Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 27. Практичне заняття. Виникнення слов'янської писемності. Кирило і Мефодій

НАРОДНА ОСВІТА

§ 27. Практичне заняття. Виникнення слов'янської писемності. Кирило і Мефодій

1. Передумови виникнення слов’янської писемності.

Спираючись на текст і документ, визначте 3—4 передумови виникнення слов'янської писемності в IX ст.

Виникнення старослов’янської мови та слов’янської писемності тісно пов’язано з історичними умовами життя слов’ян у ЇХ ст. У період становлення слов’янських держав необхідна була релігія, яка б підгримувала цей процес, забезпечувала повноправний вихід нових країн на міжнародну арену. Найближчим і найперспективнішпм для слов’ян було християнство. Тому на Балкаяському півострові та в Центральній Європі розгорнулася боротьба між Візантією та Римом за сфери впливу на слов’янські країни. Однією з них стало Великоморавське князівство, що виникло наприкінці \'Ш — на початку ЇХ ст. на території сучасних Словаччини й Моравії.

Великоморавський князь Ростислав, прагнучи зберегти самостійність від посягань Німеччини, схилився до союзу з Візантією. Він направив посольство до візантійського імператора з проханням відрядити вчителів, які просвітили б слов’ян у справах віри.

ПАІШОІІСЬКЕ" ЖИТІЄ КИРИЛА 1 МЕФОД1Я ИРО ЗАПРОШЕННЯ КИЯНИ РОСТИСЛАВА

У рсці до Константинополя приїхали посли від моравського кня за Ростислава г таким прохавням: "Ми не розуміємо ні грецвку, ні латину... У нас немає писемності, і ми не розуміємо сенсу написаного. Народ наш сповідує християнську віру, але в нас нема вчителів, які могли € навчити нас читати... поясните вам віру нашою рідною мовою

Імператор Візантії охоче відгукнувся на прохання моравського князя. Він запропонував братам Константпну (Кирилу) та Мефодію стати вчителями і проповідниками християнства в Моравії.

Передумова — попередня умова Існування, виникнення, діяння та Ін.

Паннонія — Історична область у Центральній Європі, входить до складу Австрії, Угорщини.

2. КИРИЛО 1МЕФОДІЙ — ТЛУМАЧІ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВЧКШІЯ

Складіть життєпис братів Кирила і Мефодія. Поясніть, чолу Тх було оголошено християнськими святими в обох християнських церквах.

Рідні брати Кирило і Мефодій походили з аристократичної сім’ї, що жила в місті Фессалонікп“ (Греція). Тут були поширені грецька та південнослов’янська мови, що дозволило Кирилові та Мефодію знати обидві. Кирило навчався в Константинополі в імперському університеті в найвидатнішпх учених свого часу. Після навчання працював бібліотекарем у найвідомішому соборі Святої Софії, пізніше став професором філософії. За великі здібності та знання його навіть прозвали Філософом.

13 КНИГИ БОЛГАРСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА С. КАРАСАЕОВА "СОЛУІІСЬКІ БРАТИ"

За наказом імператора відправився Канстантив з посольством до са рацивзЕ10, де еів мав захистити віру хрпстпявську в диспуті з відомими мусульманськими мудрепямп. а також з’ясувати ваміри новогс халіфа щодо Бізавтіі. Юний Константин відповін на всі прискіпливі запитання старців прочитав арабською напам'ять вірші я Корану"та й ще тлумачив старовинні арабські книги. Здивований Халіф запропонував Констан тину залишитися в ньогс на службі, подарував йому красиву шкатул ку з коштовностями. Проте філософ відмовив: "У меве сеоє неба і сеій шлях". Повернувшись додому. Константин Еіддав шкатулку рабу — слузі е школі, аби він зміг викупитися з рабства і повернутися ва батьківщину.

Попри те. що Константин взяв перковне ім’ям Кирило лише перед смертю, а історію вів увійшов саме під ім’ям Кирило

Мефодій, вправний організатор, управляв однією з візантійських областей.

З ЛІТОПИСУ ЖИТІЯ МЕФОДІЯ

Як дізнався імператор про його здібності, віддав йому в управління слов’янське князівство, а виповнилося Мефодію тоді двадцять років. Перебуваючи на пій посаді десять років, Мефодій впвчие слов'янську мову

Фесса/юніки — слов'янською — Солунь — тому Кирила та Мефодія часто називали Солунськими братами.

Сараимни — у середні віки — синонім до поняття мусульманин.

Згодом Мефодій пішов у монастир і незабаром очолив його. Пізніше там оселився й Кирило.

Саме до цих братів і звернувся візантійський імператор, аби виконати прохання моравського князя Ростислава надіслати вчителя, який може викласти християнську віру слов’янською мовою.

13 ЖИТІЯ КОНСТАНТИНА-КИРИЛА

"Філософе, — звертається до Кирила пар. — лкчпть тобі йти до справи ще ніхто зробити не може, як ти". Відповідав Філософ: "...піду з радістю. якщо у них |у Моравії] є літери для іх мсвп.~ Вчити без абетки та без книг — все одво. шс писати бесіду на воді".

... 1 тоді склав Кирило письмена і почав писати слова Свавгелія: "На початку було Слове, і Слово було у Нога, і Слове було Бог"

Отже, у 863 р. за допомогою брата Мефодія й учнів склав Кирило старослов’янську азбуку та переклав слов’янською мовою з грецької основні богослужебні книги.

Цього ж року брати прибули до Моравії. Тут Кирило і Мефодій продовжували перекладати церковні книги з грецької на слов’янську мову, навчали слов’ян читанню, листу і веденню богослужіння. У Моравії брати зводили храми, відкрили школу для підготовки священиків з місцевих жителів. Складно було братам проповідувати Слово Боже слов’янською, адже в ті часи поширювати Святе 1 Іпсьмо дозволялося лише єврейською, латиною та грецькою.

13 КНИГИ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО. МНТРОНОЛИТА 1ВЛИА ОІ К ІІІ.Л "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ#

Кирило і Мефодій реальна знали кілька слов’янських народів, а тему у своїх перекладах пильвуЕалп перекладати так, щоб вони були зрозумілі для есього слов’янського світу. Слов’яни, а в тому числі й ми. були Е близьких стосунках між собою, а це й робило слов’янську меву загальне знавою, літературною всеслов’янською... бо е ЇХ віці слсв'явські народи ще легко розуміли один одвого, хоч вевеликі мовні різниці між ними й були.

Брата пробули в Моравії більше трьох років, а потім вирушили з учнями в Рим до папи Римського, де Константин важко захворів і перед смертю, прийнявши нове чернече ім’я Кирило, помер.

1. Святі Кирило і Мефодій 2. Святі Кирило і Мефодій. Болгарське зображення

3. Кирило і Мефодій на пам’ятнику "ЮОО-ліття Росії" в Новгороді

4. Гробниця Св. Кирила в церкві Св. Климента

Обидва брата жили в основному духовним життям, поширюючи Слово Боже слов’янською мовою. Вони не прагнули ані багатства, ані кар’єри, ані слави. Брати довгий нас скиталпся, так і не знайшовши постійного притулку, і померли на чужині.

3. КИРИЛИЦЯ АБО ГЛАГОЛИЦЯ?

1) Визначте, який алфавіт називається кирилиця, а який — глаголиця.

Довго Костянтин і Мефодій створювали літери. Використовуючи грецькі та єврейські літери, вони намагалися підібрати букву до кожного звуку слов’янської мови, насамперед, під шиплячі, яких немає у грецькій і латині. Літописці зазначають, що брата спочатку писали довгими палицями на піску різні букви. Витирали їх і придумували нові.

Я ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Існує дві слов’янські азбуки: кирилиця та глаголиця. Яка з них є давнішою і яку винайшов слсв’явськпй просвітипк Кирило?

Кирилиця — писемність, ще відома яя книжковими пам'ятками XI — XII сі., її азбука складається з 4Я літер, у тому числі з 2Л грецьких і 19 оригінальних слов’янських

Азбука глаголиці складається з 39 літер На відміну від кирилиці, глаголиця має дуже складне накреслення літер у вигляді кружечків і петелек, з’єднаних між собою, ще дуже утруднює її оволодіння. Більшість вчених гадає, ще глаголицю винайшов Кирило для слов’ян Моравії та ІІавнонії. Незважаючи на графічву складність літер глаголиці, вона тривалий час вживалася в деяких південнослов’янських країнах.

2) Ознайомтеся з двома варіантами уривку зі Сквзанія болгарського монаха Черноризце Храбра: 1) текст, неписаний у IX — на початку X ст.; 2) його сучасний варіант. Спираючись на наведену нижче таблицю, установіть, яким алфавітом (кирилицею чи глаголицею) написаний текст. Знайдіть у першому тексті букви, які не використовує сучасна українська мова. З таблиці дізнайтеся, як вони називалися. Порівняйте абетки, припустіть, чому слов'янські народи обрали кирилицю.

їм СКЛМЛ111Я БОЛГАРСЬКОГО МОНАХА ПЕРІ ЮРИМ ЦЯ ХРАБРА "ПРО ПИСЬМЕНА" (ЇХ — ПОЧАТОК X сі.)

1) А ще лп вь простий слоЕ"кньскьія боукаря, глаголя: "Къто вы письмена сътвсри.ть есть, или кънигы приложил"?" — То вьсп е^дятъ п отьЕ’йщав'ыпе рекуть: "Святыи Костаньтинъ Философъ, варппаемып К'Ьрил'ь, 'гьнамь тп ьменя сътвори и кънигы приложи, и Ме^орие, братьего. И аще вопросиши: е кое время?" то ведят и рекут: "яке въвр+мена Михаила, писаря грьчьска. ...и Растица къвяза моравьска,.. вьл"Ьто же отъсъз'ьдаиьявьсего мира 636ІГ "

2] Якшо ж запитати слов’янських кнпголюбів-грамотеїв. кажучи так: хто вам письмена створив або книги переклав'/ — То есі знають і, відповідаючи, кажуть: "Святий Костянтин Філософ, наречений Кирилом. він нам лисьмева створив і квити переклав, і Мефодій, брат його. 1 якщо запитати: "В який час?", то знають і кажуть: "Під час Михайла, царя грецького, Ростислава, князя моравського... в літо віл створення світу 6262".

1) Працюючи в парах, обговоріть, у чому полягала заслуга Кирила і Мефодія в розвитку слов 'ямської культури. Представте свої думки однокласникам.

Брата створили ділком оригінальну систему слов’янської писемності.

Кирило і Мефодій канонізовані і православною, і католицькою церквами. У 1980 р. папа Іоанн-Павло II оголосив святих Кирила та Мефодія "покровителями" Європи.

Щорічно, 24 травня православна Церква святкує день пам’яті слов’янських вчителів, рівноапостольних Кирила і Мефодія. Ці святі відвіку вважалися покровителями науки, "книжкових людей", які вчать і вчаться. З 1987 р. в Україні в ці дні відбуваються Дні слов’янської писемності. У Чехії та Словаччині день Святих Кирила (Цпріла) та Мефодія (Методе"), які своїм приходом до Моравії заклали основи майбутньої чеської держави, відзначається 5 липня і є державним святом і вихідним днем.

Роздивіться фотографію пам’ятника Княгині Ользі в Києві та зробіть історичний коментар до його задуму: поясніть, чому поряд із володаркою Київської Русі зображені слов’янські просвітителі — Кирило і Мефодій.

Обговоріть:

• Що нового ви дізналися про історію української писемності?

• Що було найцікавішим чи неочікуваним для вас?

• Обговоріть у загальному колі слова літописця Климента Охридсько-го:"І були Константин і Мефодій великим якорем у бурхливих водах життєвого моря".

Українські митці завжди відчували свою єдність і духовну близькість до подій європейського життя. Так. у 1845 р. Тарас Шевченко написав поему "Єретик", у якій розповів про діяння Яна Гуса.

Готуємося до уроку узагальнення та тематичного оцінювання ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ V "Країни Центральної та Східної Європи"

• Пригадайте хронологічні межі посилення Угорщини, Польщі, об'єднання земель Північно-Східної Русі навколо Москви, правління Івана III, гуситських війн; дати Невської битви, Льодового побоїща, Куликовської битви; покажіть на карті території зазначених країн у різні часи Середньовіччя, напрямки походів монголів, перебіг гуситських війн, місця головних битв.

• Охарактеризуйте країни Центральної та Східної Європи, використовуючи поняття: "гусити", "гуситські війни", "віче", "Новгородська боярська республіка", "баскак", "ярлик", "боярська рада". "Судебник".

• Порівняйте Новгородську республіку та Московську державу.

• Оцініть внесок Кирила і Мефодія, культури країн Центральної та Східної Європи до світової духовної спадщини.

• Уявіть себе упорядником виставки "Ян Гус. Гуситські війни". Спираючись на ілюстративний матеріал, уміщений на сторінках підручника, складіть список експонатів для неї. Обгрунтуйте свій вибір.

Сереїшьовічний Схій

Навіть лісорубові з сокирою дерево не відмовляє в тіні. Не було, немає і не буде людини, гідної одного лише осуду або однієї лише похвали. Ліки від неіцастя-не думати нро нього.

Індійські прислів’я

Любов до всіх — це людське в людині.

Здійснювати людське -це почуття має бути в людині. Наслідувати цьому - це шлях людський. Хань Юй — китайський філософ.

чиновник і викладач.

Автор: admin от 1-01-2016, 13:55, Переглядів: 11200