Народна Освіта » Біологія » Урок 2. Фізіологічні системи органів

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 2. Фізіологічні системи органів

Коли ви збираєтеся до школи, намагаєтеся покласти у рюкзак ми портфель усі необхідні предмети: підручники, зошити, ручки тощо. Щоб покласти будь-що до рюкзака, потрібно виконати силу-силенну окремих дій. Уважно подивіться на власні руки, якими ви складаєте речі. Кожен палець, кожна його фаланга працює у власному режимі, але усі вони працюють узгоджено. Тож для виконання будь-якої функції організм залучає системи органів.

Ключові слова: орган, система органів, опорно-рухова, травна, дихальна, кровоносна, сечовидільна, репродуктивна, ендокринна, нервова системи.

Орган — це частина організму, певним чином відокремлена від інших частин, яка виконує спеціальні функції. До складу кожного органу входять різні типи тканин, які взаємодіють між собою і таким чином переводять орган до вищого рівня організації порівняло з тканиною. За місцем розташування органи бувають зовнішніми (вушна раковина, пальці) та внутрішніми (легені, шлунок). За внутрішньою будовою органи поділяють но порожнисті (стравохід, серце) та непорож-нисті (паренхіматозні) — печінка, селезінка. Органи, об’єднані спільними функціями, утворюють морфологічну систему органів.

Опорно-рухова система складається зі скелету і скелетної мускулатури. Забезпечує пересування у просторі, переміщення частин тіла відносно одна одної. М’язи прикріплюються до кісток, які виконують роль важелів під час руху. Кістки скелету і окремі м’язи захищають внутрішні органи та виконують деякі додаткові функції.

Травна система складається з порожнистих і непорожпис-тих органів. До порожнистих належать ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, кишечник. До непорожнпстих належать травні та слинні залози, підшлункова, печінка. Функція травної системи — споживання їжі, забезпечення організму поживними речовинами та виведення неперетравлених решток.

Кровоносна система складається з серця, кровоносних судин і крові. Серце забезпечує постійну циркуляцію крові, кровоносні судини — транспортування крові до кожної клітини. Кров трап-

спортує поживні речовини і кисень до клітин, а від клітин виводить продукти обміну речовин і вуглекислий газ.

Дихальна система представлена повітроносшши (дихальними) шляхами та газообмінними структурами. Верхні дихальні шляхи — це носова порожнина і глотка. Нижні — гортань, трахея, бронхи. Газообмінними структурами е бронхіоли і легені. Головною функцією дихальної системи є забезпечення організму киснем і виведення вуглекислого газу. Крім того, під час видиху з організму' виводяться деякі інші речовини.

Сечовидільна система представлена нирками, сечоводами, сечовим міхуром та сечівником. Забезпечує виведення з організму.' продуктів обміну у формі розчину. Також бере участь у регулюванні водно-сольового обміну та підтриманні постійності внутрішнього середовища.

Репродуктивна система забезпечує розмноження. До її складу входять статеві зачозн, внутрішні та зовнішні статеві органи. Чоловічі статеві зачозн — сім’яники, жіночі — яєчники. Крім виробництва статевих клітин, статеві залози також виробляють статеві гормони.

Нервова система контролює функціонування усіх органів і систем, забезпечує зв’язок організму' з навколишнім середовищем. Нервова система є основою формування психіки та поведінки. Складається нервова система з центральної (головний і спішний мозок) та периферійної (нерви) частин. Також у нервову? систему інтегровані органи чуттів. Особливістю діяльності нервової системи є миттєва її реакція на зовнішні та внутрішні си-гначи.

Ендокринна система являє собою сукупність зачоз внутрішньої, змішаної секреції та секреторних клітин, розташованих у різних внутрішніх органах. Роль цієї системи полягає у ре-гуляцїї біологічних процесів в організмі через посередництво особливих біологічно активних речовин — гормонів. Гормони виділяються залозами у кров, яка розносить їх по усьому організму.

Фізіологічні системи органів (або функціональні системи, за ГІ.К. Анохіним) — це комплекс нервових структур та робочих органів, які забезпечують виконання певної функцїї, потрібної організму'. Одну функціоначьну систему створюють органи, які належать до різних морфологічних систем. Наприклад, функціональну дихальну систему створюють, крім органів дихання, відповідні нерви, м’язи, кістки грудної клітки.

1.    Дайте визначення поняттю «орган».

2.    Що таке «система органів*?

3.    Які функції опорно-рухової системи?

4.    Назвіть елементи будови травної системи.

5.    Які органи дихальної системи належать до повітроносних?

6.    Що спільного у нервової та ендокринної систем?

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Костильов

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 12-06-2016, 12:11, Переглядів: 1029