Народна Освіта » Українська мова » § 51. Говоріння, письмо. Замітка в газету (інформаційна, дискусійна)

НАРОДНА ОСВІТА

§ 51. Говоріння, письмо. Замітка в газету (інформаційна, дискусійна)

У слова свої закони вічно мінливого руху,

У слова свої ознаки світла, тепла, ваги.
Слово — клітина мислі, артерія сили духу.
Тільки воно єднає різні людські береги.

П. Воронько

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Ви вже ознайомлювались з газетою в попередніх класах. Проте,
давайте пригадаємо, що, власне, означає «газета» та її найпоширені-
ші види.

Отже, газета — це періодичне, щоденне або щотижневе видання,
друковане на великих аркушах паперу, яке повідомляє про поточні
події суспільно-політичного, культурного, економічного життя або
про історичні події минулого, пам’ятні дати тощо. Газети можуть
бути не лише друкованими, але й звуковими (радіогазета, «газета
зі сцени» і т.п.), рукописними (стінна), проекційними (для читання
на екрані) та ін. Стиль газетних матеріалів — публіцистичний.

Неодмінними ознаками публіцистичного стилю є логічність і емо-
ційність висловлювання. У газетних та журнальних статтях такого сти-
лю використовують суспільно-політичну лексику (парламент, уряд,
партії, конституційні права та свободи, декларації, спілки, громад-
ські організації, мирне співіснування, люстрація тощо), іншомовні
слова (альтернатива, паритет), афоризми, сталі словесні формули
(за вашу і нашу свободу, факти — вперта річ, тернистий шлях, бе-
регти як зіницю ока, біла ворона, хамелеон, я мислю, отже я існую,
золота середина, жереб кинуто, тюрма народів та ін.), звертання
(Шановна громадо!, Високодостойний пане президенте!), спонукаль-
ні речення (Будьмо європейцями на грунті українському!), повтори,
заклики (Слава Україні! — Героям слава!).

Один із газетних жанрів — інформація. Вона може бути написана
у формі «замітки» (допису). Це невеликий за обсягом текст публіци-
стичного стилю. Стислість, влучність вислову, гострота поставленої
проблеми, оперативність відгуку на якусь важливу подію є головним
рисами цього жанру.

Замітка (допис) може мати й дискусійний характер. Дискусійний —
тобто спірний, такий, що підлягає обговоренню з висловленням різних,
нерідко протилежних, поглядів на один і той же предмет чи явище.

Замітку (допис) треба писати на окремому аркуші з одного боку,
залишаючи поля 2,5-3 см. Для виділення основних думок необхід-
но робити абзаци, вирізняти (підкреслювати) власні назви, цифри.
У кінці замітки (допису) слід ставити дату й підпис.

Дуже важливо вдало сформулювати заголовок до замітки (до-
пису). Він повинен концентрувати основну думку вашого матеріалу,
приваблювати яскравістю, точністю, оригінальністю. У заголовку
можна використати коротку цитату, сталий вислів (тоді заголовок
треба писати в лапках).

І наостанок. Авторами газетних повідомлень є не тільки штатні
журналісти, але й позаштатні дописувачі. А тому, опанувавши тон-
кощі жанру та попрактикувавшись на уроках української мови, ви
сміливо можете йти до редакції будь-якої газети зі своїми дописами
й стати авторами по-спражньому цікавих, хвилюючих заміток.

Але пам’ятаймо:

Хто поважає і цінує рідну мову,
вживає всі її слова безпомилково.

Українське радіо

290.    Прочитайте інформаційну замітку. Сформулюйте заголовок. Обгово-
ріть варіанти заголовку, виберіть найбільш вдалий.

Вчора в нашій школі відбувся конкурс на кращого читця. Участь
у ньому брали учні 9-х класів. А присутніми були учні різних класів —
від 5-х до 11-х. Хто з читців стали переможцями? Це не головне, бо,
як говорять, більш важливо взяти участь у змаганні, аніж перемогти.

Ми відкрили нові для нас імена письменників. Багатьох вразили
поезії Богдана-Ігора Антонина, прочитані учнем 9-А Павлюком Ан-
дрієм. Поет Антонин тонко відчував красу, любив усе живе на землі,
умів дивовижно точно передати словом свої почуття, створити яскра-
ві малюнки живої природи.

Ми слухали вірші Василя Стуса, Ліни Костенко, Василя Симонен-
ка та ін. Які великі таланти були і є в Україні!

Вони вчать нас бути патріотами, бути українцями, вчать боронити
свою національну гідність і честь (Учень 7-го Б класу Гринько Роман).

291.    Напишіть замітку про цікаву екскурсію. Використайте опорні слова.

Історія краю, минула доба, героїчні події, експонати, фотодоку-
менти тощо.

292. Напишіть замітку про відзначення дати ...ліття з дня народження ві-
домого композитора.

293.    Напишіть замітку про відвідування художнього (літературно-мемо-
ріального) музею.

294.    Прочитайте замітку дискусійного характеру. Висловіть свої міркуван-
ня та аргументи на користь тої чи тої точки зору. Сформулюйте заго-
ловок до замітки.

Людство має у XXI столітті чимало не розв’язаних ще проблем,
а число їх зростає. Це — проблеми і питної води, і здорового хар-
чування, і паливних ресурсів, і проблема глобального потепління

на Землі, розтоплювання велетенських крижаних масивів у районах
Північного й Південного полюсів та багато інших. А люди хочуть лі-
тати у міжзоряні простори, в Космос, що вимагає великих витрат.

—    Спершу треба вирішити проблеми на Землі, а тоді вже літати
в Космос! — говорять одні.

—    Але освоєння Космосу допомагає вирішувати проблеми на Зем-
лі! — заперечують їм інші.

—    Як же саме допомагає?— питають треті (М. Сенченко).

295.    Напишіть замітку на тему «Великих слів велика сила...»

296.    Напишіть замітку, використавши вислів «Буря в склянці води».

297.    Напишіть замітку з афоризмом «Платон мій друг, а істина — ще біль-
ший друг».

298.    Продовжте цю дискусійну замітку. Сформулюйте заголовок.

—    Я не робитиму шпаківень! — рішуче сказав Василько.

—    А то чому?

—    Бо шпаки нищать черешні. Зернята забирають, а ягоди всі на землі.

—    Та не всі ягоди вони псують. Залишать і тобі. А зате скільки
гусіні вони зберуть, скільки дерев порятують!

—    Ні, не згоден! — стояв на своєму Василь.

Як же його переконати?

299.    Розпочніть записник «Скарбничка культури мовлення». Записуйте
туди сталі вислови, звороти, синонімічні ряди.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 04:46, Переглядів: 2354