Народна Освіта » Біологія » § 49. Гуморальна регуляція. Гормони

НАРОДНА ОСВІТА

§ 49. Гуморальна регуляція. Гормони

Ендокринні залози (мал. 49.1) і гормони. Органи, що забезпечують гуморальну регуляцію — ендокринні залози. Вони невеликі, розміщуються в різних частинах тіла й анатомічно не пов’язані між собою. Проте всі вони секретують гормони, утворюючи єдину ендокринну фізіологічну систему. їхня інша назва — залози внутрішньої секреції: секрети цих залоз надходять до внутрішнього середовища організму (мал. 49.2). Це відрізняє їх від залоз зовнішньої секреції (слинних, молочних, потових тощо), секрети яких через протоки виводяться до травного тракту або назовні.

Гормони — органічні сполуки, що виконують в організмі три важливі функції. По-перше, вони забезпечують фізичний, розумовий і статевий розвиток. Так, якщо під час ембріонального розвитку виробляється недостатня кількість гормону щитовидної залози — тироксину, у дитини розвивається тяжке

захворювання — кретинізм (страждає розумовий, фізичний і статевий розвиток).

По-друге, гормони відіграють ключову роль у пристосуванні організму до різких змін зовнішнього середовища, мобілізуючи його ресурси. Так, несподіваний загрозливий звук може спричинити потрясіння — стресову реакцію. Організм прореагує на неї викидом адреналіну — гормону надниркових залоз. Ви одразу відчуєте його дію: під впливом адреналіну збільшується сила й частота серцевих скорочень і дихальних рухів, відбувається перерозподіл крові від внутрішніх органів і шкіри до м’язів і головного мозку тощо. Ці зміни, спричинені дією адреналіну, готують організм до того, щоб швидко і в найкращий спосіб відповісти на можливу небезпеку.

По-третє, гормони беруть участь у підтриманні гомеостазу. Так, за сталість концентрації Кальцію в крові відповідають паратгормон і кальцитонін.

Усім гормонам властива висока біологічна активність: вони виділяються в дуже малих дозах, але їх достатньо, аби певним чином впливати на організм. Клітини-мішені, на які гормони діють, зазвичай віддалені від ендокринних залоз, де гормони утворюються. Гормони транспортуються до місця дії кров’ю. Зазвичай дія гормону є тривалою.

Механізми дії гормонів. Гормони регулюють діяльність органів, впливаючи на їхні клітини.

Ефект дії гормону настає після того, як його молекули зв’язуються з білком-рецептором, розташованим на поверхні або всередині клі-

Регуляція функцій організму

тини-мішені (мал. 49.3). Для кожного гормону існує певний рецептор, з яким цей гормон може зв’язуватися. Контакт молекул гормону з рецепторами запускає ланцюжок біохімічних реакцій, що призводить до змін метаболізму клітини.

Є кілька способів, у які гормони можуть подіяти на клітини: вони впливають на проникність клітинних мембран для різних речовин, на швидкість реакцій у клітині, а також регулюють активність спадкового апарату клітин. Наприклад, гормон інсулін збільшує проникність для глюкози мембран м’язових волокон і клітин печінки. Він також підвищує в її клітинах швидкість утворення глікогену з глюкози. Статеві гормони й кортизол впливають на роботу спадкового апарату клітин.

Гормони можуть діяти як в одному напрямі, так і в протилежних. Наприклад, односпрямовано діють адреналін, норадреналін, тироксин. Коли ви відчуваєте, що вам холодно, секреція цих гормонів підвищується. Адреналін і норадреналін стимулюють вивільнення з жирової тканини жирів і використання їх у реакціях енергетичного обміну. Тироксин такі реакції посилює. Спільна дія цих гормонів підвищує теплопродукцію.

Протилежно діють адреналін із глюкагоном та інсулін. Адреналін і глюкагон сприяють підвищенню вмісту глюкози в крові, а інсулін — його зниженню.

В організмі існують механізми захисту від надмірної дії гормонів, що порушує рівновагу обмінних процесів. Так, секреція гормонів суворо регулюється, а їх надлишки руйнуються в клі-тинах-мішенях або в печінці.

Мал. 49.3. Взаємодія гормонів з рецепторами: 1 — клітинна мембрана; 2 — рецептор; 3 — молекули гормону; 4 — комплекс гормон-рецептор

Мал. 49.4. Вплив гормону росту на розміри тіла людини: і — людина середнього зросту; 2 — гігантизм за підвищеної секреції гормону росту; З — карликовість за нестачі гормону

205

Регуляція росту й циклічних процесів в організмі. Одним з гормонів гіпофіза є гормон росту (соматотропін). Під його впливом посилюється ріст кісток у довжину і збільшується об’єм м’яких тканин. Від кількості соматропіну у віці 5-6 років і 10-12 років залежить, яким буде ріст дорослої людини.

За підвищеної секреції цього гормону виникає гігантизм — ріст людини сягає понад 2 м, а за його нестачі — карликовість, ріст може бути менше 1 м (мал. 49.4, с. 203). Найбільшу кількість гормону росту гіпофіз виробляє під час сну, отже, для організму, що росте, необхідний повноцінний відпочинок. Ріст кісток припиняється у віці близько 20 років, після статевого дозрівання організму: вироблення гормону росту пригнічують статеві гормони.

У черепній порожнині розміщується епіфіз — залоза внутрішньої секреції, яка теж пов’язана з головним мозком. Епіфіз виробляє гормон мелатонін. Його основна функція полягає в регуляції циклічних процесів в організмі, як-то станів сну-неспання.

1. У першій частині параграфа знайдіть відповіді на такі запитання: де виробляються гормони; які їхні функції; якими є їхні спільні властивості? Обговоріть, яку ще, крім наведеної, назву можна дати цій частині параграфа.

2. Звертаючись у разі потреби до тексту, розкажіть товаришу про механізм дії гормону за ключовими словами: кпітина-мішень, білок-рецептор, контакт, зміна метаболізму, регуляторна дія.

3. Виокремте в тексті пояснення того, за яких умов відбувається гормональна регуляція вмісту глюкози в крові, які гормони діють односпря-мовано, які — протилежно.

1. У чому полягає особливість будови системи ендокринної регуляції?

2. Проілюструйте прикладами три механізми дії гормонів на організм.

3. Поясніть, чи є помилка у твердженні: «Робота ендокринної системи — один із видів гуморальної регуляції функцій організму»? 4. Які гормони впливають на розвиток організму дитини, підтримують гомеостаз? 5. Розкажіть про механізми дії гормонів. 6*. У чому полягає біологічний сенс існування в організмі гормонів-антагоністів? 7*. Відомо, що й гормони, й вітаміни, й ферменти є біологічно активними сполуками. У чому полягає різниця між ними?

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Базанова

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 9-07-2016, 12:34, Переглядів: 1458