м’якими й можуть деформуватися. Найчастіше таке трапляється в дитячому віці при захворюванні на рахіт.

Будова кісток. Кожна кістка складається зі сполучної кісткової тканини, окістя та кісткового мозку (мал. 69).

Кожна довга кістка вкрита окістям, за винятком поверхонь, які з’єднуються з іншими кістками.

Окістя — це тонкий шар сполучної тканини, пронизаний нервами та судинами.

До окістя кріпляться зв’язки та м’язи. Внутрішній шар окістя складається з клітин, які постійно діляться й ростуть, забезпечуючи ріст кістки в товщину.

Під окістям міститься зовнішня щільна кісткова тканина, а під нею — внутрішня губчаста кісткова тканина {мал. 70). Щільна кісткова тканина має пластинчасту будову, яка нагадує систему вставлених один в один циліндрів. Така будова надає кістці міцності та легкості.

Губчаста кісткова тканина утворена дуже тонкими кістковими пластинками, які розміщені безладно. У проміжках між пластинками міститься червоний кістковий мозок, у якому утворюються клітини крові.

Кровопостачання кістки здійснюється за рахунок живильних каналів, що є в щільній речовині кістки. У каналах містяться кровоносні судини та нерви.

Плоскі кістки зовні та зсередини вкриті тонким шаром щільної речовини, між пластинками якої міститься губчаста речовина.

Змішані (складні) та короткі кістки складаються з губчастої речовини, яка зверху вкрита тоненьким шаром щільної кісткової тканини.

ХРЯЩІ. Окрім кісток в організмі людини наявні хрящі (мил. 70). Розрізняють три типи хрящів: гіаліно-вий, еластичний та волокнистий.

Гіаліновий хрящ вкриває суглобові поверхні всіх кісток. Він міститься у стінках трахеї, бронхів, у місцях з’єднання ребер із грудиною, на суглобових поверхнях і в місцях росту кісток. У місцях росту кісток відбувається поступова заміна гіалі-нового хряща кістковою тканиною.

Гіаліновий хрящ біло-голубого кольору, прозорий. У його складі розрізняють охрястя (надхрящницю) та власне хрящ. Охрястя складається з поверхневого волокнистого шару, що містить колагенові волокна, та глибокого клітинного шару, в якому містяться хрящові клітини хондробласти. Поверхневий шар охрястя має багато судин, що забезпечують живлення хряща. За рахунок глибокого клітинного шару охрястя відбувається фізіологічна регенерація та ріст хряща.

Власне хрящ складається з груп хондроцитів, а також молодих поодиноких хондроцитів, оточених колагеновими волокнами.

Еластичний хрящ міститься в надгортаннику, вушній раковині тощо. Його характерною особливістю є жовтий колір, здатність розтягуватися. На відміну від гіалінового хряща, його волокна побудовані не з колагену, а з еластину. Еластичні волокна формують капсули навколо хондроцитів, а також вплітаються до складу охрястя.

Волокнистий хрящ утворює міжхребцеві диски в місцях прикріплення до кісток зв’язок та сухожиль. Він формує міжхребцеві диски й розташований у місцях переходу сухожилля в гіалінову хрящову тканину. Хондроцити у волокнистому хрящі розміщені у вигляді своєрідних рядів — клітинних стовпчиків, а колагенові волокна формують товсті пучки, що йдуть паралельно. За будовою волокнистий хрящ нагадує сухожилля, але його клітини — хрящові.

В організмі людини нараховують понад 200 кісток різної величини та форми.

За формою розрізняють довгі, короткі, плоскі та змішані (складні) кістки. До складу кісток входять органічні та неорганічні речовини.

Кожна кістка складається зі сполучної кістковоїтканини, окістя та кісткового мозку.

Окрім кісток в організмі людини наявні хрящі.

Розрізняють три типи хрящів: гіаліновий, еластичний та волокнистий.

Контрольні запитання

1.    Які за формою кістки розрізняють у скелеті людини?

2.    Яку функцію в організмі людини виконують кістки?

3.    Який склад кісток? Чи змінюється склад кісток у людей із віком?

4.    Яка будова кістки?

5.    Яку функцію виконують хрящі?

6.    Які види хрящів розрізняють у людини?

Завдання

Заповніть таблицю в зошиті.

Види хрящів

Види хрящів

Особливості

Місце розташування

1. Гіаліновий хрящ

   

2. Еластичний хрящ

   

3. Волокнистий хрящ

   

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 13:49, посмотрело: 2967