Народна Освіта » Фізика » Підручник Фізика 7 клас Бойко, Венгер, Мельничук скачати, читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Підручник Фізика 7 клас Бойко, Венгер, Мельничук скачати, читати онлайн

Фізика 7 клас Бойко, Венгер, Мельничук

Рік видання: 2015

Кількість сторінок: 323

Автори: М.П. Бойко, Є.Ф. Венгер, О.В. Мельничук


Скачати Підручник - [Fizika_7_Boyko.pdf [24,77 Mb] (cкачиваний: 48)]

 

-

 


Читати онлайн підручник Фізика 7 клас Бойко, Венгер, Мельничук:

Зміст

§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу. Зв’язок фізики з іншими науками

§ 2. Фізичні явища. Фізичні тіла

§ 3. Методи наукового пізнання

§ 4. Речовина і поле

§ 5. Початкові відомості про будову речовини. Атоми і молекули

§ 6. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

§ 7. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах

§ 8. Фізичні величини та їх вимірювання. Одиниці фізичних величин

§ 9. Засоби вимірювання фізичних велечин

§ 10. Історичний характер фізичного знання

§ 11. Видатні вчені-фізики

§ 12. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики

§ 13. Механічний рух. Тіло відліку. Відносність руху

§ 14. Матеріальна точка. Система відліку

§ 15. Траєкторія

§ 16. Шлях. Переміщення

§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

§ 18. Визначення шляху і часу рівномірного руху

§ 19. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

§ 20. Нерівномірний прямолінійний рух. Cередня швидкість нерівномірного прямолінійного руху

§ 21. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

§ 22. Коливальний рух

§ 23. Маятники

§ 24. Явище інерції. Інертність тіла

§ 25. Взаємодія тіл

§ 26. Маса тіла

§ 27. Густина речовини

§ 28. Сила

§ 29. Сила - вектор. Графічне зображення сили

§ 30. Сила тяжіння

§ 31. Вага тіла. Невагомість

§ 32. Сила пружності. Закон гука

§ 33. Вимірювання сил. Пружинні динамометри

§ 34. Додавання сил. Рівнодійна

§ 35. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

§ 36. Особливості взаємодії тіл

§ 37. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

§ 38. Тиск рідин

§ 39. Тиск газів

§ 40. Закон паскаля

§ 41. Сполучені посудини

§ 42. Застосування сполучених посудин в техніці

§ 43. Атмосферний тиск

§ 44. Манометри

§ 45. Барометри

§ 46. Насоси

§ 47. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

§ 48. Плавання тіл

§ 49. Судноплавство. повітроплавання

§ 50. Механічна робота

§ 51. Потужність

§ 52. Механічна енергія. Потенціальна енергія

§ 53. Кінетична енергія

§ 54. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах

§ 55. Машини і механізми. Прості механізми

§ 56. Важіль. Умова рівноваги важеля

§ 57. Блоки

§ 58. "Золоте правило" механіки

§ 59. Гідравлічні машини

§ 60. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів

§ 61. Перпетуум-мобіле (вічний двигум)

Відповіді до підручника: Фізика 7 клас Бойко, Венгер, Мельничук


Шановні учні!

Щоб краще запам’ятати матеріал, складіть план прочитаного. Це дасть змогу виділити головне в тексті, визначити послідовність викладу.

Найважливіші поняття й означення виділені в тексті жирним шрифтом.

Щоб знання з фізики приносили користь, слід навчитися їх застосовувати для вирішення проблем, які виникають у різних практичних ситуаціях. Деякі з таких ситуацій сформульовані у вигляді запитань і задач у кінці кожного параграфа.

Прочитавши параграф, спробуйте відповісти на запитання. Якщо це відразу не вдається, прочитайте параграф ще раз.

Розв’язуючи задачі, не слід поспішати записувати формули та виконувати обчислення. Спочатку з’ясуйте, про яке явище йдеться у задачі, у чому його особливість, які фізичні величини його кількісно характеризують та як вони пов’язані між собою. Потім беріться до розв’язування задачі. Виконання деяких завдань передбачає творчий підхід і застосування знань, одержаних під час вивчення інших розділів.

Однією з особливостей фізики є те, що жодне з тверджень не береться на віру, а обов’язково перевіряється експериментально. Вивчаючи фізику, ви також будете досліджувати явища: проводити спостереження, виконувати лабораторні роботи, конструювати, ставити експерименти вдома.

Певні частини тексту в підручнику виділено. Деякий текст не є обов’язковим для опрацювання. Проте автори сподіваються, що ознайомлення з ним буде корисним для тих, хто хоче:

— детальніше вивчати особливості досліджуваних явищ;

— більше дізнаватися про цікаві факти з історії роз' витку фізики, її сучасні досягнення, а також про прак-; тичне застосування законів і явищ.

— Ця позначка стосується різного типу завдань, наведених у кінці параграфів.

— Так позначено лабораторні роботи, які потрібно виконувати, вивчаючи фізику.

Вважаємо, що ці позначення зрозумілі й не потребують особливих пояснень.

Фізичний кабінет та його обладнання. Оволодіння новими знаннями, відкриття законів, на яких ґрунтуються явища природи, — складний і тривалий процес. Тому в школі заняття з фізики проводяться у спеціально обладнаному фізичному кабінеті.

Фізичний кабінет — це навчальна лабораторія, в якій перед вами розкриватимуться світ фізичних явищ та закони їх перебігу. Як і кожна лабораторія, фізичний кабінет має спеціальне обладнання. Частина цього обладнання призначена, щоб створити сприятливі умови для роботи. Щоб вам було краще спостерігати за тим, що показує вчитель, у кабінеті є демонстраційний стіл, спеціальні підставки, штативи, екрани (мал. В.1).

У фізичному кабінеті у кожного своє постійне робоче місце і особиста відповідальність за чистоту і порядок на ньому. Робочі місця мають сприяти вам у проведенні досліджень.

Для проведення експериментів, пов’язаних із вивченням різних явищ, необхідне відповідне обладнання. На робочих столах встановлено спеціальні розетки для вмикання електричних приладів, тому кабінети фізики обладнують системами затемнення. У шафах кабінету зберігаються прилади, моделі машин і механізмів, які ви будете вивчати. Є прилади, якими може користуватися лише вчитель. Проте більшість обладнання фізичного кабінету — прилади, призначені для проведення дослідів учнями. Це обладнання називають лабораторним. Із ним ви ознайомитесь під час виконання лабораторних експериментів.

Перебуваючи в кабінеті фізики, необхідно дотримуватися певних правил техніки безпеки.

1. Працюючи в кабінеті, будьте уважними, дисциплінованими, обережними. Слухайте пояснення вчителя й точно виконуйте його вказівки.

2. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

3. Розташовуйте прилади, матеріали, обладнання на робочому місці у порядку, вказаному вчителем. Не тримайте на робочому місці предмети, які не потрібні для виконання завдань.

4. Перед початком роботи докладно з’ясуйте послідовність її виконання, вивчіть опис та ознайомтеся з приладами й матеріалами, необхідними для проведення дослідів.

кабінет фізики у школі

5. Бережіть прилади. Від цього залежить не тільки термін їх використання, а й результативність ваших експериментальних досліджень.

6. Тіло, що зважується, слід класти на ліву шальку терезів, а гирі — на праву. Тіло й гирі опускати на шальки терезів обережно, не кидаючи їх.

7. Під час роботи зі скляним посудом слід бути дуже обережним, щоб не розбити його й уникнути порізів. Не можна користуватися посудом із тріщинами або з відбитими краями. Про помічені дефекти повідомте вчителя.

8. Вантаж, підвішений на нитці, слід опускати в рідину, що знаходиться у скляній посудині, поволі. Не відпускати, доки він не досягне дна посудини.

9. Працюючи з лінзами, не можна доторкатися до поверхонь лінз руками, щоб не забруднити їх.

10. Якщо посудина чи лінза розбилася в процесі роботи, осколки не можна збирати зі столу руками або ганчіркою, необхідно користуватися щіткою або мітелкою й совком.

11. Під час виконання практичних робіт, у яких використовуються нитки, їх не можна обривати пальцями, треба користуватися ножицями.

12. Під час роботи з джерелами тепла (електроплитками, газовими пальниками, спиртівками) слід дотримуватися максимальної обережності. Пам’ятайте, що довге волосся, яке звисає, може спричинити травми у разі неуважної роботи з нагрівальними приладами.

13. Слід бути обережними під час роботи з різальними інструментами. Неправильне їх використання може завдати травму вам чи вашому товаришу.

14. Не вмикайте джерела електроживлення в мережу без дозволу вчителя. Перед увімкненням перевірте, щоб ізоляція дротів була не пошкодженою, а штепсельні вилки були справні. Виконуючи спостереження, будьте обережними, щоб випадково не доторкнутися до відкритих частин, які знаходяться під напругою, й не зазнати ураження електричним струмом. Закінчивши роботу, необхідно одразу вимкнути джерело живлення, а потім розібрати електричне коло.

15. Помітивши несправність у електричних приладах, увімкнутих у мережу, необхідно негайно вимкнути джерело живлення й повідомити вчителя.

16. Закінчивши роботу, приберіть робоче місце.

 

Мітки: підручник з фізики за 7 клас Бойко скачати безкоштовно, Бойко Фізика 7 клас читати онлайн, підручник Бойко по фізиці за 7 клас скачать, завантажити книжку Бойко фізика 7 клас.

Автор: admin от 5-01-2016, 23:09, Переглядів: 3551