Народна Освіта » Біологія » § 29. З’єднання кісток. Огляд будови скелета людини

НАРОДНА ОСВІТА

§ 29. З’єднання кісток. Огляд будови скелета людини

Пригадайте особливості будови скелета ссавців.

З’єднання кісток. Кістки, якими утворений скелет, з’єднані між собою. Розрізняють три типи з’єднань кісток: нерухоме, напіврухоме й рухоме. Нерухоме з’єднання утворюється внаслідок зростання кісток. Наприклад, кістки черепної коробки з’єднані за допомогою швів (іл. 81 а).

Напіврухоме з’єднання забезпечують хрящові прошарки, наприклад, міжхребцеві диски між тілами хребців (іл. 81 б). Оскільки хрящова тканина є еластичною, диски можуть стискуватись і розтягуватись. Тим самим вони забезпечують рухомість хребта, амортизацію поштовхів, що виникають під час стрибків, бігу тощо.

Суглоб — це рухоме з’єднання кісток. Здебільшого він складається із двох кісток (іл. 81 в), одна з яких має суглобову западину, куди входить головка іншої. Суглобова западина і головка відповідають одна одній за формою та розміром, а їхні поверхні вкриті тонким шаром гіалінового хряща. Суглобові поверхні кісток тісно прилягають одна до одної. Це забезпечується наявністю суглобових зв’язок — тяжів зі щільної сполучної тканини. Суглоб оточений суглобовою сумкою, зовнішній шар якої переходить в окістя. Внутрішній її шар виділяє в порожнину суглобову рідину, яка зменшує тертя між кістками та полегшує ковзання головки однієї кістки в суглобовій западині іншої (іл. 81 в).

Кожен рух тієї чи іншої частини тіла людини зумовлений відповідною формою суглобів. Характер руху залежить від кількості осей, навколо яких можуть відбуватися рухи (іл. 82). Тому розрізняють такі типи

суглобів: кулясті (плечовий), сідлоподібні (один із суглобів великого пальця руки), циліндричні (один із суглобів передпліччя) тощо.

Будова скелета людини. Скелет людини подібний за будовою до скелета ссавців. Він утворений скелетом голови — черепом, скелетом тулуба — грудною кліткою та хребтом, скелетом вільних кінцівок та їх поясів (іл. 86).

Череп людини (іл. 83) має великий об’єм черепної, або мозкової, коробки.

Він складається з двох відділів: мозкового та лицьового. Мозковий відділ утворений парними (тім’яна, скронева) й непарними (лобова, по-тилична) кістками.

Осьовою частиною скелета тулуба є хребет (іл. 84 а)., який має п’ять відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий У шийному відділі хребта, як і у всіх ссавців, 7 хребців.

Хребці грудного відділу хребта, грудина та дванадцять пар ребер утворюють грудну клітку. Ребра — це плоскі дугоподібні кістки.

Передні кінці І-VII пар ребер хрящами з’єднані з грудиною.

Передні кінці \ГІІІ-Х пар ребер, з’єднуючись хрящами між собою, утворюють реберну дугу, якою прикріплюються до грудини. XI-XII пари ребер вільні: вони лежать у товщі м’язів (іл. 85).

Крижові хребці зрослись у крижі, а куприкові — у куприк.

Хребет утворений 33-34 хребцями.

Хребець (іл. 84 б) складається з тіла, дуги та кількох відростків, до яких прикріплюються м’язи. Тіло та дуга замикаються в кільце й утворюють отвір. Отвори всіх хребців утворюють хребетний канал, у якому міститься спинний мозок.

Пояс верхніх кінцівок, або плечовий пояс, складається з парних кісток (лопатки та ключиці). До нього прикріплений скелет вільних верхніх кінцівок (іл. 86). Він утворений плечовою кісткою, двома кістками передпліччя (ліктьова й променева) та кістками кисті.

Пояс нижніх кінцівок, або тазовий пояс, складається із трьох пар великих кісток (сідничніу лобкові й клубові). Як і в більшості ссавців, ці кістки зростаються з крижовими хребцями. До пояса нижніх кінцівок прикріплений скелет вільних нижніх кінцівок (іл. 86), утворений стегновою кісткою, великою і малою гомілковими кістками та кістками стопи.

Особливості скелета людини. Порівняно із ссавцями будова скелета людини має специфічні особливості. Вони пов’язані передусім із прямоходінням. Тіло людини займає вертикальне положення та спирається на нижні кінцівки.

Хребет має 4 нормальні фізіологічні вигини (близько 4 см): два вперед — шийний і поперековий та два назад — грудний і крижовий (іл. 84 а). Завдяки цим вигинам хребет має Б-подібну форму, що забезпечує його пружність піл час ходіння та пом’якшує поштовхи тіла. Тіла хребців збільшуються за розмірами та масою, починаючи від шийного та закінчуючи крижовим відділом. Це пов’язано зі збільшенням навантаження на нижні відділи хребта.

За вертикального положення тіла внутрішні органи тиснуть своєю масою у напрямку, протилежному грудині. Це спричинило розвиток плоскої та широкої грудної клітки.

Пояс нижніх кінцівок людини широкий, чашоподібний. Він є опорою для внутрішніх органів черевної порожнини. Кістки нижніх кінцівок масивні, довші й міцніші, ніж кістки верхніх кінцівок.

Стопа та пальці ноги під час ходьби та бігу витримують вагу, пересувають тіло та зберігають рівновагу за зміни його положення. Пружні подушечки стопи та її склепіння пом’якшують поштовхи тіла під час ходіння, бігу, стрибків.

Одна з найхарактерніших рис скелета людини — будова руки, що є органом праці. Великий палець кисті руки, протиставлений іншим, рухи пальців є диференційованими. За допомогою кисті руки людина виконує різні дії — від найточніших маніпуляцій до сильних захватів.

У скелеті людини діють певні залежності між різними частинами тіла. Так, довжина долоні приблизно дорівнює довжині обличчя. Довжина передпліччя дорівнює довжині стопи. Переконатись, чи підходить вам шкарпетка, можна, обернувши її навколо кисті, стиснутої в кулак, а добрати необхідний розмір взуття — порівнявши довжину підошви взуття з довжиною передпліччя. Віддаль між кистями розведених рук дорівнює сумі довжини ніг.

1. З яких основних відділів складається скелет людини? 2. Яке значення і яка будова хребта? Який тип з’єднання кісток характерний для нього? 3. Опишіть будову хребця, скориставшись іл. 85 б.

4. З яких відділів складається череп? Який тип з’єднання кісток характерний для нього? 5. З яких відділів і кісток складається скелет: а) верхньої кінцівки; б) нижньої кінцівки? 6. Що таке суглоб? Яка його будова? 7. У якій частині скелета найбільше рухомих суглобів? Поясніть чому. 8. Схарактеризуйте особливості будови скелета людини, зумовлені прямоходінням.

9. Який існує зв’язок між будовою хребців із різних відділів хребта і функціями, які вони виконують? 10. У чому полягає відмінність між скелетом людини та скелетом ссавців? 11. Поясніть, використавши знання з інших предметів, чому основне навантаження в стопі випадає на три її точки — п’яткову кістку та дві крайні кістки заплесни. 12. Які особливості будови суглоба сприяють зменшенню тертя між кістками, що його утворюють? 13. Які рухи можливі у плечовому суглобі? Від чого залежить характер руху в суглобі?

15. Визначте розміщення основних кісток у вашому скелеті. Проведіть тактильне їх дослідження. Які кістки ви зуміли дослідити?

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Міщук

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 6-07-2016, 13:49, Переглядів: 4246