Народна Освіта » Українська мова » § 1. Мова — скарбниця духовності народу

НАРОДНА ОСВІТА

§ 1. Мова — скарбниця духовності народу

І спасе того в недолі

Наша мрія золота,

Наше гасло і мета:

Рідна мова в рідній школі.

О. Олесь

1. І. Визначте стиль мовлення і головну думку наведених текстів. Які мовні засоби в них використані?

Увага!

Тут і далі слова в рамках потребують розтлумаченая. Тлумачний словничок розміщений наприкінці твого підручника.

Екзотичність,

Текст 1

Мовні проблеми є в усьому світі, але де більше свободи, там вони природніше, гуманніше і розв’язуються. І національні мови не стоять поперек дороги технічному прогресові чи міжнаціональному економічному об’єднанню. Хіба «екзотичність» (для європейців), складність східних мов перешкодила Японії, Південній Кореї, Сінгапуру вийти на передові технологічні позиції у світі? І хіба народи Західної Європи на завершальному етапі економічної інтеграції, у який вони входять, збираються

інтеграція, вінце функціонування, сфера

відмовлятися від національних мов чи відводити їм другорядну роль? Проблему міжнаціонального спілкування

_ вони розв’язують просто: вивченням кількох мов. Тобто

той, кому треба, знатиме, крім рідної мови, й інші,— от і все.

А коли мовне питання нагадує про себе болем, та ще й болем багатьох людей,— це свідчення гострого неблагополучия (За І. Дзюбою).

Текст 2

* * *

Яке то щастя — Землю таку мати,

Що злита кров’ю, а пшеницю родить.

І скільки б воріженькам не топтати —

На ній Надія, наче сонце, сходить.

Яке в нас щастя... Болю аж по вінце!

— Богун, Нечай, і Гонта, й Морозенко...

Яке то щастя — бути українцем!

Бо українцем був Тарас Шевченко.

Є. Лещу к

Текст З

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом (cm. 10 Конституції України).

Текст 4

Сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування в процесі вираження думок називається мовою (Словник української мови).

Текст 5

Українська мова є державною мовою України. Для більшості її громадян вона водночас є і рідною. Для українців рідна мова — це мова українського народу, яка створена ним упродовж багатьох століть і є багатою, мелодійною, довершеною, гідною того, щоб нею пишатись.

Рідна мова єднає сучасні покоління з попередніми і прийдешніми в єдине нерозривне ціле. Вона неоціненна національна святиня, скарбниця духовних надбань народу, запорука його подальшого культурного прогресу (3 програми загальноосвітньої школи).

II. За допомогою тлумачного словничка поясніть значення слів у рамці.

Довільно,

об’єктивно,

комбінування,

гідно, пишатись,

надбання, запорука

ПРИГАДАЙМО

Стилі, типи і жанри мовлення: мета висловлювань та мовні особливості

Стиль

Жанр

Тип тексту

Мета мовлення

Мовні особливості

Розмов¬

ний

Казка, дума, легенда, переказ, байка

Розповідь,

опис

Обмін інформацією, прохання тощо

Широке використання побутової лексики, фразеологізмів, емоційно забарвлені слова, вигуки, неповні речення

Науко¬

вий

Стаття, лекція, відгук, анотація, рецензія, реферат

Розповідь,

роздум

Повідомлення про результати наукових досліджень

Спеціальна термінологія, складні синтаксичні конструкції, логічність і точність викладу

Діловий

Закон, кодекс, статут, оголошення, доручення, розписка, заява, протокол, наказ тощо

Розповідь

Офіційно-ділові

стосунки

Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна лексика, складні речення, відсутність емоційно забарвлених слів

Стиль

Жанр

Тип тексту

Мета мовлення

Мовні особливості

Публі¬

цис¬

тичний

Виступ, нарис, памфлет, фейлетон, стаття

Розповідь,

роздум

Пропаганда суспільно- політичних ідей, вплив на думки і почуття

Суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слоова. Тон мовлення пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, гнів, радість, захоплення)

Худож-

ній

Драма, роман, повість, оповідання, новела, поема, вірш тощо

Розповідь,

роздум,

опис

Вплив на думки й почуття людей за допомогою художніх образів

Слова в переносному значенні, емоційно забарвлені слова, всі мовні засоби

2. І. Уважно прочитайте текст. Як твориться людська мова? Розкажіть про роль письменників у житті народу. Пригадайте й назвіть відомих українських письменників. Усно перекажіть текст.

ЖИВА СХОВАНКА ЛЮДСЬКОГО ДУХУ

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, бо вона не що інше, як жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.

Навчаючись з малих літ говорити, ми разом з тими словами, що доводиться їх запам’ятовувати, вбираємо й розуміння того, що ті слова означають. Тобто — ми разом із словами набираємось і розуму, навчаємось самі думати й ті думки викладати словами. Наші діти у свою чергу додають до перейнятої від нас мови своїх висловів того, що їм за свого життя довелося навчитися, передумати, пережити... Таким чином і складається людська мова, що з кожним новим поколінням все більше та більше шириться-зростає.

Багато митці-письменники допомагали кожному народові розвинути його мову і тим високо підносили його вгору серед інших народів. Бо найбільше славиться й шанується поміж людьми той народ, у якого мова широко розвинута й збагачена творами письменства.

І народ у свою чергу шанує і поважає своїх письменників, тих славетних майстрів рідного слова, що оздобили його мову своїми невмирущими творами. У кожного народу є багато таких письменників. І ми, українці, маємо їх. А найбільшого між ними — Тараса Григоровича Шевченка. Своїми славетними віршами показав він усьому світові, що може талановита людина зробити з простими словами, які виконати невмирущі твори — і ними високо підняти свою рідну мову.

Коротке літами, довге та безмірне муками було життя великого Кобзаря України. Своїми творами він уславив не тільки власне ім’я, а й ім’я дорогої йому України (За Панасом Мирним; 240 сл.).

II. Запишіть план прочитаного.

Повторення та узагальнення вивченого.

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 03:25, Переглядів: 1473