Народна Освіта » Українська мова » § 13. е, и в особових закінченнях дієслів I й II дієвідміни. ь у дієсловах наказового способу

НАРОДНА ОСВІТА

§ 13. е, и в особових закінченнях дієслів I й II дієвідміни. ь у дієсловах наказового способу

Є в словниках і віра, і надія,

Є слова дія, дієслів полки.

Чи вистоїть земля й помолодіє,
Чи вигорять народи й словники?..

С. Литвин

ПАМ'ЯТАЙМО

Дієслова І дієвідміни в 2-й і 3-й особі однини та в 2-й і 3-й особі
множини мають закінчення: -еш, -єш (несеш, пишеш, читаєш, граєш),
-е, -є (несе, пише, читає, грає), -ете, -єте (несете, пишете, читаєте,
граєте), -утъ, -ють (несуть, пишуть, читають, грають).

Дієслова II дієвідміни у цих же особах мають закінчення: -иш, -їш
(робиш, кричиш, стоїш), -ить, -їть (робить, кричить, стоїть), -ите,
-їте (робите, кричите, стоїте), -ать, -ять (роблять, кричать, сто-
ять).

Складна форма дієслів утворюється додаванням до інфінітива
відмінюваного дієслова особових закінчень — для 1-ї, 2-ї і 3-ї особи
однини закінчення -му, -меш, -ме, а для форм множини — -мемо,
-мете, -муть.

Однина    Множина

1- ша ос.: нестиму, знатиму;    нестимемо, знатимемо;

2- га ос.: нестимеш, знатимеш;    нестимете, знатимете;

3- тя    ос.:    нестиме, знатиме.    нестимуть, знатимуть.

Складена форма майбутнього часу утворюється поєднанням інфі-
нітива відмінюваного дієслова й особових форм допоміжного дієслова
бути (майбутнього часу простої форми), наприклад: буду робити, бу-
деш робити, будуть робити.

Однина    Множина

1- ша    ос.:    буду нести, читати;    будемо нести, читати;

2- га    ос.:    будеш нести, читати;    будете нести, читати;

3- тя    ос.:    буде нести, читати.    будуть нести, читати.

111. І. Прочитайте народні висловлювання про козаків. Які риси вдачі
в них підкреслено? Визначте ці риси та наведіть по декілька прикла-
дів з наведених прислів'їв на підтвердження своєї думки.

1. Терпи, хлопче, козаком будеш. 2. Хто любить піч, тому ворог
Січ. 3. Береженого і Бог береже, а козака шабля стереже. 4. Козак
живе не тим, що є, а тим, що буде. 5. Добрий козак бачить, де отаман

скаче. 6. Коли стелиться доріжка, козакові не до ліжка.

Отаман    7. Що буде, то буде, а козак панщини робити не буде.

8. Козак з біди не заплаче (3 нар. те.).

II. Випишіть дієслова з -е, -и в особових закінченнях дієслів. Провід-
міняйте їх. Поясніть правопис орфограм.

ґ

ОРФОГРАМА

 

V

Написання Е, И в особових закінченнях дієслів

 

112. І. Уважно прочитайте текст. Дайте йому назву. Розкажіть про куточок
природи, розташований у вашій місцевості.

Річка не широка, не уславлена, але весела й світла. Водиться в ній
і щука, і лящ, і окунь, і плотичка. Старі й хлопчики з захопленням
займаються на річці рибальством.

Тече річка не прямо, а викручується, по її берегах рос-
туть верби. Вода під ними завжди темна, і з неї випинається
слизьке холодне коріння. Пісок на березі жовтий, чистий,
наче вздовж річки намалювали жовтою фарбою стрічку.

Лівий берег низький, і його заливає у повінь. На луках косять
траву і складають сіно у копиці, пасуть рябих корів і приганяють
їх до річки напувати.

Перлина,

шипшина

На правому, високому березі стоїть місто. Його оточує гай. Весною
молодь ходить у гай по квіти, влітку — по ягоди, восени — по гриби
і по червоне та золоте листя, з якого плетуться прегарні віночки.

Немає для молоді кращої втіхи, як збирати в гаю весняні квіти.
Ідеш по суцільних ландишевих листях, а квітів мало, наче хтось уже
зібрав їх. А нахилишся, глянеш знизу й збоку і побачиш скрізь пер-
линні квіточки. Все узлісся у перлинах — простягай руки, набирай
повний кошик. Запашними китицями вкривається черемха, зацвітає
рожева шипшина, зозуля віщує довге життя (В. Панова).

II. Випишіть дієслова І й II дієвідміни. Утворіть від них (де це можли-
во) 2-гу особу однини і множини. Поясніть написання особових закін-
чень. Виділіть орфограми.

ПАМ'ЯТАЙМО

У 2-й особі однини наказовий спосіб дієслів може виражатися
нульовим закінченням: стань, сядь, порадь, злазь, сип, ріж, перевір,
співай. Якщо таке дієслово закінчується на м’який знак, то він збері-
гається й при подальшому відмінюванні. Наприклад: стань — стань-
мо, станьте; сядь — сядьмо, сядьте; порадь — порадьмо, порадьте;
злазь — злазьмо, злазьте. У дієсловах 2-ї особи однини наказового
способу із закінченням на твердий приголосний або на [й] при відмі-
нюванні м’який знак не ставиться: сип — сипмо, сипте; ріж — ріжмо,
ріжте; перевір — перевірмо, перевірте; співай — співаймо, співайте.

Ґ

ОРФОГРАМА

 

V

Ь у дієсловах наказового способу

J

113. І. Усно перекажіть текст. Назвіть малюнки рядками з тексту. Продов-
жте розповідь відомими вам фактами про життя наших прадавніх
предків.

ТРИПІЛЬЦІ

А хто ж були ті люди, що жили ко-
лись в українських степах?

Вчені назвали їх трипільцями. Вони
селилися на берегах Дніпра, Дністра
та Бугу ще п’ять тисяч років тому. По-
між орачів, скотарів, мисливців були
ще й майстри-умільці. Котилася світом
слава про гончарів трипільських. Ши-
рокими ріками за сині моря розвозили
чужоземні купці глечики та горнята,
майстерно розмальовані червоно-чорни-
ми візерунками.

Трипілля, орач,
горнята

У трипільців не було часу на війни,
бо ж не могли вони свою землю без
догляду залишити. Трипільці брали
зброю в руки лише тоді, коли доводи-
лось обороняти золоті ниви від напад-
ників. Це було справою святою.

Колихалася стигла нива. Зеленіли
на березі верби. Горнулися одна до од-
ної глинобитні хати, вкриті соломою.
Вечірнє сонце сідало за небокрай. Лю-
ди прощалися з ним і просили завтра
послати новий день, бо для трипільців
сонце було верховним богом. А лиш
ранок займався на сході — люди знову
поспішали в поле.

Квітувала трипільська земля. Летіли дні, роки, тися-
чоліття. Не спинялася ріка життя... (Н. Вернигора).

II.    Випишіть дієслова, які в 2-й особі однини наказового способу ма-
ють нульове закінчення.

III.    Провідміняйте їх. Виділіть орфограми. Поясніть правопис.

 

Фактор,

 

V

популярний

У

 

ПОМІРКУЙМО

Психологи на підставі досліджень щодо сприйняття
людиною певного кольору можуть багато чого розповісти
про її характер, схильності, склад розуму, психіки, стан
здоров’я. А вся справа в тому, що ставлення до кольо-
ру — біологічно вроджена особливість людини. Напри-
клад, у шанувальників білого кольору добре розвинута

уява, вони мрійливі.

Кольоротерапія — метод лікування кольором — став сьогодні ду-
же популярним. Ще в давнину вважалося, що колір не тільки здат-
ний відновити душевну рівновагу, а й серйозний лікувальний фактор
при численних фізичних недугах.

Основні кольори сприймаються всіма людьми однаково. Напри-
клад, червоний приваблює, але викликає стан збудження, чорний
пригнічує, жовтий покращує настрій.

У Європі дослідження лікувального ефекту кольору почалося в се-
редині XIX століття. Лікарі, які практикують у цій області, вважа-
ють, що правильно підібрана колірна гама може впливати не менше,
ніж ліки. Проведені досліди показали, що голубий колір гальмує збу-
дження, а рожевий активізує емоції, якщо людина перебуває в стані
психічної пригніченості.

До речі, зверни увагу на кольорове оздоблення твого підручника.
Воно виконано з урахуванням популярних досліджень у цій галузі.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:49, Переглядів: 1294